Dziennik resortowy

B.I.LP.2019.5.58

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 1 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany tytułu Zarządzenia nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie stosowania w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, położonych na obszarach wymienionych w cz. I aktualnego załącznika do decyzji KE 2014/709/UE, zasad bioasekuracji mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa afrykańskiego pomoru świń

Zł.0314.5.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - zarządzam, co następuje:

§  1.  Zarządzeniu nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 marca 2019 r. nadaje się tytuł o następującym brzmieniu:

"w sprawie stosowania w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, położonych na obszarach wymienionych w cz. I, II i III aktualnego załącznika do decyzji KE 2014/709/UE, zasad bioasekuracji mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa afrykańskiego pomoru świń".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.