§ 20. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.76.479

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lutego 2009 r.
§  20.
1.
Mlewniki walcowe do zboża powinny być wyposażone w urządzenia do zgarniania nalepów.
2.
Nad walcami w mlewniku i w gniotowniku powinny być zainstalowane ruszty lub inne urządzenia ochronne zabezpieczające pracowników przed urazami.
3.
Wymiana walców mielących powinna odbywać się za pomocą specjalistycznego oprzyrządowania.