Rozdział 4 - Kasowość i rachunkowość "Funduszu Kwaterunku Wojskowego". - "Fundusz Kwaterunku Wojskowego".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.56.496

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 czerwca 1927 r.

IV.

Kasowość i rachunkowość "Funduszu Kwaterunku Wojskowego".

§  21.
Kasowość i rachunkowość "Funduszu Kwaterunku Wojskowego" prowadzi Dyrekcja.
§  22.
Księgowość ma być tak prowadzoną, by umożliwiała coroczne wyliczenie ślą z otrzymanych dochodów oraz wskazywała każdego czasu stan majątku "Funduszu Kwaterunku Wojskowego".
§  23.
Zarząd przechowuje pieniądze w Banku Polskim, w Banku Gospodarstwa Krajowego, w pocztowej Kasie Oszczędności lub w kasach skarbowych oraz przeprowadzą Wszelkie obroty pieniężne za pośrednictwem wymienionych instytucyj.