Zmiana decyzji w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe. - OpenLEX

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2022.29

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 sierpnia 2022 r.

DECYZJA Nr 12
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 22 sierpnia 2022 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) ustala się, co następuje:
§  1. 
W decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 38, z późn. zm. 2 ) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1:
a)
skreśla się lp. 1328,
b)
po lp. 1328 dodaje się lp. 13281 w brzmieniu:
13281m. WrocławM. WrocławBrochów1/813,2709026401_1.0012.AR_28.1/8
c)
skreśla się lp. 1337,
d)
po lp. 1337 dodaje się lp. 13371 w brzmieniu:
13371m. WrocławM. WrocławBrochów39/108,0141026401_1.0012.AR_4.39/10
e)
skreśla się lp. 1443,
f)
po lp. 1443 dodaje się lp. 14431 w brzmieniu:
14431m. WrocławM. WrocławLipa Piotrowska46/23,8578026401_1.0054.AR_10.46/2
g)
skreśla się lp. 1568,
h)
po lp. 1568 dodaje się lp. 15681 w brzmieniu:
15681m. WrocławM. WrocławPracze

Odrzańskie

2/13,1893026401_1.0043.AR_30.2/1
i)
skreśla się lp. 1576,
j)
po lp. 1576 dodaje się lp. 15761 w brzmieniu:
15761m. WrocławM. WrocławPsie Pole1/41,4467026401_1.0059.AR_8.1/4
k)
skreśla się lp. 1578,
l)
po lp. 1578 dodaje się lp. 15781 w brzmieniu:
15781m. WrocławM. WrocławPsie Pole1/83,1655026401_1.0059.AR_7.1/8
m)
skreśla się lp. 1701,
n)
po lp. 1701 dodaje się lp. 17011 w brzmieniu:
17011m. WrocławM. WrocławZakrzów98/130,6867026401_1.0068.AR_17.98/13
2)
w załączniku nr 2:
a)
po lp. 1633 dodaje się lp. 16331 w brzmieniu:
16331M. ToruńToruń M.0432090,3310046301_1.0043.209
b)
po lp. 2650 dodaje się lp. 26501 w brzmieniu:
26501świeckiJeżewoOsłowo1571,1927041404_2.0016.AR_1.157
c)
skreśla się lp. 3378-3380,
d)
po lp. 3380 dodaje się lp. 33801 w brzmieniu:
33801żnińskiBarcinPiechcin141,0399041901_5.0012.14
e)
skreśla się lp. 3382,
f)
po lp. 3382 dodaje się lp. 33821 i 33822 w brzmieniu:
33821żnińskiBarcinPiechcin21/231,6527041901_5.0012.21/23
33822żnińskiBarcinPiechcin21/240,0097041901_5.0012.21/24
g)
skreśla się lp. 3384-3386,
h)
po lp. 3386 dodaje się lp. 33861 i 33862 w brzmieniu:
33861żnińskiBarcinPiechcin247/11,3722041901_5.0012.247/1
33862żnińskiBarcinPiechcin247/40,0121041901_5.0012.247/4
i)
skreśla się lp. 3387,
j)
po lp. 3387 dodaje się lp. 33871 w brzmieniu:
33871żnińskiBarcinKrotoszyn15/51,1115041901_5.0009.15/5
k)
skreśla się lp. 3388,
l)
po lp. 3388 dodaje się lp. 33881 w brzmieniu:
33881żnińskiBarcinKrotoszyn15/100,4317041901_5.0009.15/10
m)
skreśla się lp. 3389,
n)
po lp. 3389 dodaje się lp. 33891 w brzmieniu:
33891żnińskiBarcinWapienno41/11,4100041901_5.0016.41/1
o)
skreśla się lp. 3393,
p)
po lp. 3393 dodaje się lp. 33931 w brzmieniu:
33931żnińskiBarcinWapienno42/210,0544041901_5.0016.42/21
q)
skreśla się lp. 3402 i 3403,
r)
po lp. 3403 dodaje się lp. 34031 w brzmieniu:
34031żnińskiJanowiec Wlkp.Bielawy1082,4200041903_5.0001.108
s)
skreśla się lp. 3426 i 3427,
t)
po lp. 3427 dodaje się lp. 34271 w brzmieniu:
34271żnińskiŻninJadowniki Rycerskie1620,7700041906_5.0012.162
u)
skreśla się lp. 3433 i 3434;
3)
w załączniku nr 3:
a)
skreśla się lp. 966,
b)
po lp. 966 dodaje się lp. 9661 w brzmieniu:
9661chełmskiDorohusk0018

