Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2019.26

| Akt oczekujący
Wersja od: 13 maja 2019 r.

OGŁOSZENIE Nr 12
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 13 maja 2019 r.
w sprawie zmian elementów struktury przestrzeni powietrznej

Na podstawie § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz. U. z 2014 r. poz. 351) ogłasza się, co następuje:
§  1.  Zaakceptowana przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zmiana w przestrzeni powietrznej FIR EPWW polega na ustanowieniu stref czasowo rezerwowanych TRA 300, 301, 302, 303, 304 na potrzeby zabezpieczenia lotów bezzałogowych statków powietrznych (UAV) wykonywanych poza zasięgiem wzroku (BVLOS) z planowanym terminem obowiązywania od 20 czerwca do 31 grudnia 2019 r.:
OznaczenieGranice poziomeGranice

pionowe

(AMSL)

Okres

aktywności

Uwagi
EP TRA 30053°11'31"N015°34'29"E1400ft

GND

Zgodnie z AUPPrzestrzeń niesklasyfikowana. Loty BSP BVLOS. Tel. do użytkownika dostępny w AMC Polska.
53°13'21"N015°43'40"E
53°04'48"N015°51'07"E
53°01'02"N015°55'49"E
53°02'19"N015°47'36"E
52°57'28"N015°26'23"E
53°00'25"N015°24'06"E
53°11'31"N015°34'29"E
EP TRA 30153°09'16"N016°03'24"E1400ft

GND

Zgodnie z AUPPrzestrzeń niesklasyfikowana. Loty BSP BVLOS. Tel. do użytkownika dostępny w AMC Polska.
53°11'59"N016°04'53"E
53°12'58"N015°44'06"E
53°13'25"N015°43'57"E
53°16'24"N015°59'41"E
53°10'10"N016°14'30"E
53°10'27"N016°21'23"E
53°10'49"N016°28'01"E
53°03'42"N016°22'20"E
53°09'16"N016°03'24"E
EP TRA 30253°47'16"N015°22'30"E1400ft

GND

Zgodnie z AUPPrzestrzeń niesklasyfikowana. Loty BSP BVLOS. Tel. do użytkownika dostępny w AMC Polska.
53°40'27"N015°50'11"E
53°30'12"N015°44'33"E
53°23'29"N015°32'23"E
53°34'37"N015°17'07"E
53°40'28"N015°16'24"E
53°47'16"N015°22'30"E
EP TRA 30353°19'58"N015°30'47"E1400ft

GND

Zgodnie z AUPPrzestrzeń niesklasyfikowana. Loty BSP BVLOS. Tel. do użytkownika dostępny w AMC Polska.
53°20'14"N015°34'24"E
53°16'56"N015°37'28"E
53°19'24"N015°44'29"E
53°12'07"N016°02'10"E
53°13'11"N015°43'38"E
53°06'23"N015°49'29"E
53°06'10"N015°32'31"E
53°19'58"N015°30'47'E
EP TRA 30452°50'57"N015°01'06"E1400ft

GND

Zgodnie z AUPPrzestrzeń niesklasyfikowana. Loty BSP BVLOS. Tel. do użytkownika dostępny w AMC Polska.
52°52'13"N015°10'34"E
52°53'35"N015°29'20"E
52°44'45"N015°32'02"E
52°41'53"N015°13'29"E
52°50'57"N015°01'06"E
§  2.  Zmiana, o której mowa w § 1, wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2019 r.