Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1084 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 czerwca 2020 r.
Art.  6.  [Wysokość zryczałtowanego podatku]

Zryczałtowany podatek wynosi 1% podstawy opodatkowania.