Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2019.13

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lutego 2019 r.

OGŁOSZENIE Nr 8
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 7 lutego 2019 r.
w sprawie zmian elementów struktury przestrzeni powietrznej

Na podstawie § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz. U. z 2014 r. poz. 351) ogłasza się, co następuje:
§  1.  Zaakceptowana przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zmiana w przestrzeni powietrznej FIR EPWW polega na wprowadzeniu strefy ruchu lotniskowego ATZ Bydgoszcz (EPBY):
OZNACZENIE GRANICE POZIOMEGRANICE PIONOWE

(ft AMSL)

KLASYFIKACJA PRZESTRZENI POWIETRZNEJ
Bydgoszcz (EPBY) ATZ

Linia łącząca następujące punkty:

53°08'46"N 017°40'46"E
53°10'42"N017°53'47"E
53°12'57"N018°14'27"E
53°11'56"N018°18'58"E[G]
53°09'37"N018°21'57"E
53°06'05"N018°22'39"E5500 ft

GND

53°03'44"N018°21'15"E
53°00'10"N018°14'42"E
52°56'35"N017°53'57"E
52°56'36"N017°48'15"E
52°57'44"N017°44'10"E
52°58'44"N017°41'30"E
53°03'47"N017°39'38"E
53°08'11"N017°40'03"E
53°08'46"N017°40'46"E

UWAGA: ATZ Bydgoszcz może być aktywny tylko poza godzinami pracy TWR EPBY.

§  2.  Zmiana, o której mowa w § 1, wchodzi w życie z dniem 23 maja 2019 r.