§ 13. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.76.479

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lutego 2009 r.
§  13.
1.
W razie wystąpienia zatoru na przenośniku, przed jego usunięciem należy wyłączyć napęd przenośnika w sposób uniemożliwiający przypadkowe jego uruchomienie.
2.
Przenośniki pionowe o wysokości podnoszenia co najmniej 20 m powinny być wyposażone w hamulec bezpieczeństwa.
3.
W przypadku braku technicznej możliwości zainstalowania hamulca bezpieczeństwa w przenośnikach, o których mowa w ust. 2, należy wyposażyć je w sygnalizator poślizgu taśmy.
4.
W czasie pracy przenośnika pneumatycznego niedopuszczalne jest pobieranie próbek zboża u wylotu wyrzutni.
5.
W czasie pracy przenośnika ślimakowego niedopuszczalne jest wkładanie ręki do wsypu przenośnika.