Olenówka

17,6148060304_2.0018.1
c)
skreśla się lp. 973,
d)
po lp. 973 dodaje się lp. 9731 w brzmieniu:
9731chełmskiRejowiec0001 Adamów Kolonia7514,5807060315_5.0001.75
e)
skreśla się lp. 978,
f)
po lp. 978 dodaje się lp. 9781 w brzmieniu:
9781chełmskiRejowiec0021 Wólka Rejowiecka603/16,1559060315_5.0021.603/1
g)
skreśla się lp. 1109,
h)
po lp. 1109 dodaje się lp. 11091 w brzmieniu:
11091krasnostawskiKrasnystaw0002 Bzite7534,3159060605_2.0002.753
i)
skreśla się lp. 1110,
j)
po lp. 1110 dodaje się lp. 11101 w brzmieniu:
11101krasnostawskiKrasnystaw0011 Małochwiej Duży4693,8894060605_2.0011.469
k)
skreśla się lp. 1111,
l)
po lp. 1111 dodaje się lp. 11111 w brzmieniu:
11111krasnostawskiKrasnystaw0012 Małochwiej Mały249/11,2375060605_2.0012.249/1
m)
skreśla się lp. 1112,
n)
po lp. 1112 dodaje się lp. 11121 w brzmieniu:
11121krasnostawskiKrasnystaw0017 Siennica

Nadolna

207/23,3678060605_2.0017.207/2
o)
skreśla się lp. 1118,
p)
po lp. 1118 dodaje się lp. 11181 w brzmieniu:
11181krasnostawskiKrasnystaw

