Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów.

Dzienniki resortowe

NFZ.2019.122

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 122/2019/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 18 września 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 1394 i 1590) oraz § 2 ust. 8, w zw. z § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Nr 79/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów, zmienionym zarządzeniem Nr 89/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r., zarządzeniem Nr 68/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2017 r., zarządzeniem Nr 126/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2017 r., zarządzeniem Nr 99/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2018 r. oraz zarządzeniem 118/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 września 2019 r., załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania i stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 września 2019 r.

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 79/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów zostało wydane na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 8, w zw. z § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).

Zmiana wynika z konieczności realizacji postanowień rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), w zakresie wskazania okresu obowiązywania produktów rozliczeniowych dotyczących finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne.

Przyjęte rozwiązanie nie pociąga za sobą konieczności zmiany Planu Finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia.

ZAŁĄCZNIK

Załącznik Nr 4

Wykaz produktów rozliczeniowych finansowanych przez Narodowy Funduszu Zdrowia na podstawie rozporządzenia zmieniającego OWU

Kod zakresuNazwa zakresuWaga punktowa świadczeniaCena jednostki rozliczeniowej w okresie od 01.07. 2019Uwagi
01.9999.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU POZ-NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA11600za każdy etat przeliczeniowy
01.9999.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU POZ-NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA1328,15za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
02.9996.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA W PORADNIACH11600za każdy etat przeliczeniowy
02.9996.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA W PORADNIACH1328,15za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
02.9997.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE KOSZTOCHŁONNE11600za każdy etat przeliczeniowy
02.9997.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE KOSZTOCHŁONNE1328,15za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
02.9998.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ NAD PACJENTEM Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ (KAOS)11600za każdy etat przeliczeniowy
02.9998.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ NAD PACJENTEM Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ (KAOS)1328,15za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
03.9995.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU LECZENIE SZPITALNE - ODDZIAŁY SZPITALNE11600za każdy etat przeliczeniowy
03.9995.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU LECZENIE SZPITALNE - ODDZIAŁY SZPITALNE1615,94za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
03.9996.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU LECZENIE SZPITALNE - PROGRAMY TERAPEUTYCZNE (LEKOWE)11600za każdy etat przeliczeniowy
03.9996.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU LECZENIE SZPITALNE- PROGRAMY TERAPEUTYCZNE (LEKOWE)1615,94za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
03.9997.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU LECZENIE SZPITALNE - CHEMIOTERAPIA11600za każdy etat przeliczeniowy
03.9997.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU LECZENIE SZPITALNE-CHEMIOTERAPIA1555,13za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
03.9998.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU LECZENIE SZPITALNE - TELERADIOTERAPIA, BRACHYTERAPIA, TERAPIA IZOTOPOWA, PROTONOTERAPIA11600za każdy etat przeliczeniowy
03.9998.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU LECZENIE SZPITALNE-TELERADIOTERAPIA, BRACHYTERAPIA, TERAPIA IZOTOPOWA, PROTONOTERAPIA1615,94za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
03.9999.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU LECZENIE SZPITALNE - PROGRAMY LEKOWE11600za każdy etat przeliczeniowy
03.9999.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU LECZENIE SZPITALNE- PROGRAMY LEKOWE1458,87za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
03.9994.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU LECZENIE SZPITALNE - ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE11600za każdy etat przeliczeniowy
03.9994.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU LECZENIE SZPITALNE - ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE1615,94za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
03.9993.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU LECZENIE SZPITALNE ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM (SOR)/ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ (IP)11600za każdy etat przeliczeniowy
03.9993.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU LECZENIE SZPITALNE - ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM (SOR)/ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ (IP)1615,94za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
00.9999.000.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU - W SYSTEMIE PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ11600za każdy etat przeliczeniowy
00.9999.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU - W SYSTEMIE PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ1615,94za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
04.9998.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU - OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ11600za każdy etat przeliczeniowy
04.9998.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU - OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ1565,32za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
05.9998.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU REHABILITACJA LECZNICZA11600za każdy etat przeliczeniowy
05.9998.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU - REHABILITACJA LECZNICZA1604,49za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
07.9998.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU LECZENIE STOMATOLOGICZNE11600za każdy etat przeliczeniowy
07.9998.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU LECZENIE STOMATOLOGICZNE328,15za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
08.9998.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU LECZNICTWO UZDROWISKOWE11600za każdy etat przeliczeniowy
08.9998.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU LECZNICTWO UZDROWISKOWE1615,94za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
10.9998.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE11600za każdy etat przeliczeniowy
10.9998.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE1328,15za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
11.9996.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE11600za każdy etat przeliczeniowy
11.9996.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE1328,15za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
11.9994.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE - K00RDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY11600za każdy etat przeliczeniowy
11.9994.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE - K00RDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY1615,94za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
11.9993.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE - K00RDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY NA II LUB III POZIOMIE OPIEKI PERINATALNEJ (KOC II/III)11600za każdy etat przeliczeniowy
11.9993.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE - K00RDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY NA II LUB III POZIOMIE OPIEKI PERINATALNEJ (KOC II/III)1615,94za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
12.9998.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE11600za każdy etat przeliczeniowy
12.9998.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE1328,15za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
14.9998.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE11600za każdy etat przeliczeniowy
14.9998.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE1451,53za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
15.9998.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA11600za każdy etat przeliczeniowy
15.9998.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA1435,27za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
16.9998.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU RATOWNICTWO MEDYCZNE11600za każdy etat przeliczeniowy
16.9998.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU RATOWNICTWO MEDYCZNE1328,15za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
17.9998.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY OD 200911600za każdy etat przeliczeniowy
17.9998.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY OD 20091328,15za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
18.9992.000.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU CZP11600za każdy etat przeliczeniowy
18.9992.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE CZP1565,32za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
11.9992.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE- DZIECIĘCA OPIEKA K00RDYNOWANA11600za każdy etat przeliczeniowy
11.9992.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE- DZIECIĘCA OPIEKA K00RDYNOWANA1328,15za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
11.9991.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE - K00RDYNOWANA OPIEKA NAD OSOBAMI Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU (KO-CZR)11600za każdy etat przeliczeniowy
11.9991.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE- K00RDYNOWANA OPIEKA NAD OSOBAMI Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU (KO-CZR)1328,15za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
11.9997.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE - KOMPLEKSOWE LECZENIE WRODZONEJ SZTYWNOŚCI WIELOSTAWOWEJ/ TELERADIOTERAPIA PROTONOWA/ KOMPLEKSOWE LECZENIE RAN PRZEWLEKŁYCH (KLRP-1) (KLWSW/TP/KLRP-1)11600za każdy etat przeliczeniowy
11.9997.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE-KOMPLEKSOWE LECZENIE WRODZONEJ SZTYWNOŚCI WIELOSTAWOWEJ/ TELERADIOTERAPIA PROTONOWA/ KOMPLEKSOWE LECZENIE RAN PRZEWLEKŁYCH (KLRP-1) (KLWSW/TP/KLRP-1)1615,94za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
11.9998.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE-POMPA BAKLOFENOWA11600za każdy etat przeliczeniowy
11.9998.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE -POMPA BAKLOFENOWA1615,94za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2