Zmiana zarządzenia nr 71 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmiany zasad... - OpenLEX

Zmiana zarządzenia nr 71 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmiany zasad funkcjonowania stałego zespołu zadaniowego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. wdrożenia i rozwoju systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD PUW w PGL LP.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2020.1.8

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 82
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 23 grudnia 2019 r.
zmieniające Zarządzenie nr 71 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmiany zasad funkcjonowania stałego zespołu zadaniowego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. wdrożenia i rozwoju systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD PUW w PGL LP

EI.0441.3.14.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 2018 poz. 2129) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. - w wykonaniu zadań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikających z realizacji jego uprawnienia określonego w § 10 ww. Statutu, a także art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy - zarządzam, co następuje:

§  1. 
W załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 71 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmiany zasad funkcjonowania stałego zespołu zadaniowego Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. wdrożenia i rozwoju systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD PUW w PGL LP (znak: EI.0441.3.14.2019) § 1 przyjmuje brzmienie:

"Skład zespołu zadaniowego ds. wdrożenia i rozwoju systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD w PGL LP:

Przewodniczący: Agnieszka Świech - DGLP.

Członkowie:

* Marek Wirowski - DGLP

* Tomasz Wisłocki - DGLP

* Agnieszka Janusz - RDLP Łódź

* Karol Szlachta - RDLP Kraków".

§  2. 
Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.