Akt wycofania przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżenia złożonego do artykułu 28 ustęp 1 Aktu sztokholmskiego zmieniającego... - Dz.U.1998.33.179 - OpenLEX

Akt wycofania przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżenia złożonego do artykułu 28 ustęp 1 Aktu sztokholmskiego zmieniającego Konwencją paryską o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., zmienioną w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r., sporządzonego w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.33.179

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 marca 1998 r.

AKT WYCOFANIA
przez Rzeczpospolitą Polską zastrzeżenia złożonego do artykułu 28 ustęp 1 Aktu sztokholmskiego zmieniającego Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., zmienioną w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r., sporządzonego w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 14 lipca 1967 r. w Sztokholmie został sporządzony Akt sztokholmski Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej, sporządzonej w Paryżu dnia 20 marca 1883 r. Powyższy Akt sztokholmski został ratyfikowany przez Polskę 5 grudnia 1974 r. z zastrzeżeniami, że Polska "nie uważa się za związaną postanowieniami artykułu 28 ustęp 1 tego Aktu" (Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51).

W nawiązaniu do powyższego Aktu sztokholmskiego oświadczam, że Rzeczpospolita Polska postanawia wycofać zastrzeżenie złożone do art. 28 ust. 1 Aktu sztokholmskiego Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej.

Na dowód czego został wydany akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 9 czerwca 1994 r.