Miasto

0011 Zastawie Przedmieście843,5938060601_0011.84
q)
skreśla się lp. 2080,
r)
po lp. 2080 dodaje się lp. 20801 w brzmieniu:
20801świdnickiTrawniki0011 Trawniki Kolonia6117,1988061705_2.0011.611
4)
w załączniku nr 4:
a)
po lp. 29 dodaje się lp. 291 w brzmieniu:
291gorzowskiKostrzyn Nad OdrąŚródmieście16/30,0795080101_1.0004.16/3
b)
po lp. 44 dodaje się lp. 441 w brzmieniu:
441gorzowskiSantokGórki141/10,0261080106_2.0006.141/1
c)
po lp. 51 dodaje się lp. 511 w brzmieniu:
511gorzowskiSantokSantok675/20,0340080106_2.0007.675/2
d)
po lp. 68 dodaje się lp. 681 w brzmieniu:
681gorzowskiWitnicaNowiny Wielkie624/20,0453080107_5.0008.624/2
e)
po lp. 189 dodaje się lp. 1891 w brzmieniu:
1891M. Gorzów WielkopolskiM. Gorzów Wielkopolski10 - Zamoście809/20,1960086101_1.0010.809/2
f)
po lp. 191 dodaje się lp. 1911 w brzmieniu:
1911M. Gorzów WielkopolskiM. Gorzów Wielkopolski10 - Zamoście1753/40,0254086101_1.0010.1753/4
g)
skreśla się lp. 326-338, 340-351, 363, 375, 379, 861-865, 926-929, 933, 936-941, 944-946 i 966,
h)
po lp. 966 dodaje się lp. 9661 w brzmieniu:
9661żagańskiŻagań M.00032601/30,0077081002_1.0003.2601/3
5)
w załączniku nr 5:
a)
skreśla się lp. 271,
b)
po lp. 271 dodaje się lp. 272 w brzmieniu:
272bełchatowskiBełchatów15 Korczew244/10,6273100102_2.0015.244/1
c)
skreśla się lp. 192,
d)
po lp. 192 dodaje się lp. 1921 w brzmieniu:
1921brzezińskiRogów15 Rogów5/166,4122102105_2.0015.5/16
e)
skreśla się lp. 194,
f)
po lp. 194 dodaje się lp. 1941 w brzmieniu:
1941brzezińskiRogów15 Rogów69/40,1030102105_2.0015.69/4
g)
po lp. 300 dodaje się lp. 3001 w brzmieniu:
3001łęczyckiŁęczyca M.0001 - Łęczyca831,0531100401_1.0001.83
h)
skreśla się lp. 1614,
i)
po lp. 1614 dodaje się lp. 16141 i 16142 w brzmieniu:
16141opoczyńskiPoświętne2 Brudzewice2053/15,5500100706_2.0002.2053/1
16142opoczyńskiPoświętne2 Brudzewice2053/31,2400100706_2.0002.2053/3
j)
skreśla się lp. 1615,
k)
po lp. 1615 dodaje się lp. 16151 w brzmieniu:
16151opoczyńskiPoświętne2 Brudzewice2054/210,2400100706_2.0002.2054/2
l)
skreśla się lp. 2637,
m)
po lp. 2637 dodaje się lp. 26371 w brzmieniu:
26371skierniewickiBolimów5 Jasionna405,5800101501_5.0005.40
n)
skreśla się lp. 2638,
o)
po lp. 2638 dodaje się lp. 26381 w brzmieniu:
26381skierniewickiBolimów8 Kęszyce Wieś201/17,3200101501_5.0008.201/1
p)
skreśla się lp. 2639,
q)
po lp. 2639 dodaje się lp. 26391 w brzmieniu:
26391skierniewickiBolimów12 Nowe Kęszyce3183,3700101501_5.0012.318
r)
skreśla się lp. 2640,
s)
po lp. 2640 dodaje się lp. 26401 w brzmieniu:
26401skierniewickiBolimów20 Sierzchów61410,5600101501_5.0020.614
t)
skreśla się lp. 2797,
u)
po lp. 2797 dodaje się lp. 27971-27975 w brzmieniu:
27971skierniewickiSkierniewice M.43/450,3822106301_1.0004.3/45
27972skierniewickiSkierniewice M.43/460,1240106301_1.0004.3/46
27973skierniewickiSkierniewice M.43/470,0322106301_1.0004.3/47
27974skierniewickiSkierniewice M.43/480,2193106301_1.0004.3/48
27975skierniewickiSkierniewice M.43/5045,3826106301_1.0004.3/50
6)
w załączniku nr 6:
a)
po lp. 278 dodaje się lp. 2781 w brzmieniu:
2781gorlickiGorliceKlęczany170/20,0379120504_2.0004.170/2
b)
po lp. 2642 dodaje się lp. 26421 w brzmieniu:
26421olkuskiWolbromChrząstowice669/60,0474121207_5.0008.669/6
c)
po lp. 2653 dodaje się lp. 26531 w brzmieniu:
26531olkuskiWolbromGołaczewy121/11,0067121207_5.0006.AR_13.121/1
d)
po lp. 3698 dodaje się lp. 36981 i 36982 w brzmieniu:
36981wadowickiTomiceRadocza1369/30,0393121808__2.0002.1369/3
36982wadowickiTomiceRadocza1371/40,0946121808__2.0002.1371/4
7)
w załączniku nr 7:
a)
po lp. 195 dodaje się lp. 1951 i 1952 w brzmieniu:
1951grodziskiGrodzisk Mazowiecki Miasto0017-1770/40,0201140504_4.0017.70/4
1952grodziskiGrodzisk Mazowiecki Miasto0017-1770/50,0181140504_4.0017.70/5
b)
po lp. 197 dodaje się lp. 1971 w brzmieniu:
1971grodziskiGrodzisk Mazowiecki Miasto0017-17820,0092140504_4.0017.82
c)
skreśla się lp. 1648,
d)
po lp. 1648 dodaje się lp. 16481 w brzmieniu:
16481mińskiCegłów - MiastoCegłów335/118,0898141204_4.0001.335/1
e)
skreśla się lp. 1649,
f)
po lp. 1649 dodaje się lp. 16491 w brzmieniu:
16491mińskiCegłów - MiastoCegłów14374,4680141204_4.0001.1437
g)
skreśla się lp. 1655,
h)
po lp. 1655 dodaje się lp. 16551 w brzmieniu:
16551mińskiCegłów - Obszar WiejskiMienia5361,3831141204_5.0006.536
i)
skreśla się lp. 1656,
j)
po lp. 1656 dodaje się lp. 16561 w brzmieniu:
16561mińskiCegłów - Obszar WiejskiMienia5376,2286141204_5.0006.537
k)
skreśla się lp. 1657,
l)
po lp. 1657 dodaje się lp. 16571 w brzmieniu:
16571mińskiCegłów - Obszar WiejskiMienia1066/14,7865141204_5.0006.1066/1
m)
skreśla się lp. 1658,
n)
po lp. 1658 dodaje się lp. 16581 w brzmieniu:
16581mińskiCegłów - Obszar WiejskiMienia10792,8740141204_5.0006.1079
o)
skreśla się lp. 1659,
p)
po lp. 1659 dodaje się lp. 16591 w brzmieniu:
16591mińskiCegłów - Obszar WiejskiWiciejów2426,0332141204_5.0017.242
q)
skreśla się lp. 1968,
r)
po lp. 1968 dodaje się lp. 19681 w brzmieniu:
19681nowodworskiNowy Dwór Mazowiecki8-1183/45,9534141401_1.0037.83/4
s)
skreśla się lp. 2536,
t)
po lp. 2536 dodaje się lp. 25361 w brzmieniu:
25361radomskiJedlnia - LetniskoDawidów1006,5200142506_5.0004.AR_1.100
u)
skreśla się lp. 2537,
v)
po lp. 2537 dodaje się lp. 25371 w brzmieniu:
25371radomskiJedlnia - LetniskoGroszowice360/611,4154142506_5.0005.AR_1.360/6
w)
skreśla się lp. 2538,
x)
po lp. 2538 dodaje się lp. 25381 w brzmieniu:
25381radomskiJedlnia - Letnisko M.Jedlnia

