Dz.Urz.MI.2019.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 2019 r.

DECYZJA Nr 9
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 1 lutego 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1669) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Min. Inf. i Roz. poz. 25, z późn. zm.), w załączniku, wprowadza się następujące zmiany:
1) w tomie 1 województwo dolnośląskie:
a) skreśla się lp. 1176,
b) po lp. 1176 dodaje się lp. 11761 w brzmieniu:
11761dolnośląskiem. WrocławM. WrocławBrochów1/20,3491
c) skreśla się lp. 1177,
d) po lp. 1177 dodaje się lp. 11771 w brzmieniu:
11771dolnośląskiem. WrocławM. WrocławBrochów1/20,8683
e) skreśla się lp. 1179,
f) po lp. 1179 dodaje się lp. 11791 w brzmieniu:
11791dolnośląskiem. WrocławM. WrocławBrochów1/32,7978
g) skreśla się lp. 1189,
h) po lp. 1189 dodaje się lp. 11891 i 11892 w brzmieniu:
11891dolnośląskiem. WrocławM. WrocławBrochów37/20,0120
11892dolnośląskiem. WrocławM. WrocławBrochów37/34,7324
i) skreśla się lp. 1190,
j) po lp. 1190 dodaje się lp. 11901 i 11902 w brzmieniu:
11901dolnośląskiem. WrocławM. WrocławBrochów39/60,0874
11902dolnośląskiem. WrocławM. WrocławBrochów39/78,1832
k) po lp. 2516 dodaje się lp. 25161 - 25165 w brzmieniu:
25161dolnośląskieświdnickiŚwidnicaBurkatów3752,8600
25162dolnośląskieświdnickiŚwidnicaBystrzyca Dolna2653,5800
25163dolnośląskieświdnickiŚwidnicaBystrzyca Górna261/20,7200
25164dolnośląskieŚwidnickiŚwidnicaBystrzyca Górna261/31,2000
25165dolnośląskieświdnickiŚwidnicaBystrzyca Górna261/45,5700
l) po lp. 2519 dodaje się lp. 25191 - 25193 w brzmieniu:
25191dolnośląskieświdnickiŚwidnicaLubachów31,0900
25192dolnośląskieświdnickiŚwidnicaLubachów58/36,4000
25193dolnośląskieświdnickiŚwidnicaLubachów187/20,3700
m) po lp. 2551 dodaje się lp. 25511 w brzmieniu:
25511dolnośląskieświdnickiŚwidnica M.Kraszowice10531,0230
n) po lp. 3094 dodaje się lp. 30941 w brzmieniu:
30941dolnośląskiewałbrzyskiJedlina - ZdrójGlinica126/82,3593
o) po lp. 30961 dodaje się lp. 30962 - 30967 w brzmieniu:
30962dolnośląskiewałbrzyskiJedlina - ZdrójJedlina - Zdrój3722,7381
30963dolnośląskiewałbrzyskiJedlina - ZdrójJedlina - Zdrój3730,3800
30964dolnośląskiewałbrzyskiJedlina - ZdrójJedlina - Zdrój374/20,7614
30965dolnośląskiewałbrzyskiJedlina - ZdrójJedlina - Zdrój478/21,3971
30966dolnośląskiewałbrzyskiJedlina - ZdrójJedlinka299/36,7377
30967dolnośląskiewałbrzyskiJedlina - ZdrójJedlinka3001,4599
p) po lp. 3106 dodaje się lp. 31061 - 31069 w brzmieniu:
31061dolnośląskiewałbrzyskiWalimJugowice85/53,7200
31062dolnośląskiewałbrzyskiWalimJugowice107/22,0100
31063dolnośląskiewałbrzyskiWalimJugowice2340,0300
31064dolnośląskiewałbrzyskiWalimJugowice2351,7100
31065dolnośląskiewałbrzyskiWalimNiedźwiedzica1811,7000
31066dolnośląskiewałbrzyskiWalimNiedźwiedzica1820,8300
31067dolnośląskiewałbrzyskiWalimOlszyniec1903,2500
31068dolnośląskiewałbrzyskiWalimZagórze Śląskie161/151,8679
31069dolnośląskiewałbrzyskiWalimZagórze Śląskie161/164,5906
2) w tomie 2 województwo kujawsko-pomorskie skreśla się lp. 521 i 2914;
3) w tomie 5 województwo łódzkie:
a) skreśla się lp. 2559,
b) po lp. 2559 dodaje się lp. 25591 w brzmieniu:
25591łódzkiesieradzkiSieradzŁosieniec58/22,0426
c) skreśla się lp. 2727,
d) po lp. 2727 dodaje się lp. 27271 w brzmieniu:
27271łódzkieskierniewickiLipce

