[Przetargi na nabycie obligacji] - Art. 39s. - Autostrady płatne oraz Krajowy Fundusz Drogowy. - Dz.U.2022.2483 t.j. - OpenLEX

Art. 39s. - [Przetargi na nabycie obligacji] - Autostrady płatne oraz Krajowy Fundusz Drogowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2483 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r. do: 12 lutego 2023 r.
Art.  39s.  [Przetargi na nabycie obligacji]
1. 
W przetargach, o których mowa w art. 39r pkt 3, mogą brać udział wyłącznie banki, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439, z późn. zm.), a także ich oddziały, z którymi minister właściwy do spraw budżetu zawarł umowę przyznającą im prawo do składania ofert na przetargach obligacji skarbowych.
2. 
Uczestnicy przetargu nabywają obligacje we własnym imieniu i na własny rachunek.