Art. 21. - Autostrady płatne oraz Krajowy Fundusz Drogowy. - Dz.U.2022.659 t.j. - OpenLEX

Art. 21. - Autostrady płatne oraz Krajowy Fundusz Drogowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.659 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 września 2022 r. do: 12 lutego 2023 r.
Art.  21. 

(uchylony).