Letnisko

778/57,4037142506_4.0001.AR_2.778/5
y)
skreśla się lp. 2539,
z)
po lp. 2539 dodaje się lp. 25391 w brzmieniu:
25391radomskiJedlnia - Letnisko M.Jedlnia

Letnisko

778/62,0845142506_4.0001.AR_7.778/6
za)
skreśla się lp. 2540,
zb)
po lp. 2540 dodaje się lp. 25401 w brzmieniu:
25401radomskiJedlnia - Letnisko M.Jedlnia

Letnisko

778/815,5336142506_4.0001.AR_4.778/8
zc)
skreśla się lp. 2541,
zd)
po lp. 2541 dodaje się lp. 25411 w brzmieniu:
25411radomskiJedlnia - LetniskoNatolin44/27,9239142506_5.0013.AR_1.44/2
ze)
skreśla się lp. 2542,
zf)
po lp. 2542 dodaje się lp. 25421 w brzmieniu:
25421radomskiJedlnia - LetniskoNatolin2110,0895142506_5.0013.AR_1.211
zg)
skreśla się lp. 2543,
zh)
po lp. 2543 dodaje się lp. 25431 w brzmieniu:
25431radomskiJedlnia - LetniskoRajec Poduchowny385/41,1521142506_5.0015.AR_3.385/4
zi)
skreśla się lp. 2544,
zj)
po lp. 2544 dodaje się lp. 25441 w brzmieniu:
25441radomskiJedlnia - LetniskoRajec Poduchowny385/31,6987142506_5.0015.AR_5.385/3
zk)
skreśla się lp. 2545,
zl)
po lp. 2545 dodaje się lp. 25451 w brzmieniu:
25451radomskiJedlnia - LetniskoRajec Szlachecki410/13,2710142506_5.0016.AR_2.410/1
zm)
skreśla się lp. 2546,
zn)
po lp. 2546 dodaje się lp. 25461 w brzmieniu:
25461radomskiJedlnia - LetniskoRajec Szlachecki410/24,1777142506_5.0016.AR_3.410/2
zo)
skreśla się lp. 2547,
zp)
po lp. 2547 dodaje się lp. 25471 w brzmieniu:
25471radomskiJedlnia - LetniskoRajec Szlachecki410/33,1422142506_5.0016.AR_4.410/3
zq)
skreśla się lp. 2548,
zr)
po lp. 2548 dodaje się lp. 25481 i 25482 w brzmieniu:
25481radomskiJedlnia - Letnisko M.Jedlnia

