Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2018.137

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 września 2018 r.

DECYZJA Nr 110/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 31 sierpnia 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem

Na podstawie art. 2 pkt 1 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138), w związku z § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się, co następuje:
§  1.  W "Wykazie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem", stanowiącym załącznik do decyzji Nr 35/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 41), w części II "Jednostki organizacyjne nadzorowane" wprowadza się następujące zmiany:
1) Lp. 1 otrzymuje brzmienie:
1.Agencja Mienia Wojskowego w WarszawieSekretarz Stanu w MON p. Tomasz Zdzikot za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Infrastruktury
2) Lp. 37 otrzymuje brzmienie:
37.Wojskowe Specjalistyczne Przychodnie Lekarskie SPZOZ w: Białymstoku, Bielsku-Białej, Braniewie, Gdyni, Giżycku, Gorzowie Wielkopolskim, Grudziądzu, Gubinie, Kielcach, Kołobrzegu, Koszalinie, Legionowie, Łodzi, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Siedlcach, Słupsku, Stargardzie, Szczecinku, Świdwinie, Świnoujściu, Toruniu, Ustce i WitkowieSekretarz Stanu w MON p. Sebastian Chwałek za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia
3) Lp. 46 otrzymuje brzmienie:
46.Wojskowy Instytut Wydawniczy w WarszawieDyrektor Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej
4) uchyla się Lp. 66 i 67.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.