Art. 34. - [Zwrot kaucji w przypadku wykorzystania pozwolenia w co najmniej 95%] - Administrowanie obrotem towarowym z zagranicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1606 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  34.  [Zwrot kaucji w przypadku wykorzystania pozwolenia w co najmniej 95%]

W przypadku wykorzystania udzielonego pozwolenia w wysokości co najmniej 95% kaucja podlega zwrotowi w całości, o ile zwrot tego pozwolenia nastąpił nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia upływu terminu jego ważności.