Letnisko

362/116,4442142506_4.0001.AR_13.362/1
25482radomskiJedlnia - LetniskoWrzosów7787,8124142506_5.0021.778
zs)
skreśla się lp. 2549,
zt)
po lp. 25491 dodaje się lp. 25492-254910 w brzmieniu:
25492radomskiKowala0001 Augustów36/10,3200142507_2.0001.36/1
25493radomskiKowala0001 Augustów37/20,0300142507_2.0001.37/2
25494radomskiKowala0001 Augustów38/20,0300142507_2.0001.38/2
25495radomskiKowala0001 Augustów39/30,0400142507_2.0001.39/3
25496radomskiKowala0001 Augustów40/60,0800142507_2.0001.40/6
25497radomskiKowala0001 Augustów40/100,0300142507_2.0001.40/10
25498radomskiKowala0001 Augustów40/130,0200142507_2.0001.40/13
25499radomskiKowala0001 Augustów41/20,0100142507_2.0001.41/2
254910radomskiKowala0001 Augustów42/20,0100142507_2.0001.42/2
8)
w załączniku nr 8 skreśla się lp. 156-158;
9)
w załączniku nr 11:
a)
po lp. 310 dodaje się lp. 3101 w brzmieniu:
3101chojnickiCzerskRytel625/15,5100220204_5.0020.625/1
b)
po lp. 1834 dodaje się lp. 18341 w brzmieniu:
18341m. GdańskGdańsk M.Osowa1340,0300226101_1.0001.134
c)
po lp. 3048 dodaje się lp. 30481-30484 w brzmieniu:
30481słupskiKobylnicaWrząca4081,4800221206_2.0027.408
30482słupskiKobylnicaWrząca4110,4200221206_2.0027.411
30483słupskiKobylnicaWrząca4120,3400221206_2.0027.412
30484słupskiKobylnicaWrząca4131,6300221206_2.0027.413
10)
w załączniku nr 12:
a)
po lp. 45 dodaje się lp. 451 w brzmieniu:
451będzińskiSiewierz M.Siewierz1536/30,0466240107_4.0001.1536/3
b)
po lp. 9157 dodaje się lp. 91571-91577 w brzmieniu:
91571m. Ruda ŚląskaRuda Śląska M.Kochłowice1526/1530,0165247201_1.0009.AR_6.1526/153
91572m. Ruda ŚląskaRuda Śląska M.Kochłowice1528/1490,0069247201_1.0009.AR_6.1528/149
91573m. Ruda ŚląskaRuda Śląska M.Kochłowice1532/1480,0438247201_1.0009.AR_6.1532/148
91574m. Ruda ŚląskaRuda Śląska M.Kochłowice1534/1470,0211247201_1.0009.AR_6.1534/147
91575m. Ruda ŚląskaRuda Śląska M.Kochłowice1536/1460,0103247201_1.0009.AR_6.1536/146
91576m. Ruda ŚląskaRuda Śląska M.Kochłowice1538/1440,0028247201_1.0009.AR_6.1538/144
91577m. Ruda ŚląskaRuda Śląska M.Kochłowice1540/1440,0083247201_1.0009.AR_6.1540/144
c)
po lp. 9164 dodaje się lp. 91641 i 91642 w brzmieniu:
91641m. Ruda ŚląskaRuda Śląska M.Kochłowice1576/1520,0383247201_1.0009.AR_6.1576/152
91642m. Ruda ŚląskaRuda Śląska M.Kochłowice1578/1230,0463247201_1.0009.AR_6.1578/123
d)
po lp. 9369 dodaje się lp. 93691 i 93692 w brzmieniu:
93691m. RybnikRybnik M.Chwałowice580,4670247301_1.0010.AR_1.58
93692m. RybnikRybnik M.Chwałowice590,0790247301_1.0010.AR_1.59
e)
po lp. 9379 dodaje się lp. 93791-93795 w brzmieniu:
93791m. RybnikRybnik M.Chwałowice487/620,8016247301,_ 1.0010.AR__1.487/62
93792m. RybnikRybnik M.Chwałowice489/620,4424247301,_ 1.0010.AR__1.489/62
93793m. RybnikRybnik M.Chwałowice490/600,2984247301,_ 1.0010.AR__1.490/60
93794m. RybnikRybnik M.Chwałowice492/600,68062473011.0010.AR__1.492/60
