Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEiN.2022.106

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 listopada 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI
z dnia 3 listopada 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie powołania Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych (Dz. Urz. MEiN poz. 23 i 135 oraz z 2022 r. poz. 53) w § 2 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) członkowie Rady:

a) Wojciech Banasiak - Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie,

b) Małgorzata Banasik-Rusak - Dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach,

c) Lucyna Brodziak - Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Bydgoszczy,

d) Sylwester Leszek Chyliński - Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku,

e) Maciej Czech - Dyrektor Branżowej Szkoły Rzemieślniczej I Stopnia w Białej Podlaskiej,

f) Grażyna Dzida - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim,

g) Elżbieta Galus - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Bolesława Prusa w Grodkowie,

h) Iwona Hnatiuk - Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Wałbrzychu,

i) Teresa Horst - Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu,

j) Bolesław Hryniewicki - Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim,

k) Henryk Jan Kiełkowski - Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie,

l) Marian Klimczak - Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie,

m) Józef Klimek - Dyrektor Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia im. Św. Józefa Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu,

n) Marek Kolarski - Dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych w Krakowie,

o) Marek Kupiecki - Dyrektor Zespołu Szkół nr 21 w Warszawie,

p) Janusz Matuszewski - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu,

q) Elżbieta Moskal - Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie,

r) Tadeusz Najdora - Wicedyrektor Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim,

s) Leszek Naumowicz - Dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą,

t) Elżbieta Paprocka - Dyrektor Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie,

u) Jacek Pietroszek - Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie,

v) Zbigniew Piotrowski - Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie,

w) Tomasz Połomski - Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu,

x) Stefan Procyk - Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie,

y) Ryszard Pyssa - Dyrektor Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu,

z) Marian Ramut - Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu,

za) Halina Samko - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku,

zb) Mieczysław Sawka - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chełmie,

zc) Józef Sokolik - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem,

zd) Joanna Sokół - Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie,

ze) Zdzisław Ślemp - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu,

zf) Marek Tomasiewicz - Dyrektor Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie,

zg) Adam Tomaszewski - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu,

zh) Elżbieta Urbańska-Golec - Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu,

zi) Ireneusz Wiśniewski - Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu,

zj) Małgorzata Wojtasik - Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie,

zk) Małgorzata Woźniak - Dyrektor Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie,

zl) Renata Wypasek - Dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku,

zm) Zbigniew Zalas - Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu,

zn) Sławomir Zieliński - Dyrektor Zespołu Szkół nr 34 im. Mieszka I w Warszawie,

zo) Joanna Żebrowska - Dyrektor Zespołu Szkół nr 7 w Tychach.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.