Reymontowskie

3-Lipce

Reymontowskie

362/1316,4900
e) skreśla się lp. 3113,
f) po lp. 3113 dodaje się lp. 31131 w brzmieniu:
31131łódzkiezduńskowolskiZduńska WolaCzechy144/812,3884
g) skreśla się lp. 31861,
h) po lp. 31861 dodaje się lp. 31862 i 31863 w brzmieniu:
31862łódzkiezgierskiZgierzMaciejów113/157,4076
31863łódzkiezgierskiZgierzMaciejów113/162,9034
4) w tomie 6 województwo małopolskie:
a) skreśla się lp. 1533,
b) po lp. 1533 dodaje się lp. 15331 w brzmieniu:
15331małopolskiemiechowskiKozłów0005 Kępie2131/51,0710
c) skreśla się lp. 1535,
d) po lp. 1535 dodaje się lp. 15351 w brzmieniu:
15351małopolskiemiechowskiKozłów0005 Kępie2235/30,0200
5) w tomie 7 województwo mazowieckie:
a) skreśla się lp. 197,
b) po lp. 197 dodaje się lp. 1971 - 1978 w brzmieniu:
1971mazowieckiegrodziskiJaktorów0015 Stare Budy248/10,2154
1972mazowieckiegrodziskiJaktorów0015 Stare Budy248/20,1846
1973mazowieckiegrodziskiJaktorów0015 Stare Budy248/30,5526
1974mazowieckiegrodziskiJaktorów0015 Stare Budy248/40,9206
197bmazowieckiegrodziskiJaktorów0015 Stare Budy248/50,0065
1978mazowieckiegrodziskiJaktorów0015 Stare Budy248/60,6101
1977mazowieckiegrodziskiJaktorów0015 Stare Budy248/70,6435
1978mazowieckiegrodziskiJaktorów0015 Stare Budy248/80,8832
c) skreśla się lp. 200,
d) po lp. 200 dodaje się lp. 2001 - 20010 w brzmieniu:
2001mazowieckiegrodziskiJaktorów0015 Stare Budy503/10,0278
2002mazowieckiegrodziskiJaktorów0015 Stare Budy503/20,0089
2003mazowieckiegrodziskiJaktorów0015 Stare Budy503/30,2078
2004mazowieckiegrodziskiJaktorów0015 Stare Budy503/50,9405
2005mazowieckiegrodziskiJaktorów0015 Stare Budy503/61,2550
2006mazowieckiegrodziskiJaktorów0015 Stare Budy503/70,1700
2007mazowieckiegrodziskiJaktorów0015 Stare Budy503/80,5543
2008mazowieckiegrodziskiJaktorów0015 Stare Budy503/90,2730
2009mazowieckiegrodziskiJaktorów0015 Stare Budy503/100,2340
20010mazowieckiegrodziskiJaktorów0015 Stare Budy503/110,9925
e) skreśla się lp. 293,
f) po lp. 293 dodaje się lp. 2931 w brzmieniu:
2931mazowieckiekozienickiKozienice-obszar wiejski8-Janików8850,0380
g) skreśla się lp. 295,
h) po lp. 295 dodaje się lp. 2951 w brzmieniu:
2951mazowieckiekozienickiKozienice-obszar wiejski8-Janików8870,0086
i) skreśla się lp. 297,
j) po lp. 297 dodaje się lp. 2971 w brzmieniu:
2971mazowieckiekozienickiKozienice-obszar wiejski8-Janików8880,0805
k) skreśla się lp. 443,
l) po lp. 443 dodaje się lp. 4431 w brzmieniu:
4431mazowieckielegionowskiLegionowo2556/42,2278
m) skreśla się lp. 11175,
n) po lp. 11177 dodaje się lp. 11178 i 11179 w brzmieniu:
11178mazowieckiem. st. WarszawaWarszawa

