§ 11. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.76.479

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lutego 2009 r.
§  11.
Przy stanowiskach obsługi młynka młotkowego i mieszarki pasz powinny być zainstalowane urządzenia do awaryjnego wyłączenia napędu.