Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2018.16

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 sierpnia 2018 r.

KOMUNIKAT
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 21 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmian danych objętych wpisem na listę doradców inwestycyjnych

Na podstawie art. 129 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.) oraz uchwały Nr 746/2016 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 października 2016 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego upoważnienia do podejmowania działań w zakresie właściwości Komisji Nadzoru Finansowego oraz do udzielania dalszych pełnomocnictw i upoważnienia Nr 43/2018 z dnia 1 marca 2018 r. dla Zastępcy Dyrektora Departamentu Firm Inwestycyjnych, ogłasza się, że dokonano następującej zmiany danych objętych wpisem na listę doradców inwestycyjnych:
Łucja Marta Kolman (doradca inwestycyjny - nr licencji 524, data wpisu na listę 6 maja 2015 r.) zmieniła nazwisko i obecnie nazywa się Łucja Marta Kania.