93795m. RybnikRybnik M.Chwałowice661/380,0174247301,_ 1.0010.AR__ 1.661/38
f)
po lp. 9386 dodaje się lp. 93861 w brzmieniu:
93861m. RybnikRybnik M.Chwałowice1068/400,2678247301_1.0010.AR_1.1068/40
g)
po lp. 9389 dodaje się lp. 93891-93893 w brzmieniu:
93891m. RybnikRybnik M.Chwałowice1111/380,2553247301_1.0010.AR_1.1111/38
93892m. RybnikRybnik M.Chwałowice1112/380,5532247301_1.0010.AR_1.1112/38
93893m. RybnikRybnik M.Chwałowice1384/390,3657247301_1.0010.AR_1.1384/39
h)
po lp. 9392 dodaje się lp. 93921 i 93922 w brzmieniu:
93921m. RybnikRybnik M.Chwałowice1428/610,2526247301_1.0010.AR_1.1428/61
93922m. RybnikRybnik M.Chwałowice1558/630,2206247301_1.0010.AR_1.1558/63
i)
po lp. 9398 dodaje się lp. 93981 i 93982 w brzmieniu:
93981m. RybnikRybnik M.Chwałowice2263/600,5539247301,_1.0010.AR__1.2263/60
93982m. RybnikRybnik M.Chwałowice2266/620,7253247301,_1.0010.AR__1.2266/62
j)
skreśla się lp. 9410,
k)
po lp. 9410 dodaje się lp. 94101 w brzmieniu:
94101m. RybnikRybnik M.Ligota370/370,5291247301_1.0019.AR_11.370/37
l)
skreśla się lp. 9411,
m)
po lp. 9411 dodaje się lp. 94111 w brzmieniu:
94111m. RybnikRybnik M.Ligota371/370,4286247301_1.0019.AR_11.371/37
n)
skreśla się lp. 9424,
o)
po lp. 9424 dodaje się lp. 94241 w brzmieniu:
94241m. RybnikRybnik M.Ligota372/377,3379247301_1.0019.AR_11.372/37
p)
po lp. 94681 dodaje się lp. 94682 w brzmieniu:
94682m. RybnikRybnik M.Niedobczyce900,0080247301_1.0063.AR_3.90
q)
po lp. 9481 dodaje się lp. 94811-94813 w brzmieniu:
94811m. RybnikRybnik M.Niedobczyce167/10,0310247301_1.0063.AR_4.167/1
94812m. RybnikRybnik M.Niedobczyce169/20,0880247301_1.0063.AR_4.169/2
94813m. RybnikRybnik M.Niedobczyce171/110,0040247301_1.0063.AR_4.171/11
r)
po lp. 9482 dodaje się lp. 94821 i 94822 w brzmieniu:
94821m. RybnikRybnik M.Niedobczyce252/760,0020247301_1.0063.AR_4.252/76
94822m. RybnikRybnik M.Niedobczyce254/120,0040247301_1.0063.AR_4.254/12
s)
po lp. 9502 dodaje się lp. 95021 w brzmieniu:
95021m. RybnikRybnik M.Niedobczyce331/760,0310247301_1.0063.AR_4.331/76
t)
po lp. 9589 dodaje się lp. 95891 i 95892 w brzmieniu:
95891m. RybnikRybnik M.Niedobczyce507/130,0288247301_1.0063.AR_4.507/13
95892m. RybnikRybnik M.Niedobczyce508/750,0141247301_1.0063.AR_4.508/75
u)
po lp. 9698 dodaje się lp. 96981 w brzmieniu:
96981m. RybnikRybnik M.Niedobczyce1541/680,1408247301_1.0063.AR_3.1541/68
v)
po lp. 9702 dodaje się lp. 97021 w brzmieniu:
97021m. RybnikRybnik M.Niedobczyce1625/560,3360247301_1.0063.AR_4.1625/56
w)
po lp. 9753 dodaje się lp. 97531 i 97532 w brzmieniu:
97531m. RybnikRybnik M.Popielów700,4850247301_1.0074.AR_1.70
97532m. RybnikRybnik M.Popielów1890,0080247301_1.0074.AR_2.189
x)
po lp. 9775 dodaje się lp. 97751 w brzmieniu:
97751m. RybnikRybnik M.Popielów415/710,2170247301_1.0074.AR_1.415/71
y)
po lp. 9861 dodaje się lp. 98611 i 98612 w brzmieniu:
