Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUM.2008.4.18

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 sierpnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 4 sierpnia 2008 r.
w sprawie zmian w decyzjach o upoważnieniu do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych, udzielonych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, dokonanych w okresie od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) ogłasza się informację o zmianach do udzielonych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar w okresie od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r., upoważnieniach do legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych, stanowiącą załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK 

INFORMACJA O ZMIANACH W DECYZJACH O UPOWAŻNIENIU DO LEGALIZACJI PIERWOTNEJ LUB LEGALIZACJI PONOWNEJ OKREŚLONYCH RODZAJÓW PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, UDZIELONYCH PRZEZ PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR,

dokonanych w okresie od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.
Lp.Numer decyzjiData wydania decyzjiNumer zmienionej decyzjiNazwa i adres podmiotu upoważnionegoMiejsce wykonywania czynnościZakres upoważnienia
1234567
1.ZU 1/20082008-06-25UU 2/2005Przemysłowy Instytut Motoryzacji

ul. Jagiellońska 55,

03-301 Warszawa

ul. Jagiellońska 55,

03-301 Warszawa

analizatory spalin samochodowych legalizacja ponowna
2.ZU 2/20082008-06-27UU 3/2005"MIKROTRONIK"

inż. Piotr Czarnecki

ul. Jesienna 3,

10-370 Olsztyn

ul. Jesienna 3,

10-370 Olsztyn

tachografy samochodowe legalizacja ponowna
3.ZU 3/20082008-06-27UU 6/2005MATT R.P. Trączyńscy Sp. J.

ul. Północna 44,

64-000 Kościan

ul. Północna 44,

64-000 Kościan

tachografy samochodowe legalizacja ponowna
4.ZU 4/20082008-06-27UU 7/2005MATT R.P. Trączyńscy Sp. J.

ul. Północna 44,

64-000 Kościan

ul. Targowa 17/19,

61-586 Poznań

tachografy samochodowe legalizacja ponowna