§ 2. - Badanie czytelności ulotki. - Dz.U.2010.84.551 - OpenLEX

§ 2. - Badanie czytelności ulotki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.84.551

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 maja 2010 r.
§  2.
Badanie czytelności ulotki produktu leczniczego, zwanej dalej "ulotką", przeprowadza podmiot odpowiedzialny albo inny podmiot na jego zlecenie, w sposób zapewniający, że użytkownik zrozumie istotne informacje zawarte w ulotce oraz będzie w stanie prawidłowo stosować produkt leczniczy.