98611m. RybnikRybnik M.Popielów1613/730,0106247301_1.0074.AR_1.1613/73
98612m. RybnikRybnik M.Popielów1614/730,6014247301_1.0074.AR_1.1614/73
z)
po lp. 9892 dodaje się lp. 98921-98923 w brzmieniu:
98921m. RybnikRybnik M.Popielów4122/2770,0149247301_1.0074.AR_2.4122/277
98922m. RybnikRybnik M.Popielów4123/2770,0526247301_1.0074.AR_2.4123/277
98923m. RybnikRybnik M.Popielów4125/2140,0354247301_1.0074.AR_2.4125/214
za)
po lp. 13582 dodaje się lp. 135821 w brzmieniu:
135821rybnickiJejkowiceJejkowice1550/10,0307241203_2.0001.AR_1.1550/1
zb)
po lp. 13583 dodaje się lp. 135831 w brzmieniu:
135831rybnickiJejkowiceJejkowice1557/10,0547241203_2.0001.AR_1.1557/1
zc)
po lp. 13584 dodaje się lp. 135841 w brzmieniu:
135841rybnickiJejkowiceJejkowice1561/130,0080241203_2.0001.AR_1.1561/13
zd)
po lp. 13585 dodaje się lp. 135851 w brzmieniu:
135851rybnickiJejkowiceJejkowice1622/670,0145241203_2.0001.AR_2.1622/67
ze)
po lp. 13586 dodaje się lp. 135861 w brzmieniu:
135861rybnickiJejkowiceJejkowice1627/1010,0122241203_2.0001.AR_2.1627/101
zf)
po lp. 13587 dodaje się lp. 135871 w brzmieniu:
135871rybnickiJejkowiceJejkowice1634/1280,0163241203_2.0001.AR_2.1634/128
zg)
po lp. 13588 dodaje się lp. 135881 w brzmieniu:
135881rybnickiJejkowiceJejkowice1640/1300,0106241203_2.0001.AR_2.1640/130
zh)
po lp. 13589 dodaje się lp. 135891 w brzmieniu:
135891rybnickiJejkowiceJejkowice1646/1310,0189241203_2.0001.AR_2.1646/131
zi)
po lp. 13590 dodaje się lp. 135901 w brzmieniu:
135901rybnickiJejkowiceJejkowice1652/1550,0128241203_2.0001.AR_2.1652/155
zj)
po lp. 13591 dodaje się lp. 135911 w brzmieniu:
135911rybnickiJejkowiceJejkowice1658/1680,0111241203_2.0001.AR_2.1658/168
zk)
skreśla się lp. 15378 i 15379,
zl)
po lp. 16704 dodaje się lp. 167041 i 167042 w brzmieniu:
167041zawierciańskiŁazyTrzebyczka9682,4943241605_5.0012.AR_4.968
167042zawierciańskiŁazyTrzebyczka971/23,5670241605_5.0012.AR_4.971/2
11)
w załączniku nr 14 skreśla się lp. 779 i 780;
12)
w załączniku nr 15:
a)
po lp. 835 dodaje się lp. 8351 w brzmieniu:
8351jarocińskiJarocinCielcza14361,0100300602_5.0003.1436
b)
po lp. 1427 dodaje się lp. 14271 w brzmieniu:
14271konińskiWierzbinekGalczyce2600,0600301013_2.0005.260
c)
po lp. 3110 dodaje się lp. 31101 w brzmieniu:
31101międzychodzkiMiędzychódKamionna120,0188301403_5.0021.AR_4.12
d)
po lp. 3112 dodaje się lp. 31121 w brzmieniu:
31121międzychodzkiMiędzychódKamionna210,0358301403_5.0021.AR_4.21
e)
po lp. 3114 dodaje się lp. 31141 w brzmieniu:
31141międzychodzkiMiędzychódKamionna460,0566301403_5.0021.AR_4.46
f)
po lp. 3118 dodaje się lp. 31181 w brzmieniu:
31181międzychodzkiMiędzychódKamionna2630,0524301403_5.0021.AR_1.263
g)
skreśla się lp. 3987,
h)
po lp. 3987 dodaje się lp. 39871 w brzmieniu:
39871ostrzeszowskiOstrzeszów M.Ostrzeszów Pustkowie11218,4500301807_5.0012.1121
i)
po lp. 4026 dodaje się lp. 40261 w brzmieniu:
40261pilskiMiasteczko

