Zmiana zarządzenia w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GDDKiA.2019.38

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 38
GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z dnia 4 grudnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 załącznika do zarządzenia Nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zarządza się, co następuje:
§  1. 
W załączniku do zarządzenia Nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 października 2019 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej, załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 6

Wskaźniki przeliczeniowe do rozliczeń inwentaryzacyjnych

1.Etylina bezołowiowa 951 Mg - 1 316 litrów
2.Etylina bezołowiowa 981 Mg - 1 312 litrów
3.Olej napędowy1 Mg - 1 195 litrów
4.Olej opałowy lekki1 Mg - 1 125 litrów
5.Pospółkalm3-1,70 Mg
6.Piaseklm3-1,60 Mg
7.Sól drogowawskaźnik określony w produkcie dostawcy
8.Mieszanka 10%1 m3-1,56 Mg
9.Mieszanka 20%1 m3-1,45 Mg
10.Masa w workach1 m3-2,50 Mg
11.Drewno drobnica1 mp - 0,65 m3