Dziennik resortowy

Dz.Urz.MNiSW.2018.32

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 26 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. Urz. MNiSW poz. 50) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) członkowie:

a) Marek Stanisław Amanowicz,

b) Marek Andrzejewski,

c) Beata Maria Baczyńska,

d) Katarzyna Bagan-Kurluta,

e) Maciej Jerzy Balawejder,

f) Krzysztof Jacek Bałchanowski,

g) Aleksandra Borsukiewicz,

h) Katarzyna Natalia Braszczyńska-Malik,

i) Joanna Elżbieta Brzeska,

j) Andrzej Buchacz,

k) Rafał Chwedoruk,

l) Stanisław Ciok,

m) Beata Ewa Cytowska,

n) Małgorzata Cytryńska,

o) Halina Czubasiewicz,

p) Romuald Derbis,

q) Tadeusz Antoni Dola,

r) Małgorzata Jolanta Dolistowska,

s) Małgorzata Durbas,

t) Leszek Tomasz Dziawgo,

u) Tomasz Bernard Dzido,

v) Mirosław Filiciak,

w) Marcin Krzysztof Filipecki,

x) Janina Gabrielska,

y) Aleksandra Gliszczyńska-Grabias,

z) Joanna Gliwicz,

za) Wojciech Rafał Grochala,

zb) Jerzy Jacek Grochulski,

zc) Marian Harasimiuk,

zd) Adam Stanisław Idzik,

ze) Krzysztof Marian Janerka,

zf) Jarosław Janicki,

zg) Paweł Kankiewicz,

zh) Lucyna Kapka-Skrzypczak,

zi) Katarzyna Dorota Kłosińska,

zj) Marzena Kordela,

zk) Jarosław Korzeb,

zl) Andrzej Antoni Kotyra,

zm) Andrzej Piotr Kowalski,

zn) Cezary Kowalski,

zo) Violetta Krawczyk-Wasilewska,

zp) Krzysztof Stefan Książek,

zq) Ewa Kupcewicz,

zr) Andrzej Tadeusz Kwinta,

zs) Paweł Machnikowski,

zt) Małgorzata Zofia Malczewska-Malec,

zu) Ewa Zofia Marcinkowska,

zv) Paweł Krzysztof Miłobędzki,

zw) Justyna Możejko-Ciesielska,

zx) Grzegorz Musielak,

zy) Stanisław Musielak,

zz) Grzegorz Myśliwski,

zza) Michał Niezabitowski,

zzb) Antoni Zbigniew Nowakowski,

zzc) Edward Janusz Nycz,

zzd) Piotr Oprocha,

zze) Roman Jan Petrus,

zzf) Tadeusz Przylibski,

zzg) Wojciech Sadowski,

zzh) Adrian Karol Siadkowski,

zzi) Elżbieta Maria Smalec,

zzj) Andrzej Stańczak,

zzk) Elżbieta Suchowilska,

zzl) Arkadiusz Tomczak,

zzm) Anna Agnieszka Tyczyńska,

zzn) Barbara Danuta Wilk,

zzo) Piotr Paweł Woyciechowski,

zzp) Elżbieta Wtorkowska,

zzq) Wojciech Załuski,

zzr) Elżbieta Barbara Zybert.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317).