Krajeńskie

Miasteczko Huby831/50,0357301905_2.0006.831/5
j)
po lp. 4183 dodaje się lp. 41831 w brzmieniu:
41831pleszewskiPleszewSuchorzew210,0600302006_5.0023.AR_11.21
k)
po lp. 4189 dodaje się lp. 41891 w brzmieniu:
41891pleszewskiPleszewSuchorzew330,0200302006_5.0023.AR_12.33
l)
po lp. 4268 dodaje się lp. 42681 w brzmieniu:
42681poznańskiDopiewoDąbrówka90/20,0094302105_2.0004.90/2
m)
po lp. 4278 dodaje się lp. 42781 i 42782 w brzmieniu:
42781poznańskiDopiewoDąbrówka178/10,0107302105_2.0004.178/1
42782poznańskiDopiewoDąbrówka181/10,0113302105_2.0004.181/1
n)
po lp. 5697 dodaje się lp. 56971 i 56972 w brzmieniu:
56971wolsztyńskiPrzemętBłotnica272/20,0766302901_2.0003.272/2
56972wolsztyńskiPrzemętBłotnica280/30,0364302901_2.0003.280/3
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).
2 Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Inf. z 2020 r. poz. 47, z 2021 r. poz. 2, 4, 8, 19, 26, 28, 31, 33, 35, 44, 49, 50, 51 i 53 oraz z 2022 r. poz. 3, 5, 9, 10, 20 i 21.