Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2019.66

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 64
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 14 października 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 147, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 119 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów (Dz. Urz. KGSG poz. 108, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do zarządzenia pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) w Śląskim Oddziale Straży Granicznej:

L.p.Placówki i dywizjonyTerytorialny zasięg działania
Obszar strefy nadgranicznej (akwen polskich obszarów morskich)Poza strefą nadgranicznąRodzaj i nazwa przejścia granicznego
12345
1.placówka Straży Granicznej w Bielsku-Białejod znaku granicznego nr III/90 do znaku granicznego I/148a; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej: wyłączony znak graniczny I/148a, dalej granicą gmin Jastrzębie Zdrój i Godów, Jastrzębie Zdrój i Mszana, Jastrzębie Zdrój i Świerklany oraz Żory i Świerklany;z powiatu żywieckiego gminy: Łodygowice, Łękawica, Ślemień, Gilowice, Czernichów, Żywiec (g.m.3)), z powiatu cieszyńskiego gmina Chybie, z powiatu bielskiego gminy:

Buczkowice, Wilkowice, Porąbka, Kozy, Wilamowice (g.m-w1)), Bestwina, Czechowice-Dziedzice (g.m-w1)), Jasienica, Jaworze, z powiatu pszczyńskiego gminy: Suszec, Goczałkowice-Zdrój, Kobiór, Miedźna,

Pszczyna (g.m-w1)), powiat bieruńsko-lędziński, Tychy (m.p.4)), Bielsko Biała (m.p.4));

2.placówka Straży Granicznej w Rudzie Śląskiejod znaku granicznego nr I/148a do znaku granicznego nr II/45/6; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Opolu: wyłączony znak graniczny nr II/45/6, dalej granicą gmin: Pietrowice Wielkie i Kietrz, Pietrowice Wielkie i Baborów, Rudnik i Baborów oraz Rudnik i Polska Cerekiew;z powiatu raciborskiego gminy: Kuźnia Raciborska (g.m-w1)), Nędza, Kornowac, z powiatu wodzisławskiego gminy: Marklowice, Pszów, (g.m.3)), Radlin (g.m.3)), Rydułtowy (g.m.3)), powiaty: gliwicki, mikołowski, rybnicki, Rybnik (m.p.4)), Gliwice, (m.p.4)), Chorzów (m.p.4)), Jaworzno (m.p.4)), Katowice (m.p.4)), Mysłowice (m.p.4)), Ruda Śląska (m.p.4)), Zabrze (m.p.4)), Świętochłowice (m.p.4)), Siemianowice Śląskie (m.p.4)), Sosnowiec (m.p.4));
3.placówka Straży Granicznej w Opoluod znaku granicznego nr II/45/6 do znaku granicznego nr II/200; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w Kłodzku: wyłączony znak graniczny nr II/200, dalej granicą gmin: Paczków i Złoty Stok, Paczków i Kamieniec Ząbkowicki, Paczków i Ziębice oraz Otmuchów i Ziębice;powiaty: brzeski, namysłowski, kluczborski, oleski, opolski, strzelecki, Opole (m.p.4)), z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego gminy: Kędzierzyn-Koźle (g.m.3)), Bierawa, Cisek, Reńska Wieś, z powiatu krapkowickiego gminy: Gogolin (g.m.3)), Zdzieszowice (g.m.3)), z powiatu nyskiego gminy: Kamiennik, Łambinowice, Pakosławice, Skoroszyce;
4.placówka

Straży

Granicznej

w

Katowicach-

Pyrzowicach

powiaty: będziński, lubliniecki,

myszkowski, tarnogórski, kłobucki, częstochowski, zawierciański, Bytom (m.p.4)), Częstochowa (m.p.4)), Dąbrowa Górnicza (m.p.4)); Piekary Śląskie (m.p.4));

lotnicze:

Katowice-Pyrzowice;

";

2) w załączniku nr 3 do zarządzenia lp. 6 otrzymuje brzmienie:
6.MorskiGdańsk

Kołobrzeg

Szczecin

Świnoujście

".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 października 2019 r.