Wola

6114-036/751,3899
11179mazowieckiem. st. WarszawaWarszawa

Wola

6-14-036/7618,1865
o) skreśla się lp. 1608,
p) po lp. 1608 dodaje się lp. 16081 w brzmieniu:
16081mazowieckieostrołęckiRzekuńŁawy642/36,4052
6) w tomie 8 województwo opolskie:
a) skreśla się lp. 2319,
b) po lp. 2319 dodaje się lp. 23191 - 23194 w brzmieniu:
23191opolskieprudnickiGłogówekRacławice Śląskie1531/30,7297
23192opolskieprudnickiGłogówekRacławice Śląskie1531/56,7055
23193opolskieprudnickiGłogówekRacławice Śląskie1531/65,7662
23194opolskieprudnickiGłogówekRacławice Śląskie1531/72,0713
7) w tomie 9 województwo podkarpackie skreśla się lp. 278;
8) w tomie 10 województwo podlaskie:
a) skreśla się lp. 384,
b) po lp. 384 dodaje się lp. 3841 w brzmieniu:
3841podlaskiesokólskiKuźnica0007 Czuprynowo2516,9368
c) skreśla się lp. 385,
d) po lp. 385 dodaje się lp. 3851 w brzmieniu:
3851podlaskiesokólskiKuźnica0007 Czuprynowo344,7464
e) skreśla się lp. 525,
f) po lp. 525 dodaje się lp. 5251 w brzmieniu:
5251podlaskiezambrowskiKołaki KościelneCzachy Kołaki4520,7780
g) skreśla się lp. 526,
h) po lp. 526 dodaje się lp. 5261 w brzmieniu:
5261podlaskiezambrowskiKołaki KościelneCzarnowo Undy1388,6126
i) skreśla się lp. 529,
j) po lp. 529 dodaje się lp. 5291 w brzmieniu:
5291podlaskiezambrowskiKołaki KościelneGosie Małe1925,3253
k) skreśla się lp. 530,
l) po lp. 530 dodaje się lp. 5301 w brzmieniu:
5301podlaskiezambrowskiKołaki KościelneKossaki Borowe1609,8615
m) skreśla się lp. 531,
n) po lp. 531 dodaje się lp. 5311 w brzmieniu:
5311podlaskiezambrowskiKołaki KościelneKrusze Łubnice899,9708
o) skreśla się lp. 532,
p) po lp. 532 dodaje się lp. 5321 w brzmieniu:
5321podlaskiezambrowskiKołaki KościelneŁubnice Krusze1526,6661
q) skreśla się lp. 533,
r) po lp. 533 dodaje się lp. 5331 w brzmieniu:
5331podlaskiezambrowskiKołaki KościelneWiśniówek Wertyce997,3100
s) skreśla się lp. 5371,
t) po lp. 5371 dodaje się lp. 5372 w brzmieniu:
5372podlaskiezambrowskiZambrówŁady Borowe183/315,5969
9) w tomie 11 województwo pomorskie:
a) skreśla się lp. 821, 825, 1328, 1329 i 2390,
b) po lp. 2390 dodaje się lp. 23901 w brzmieniu:
23901pomorskiepuckiJastarniaJurata1000,6725
c) skreśla się lp. 2391,
d) po lp. 2391 dodaje się lp. 23911 w brzmieniu:
23911pomorskiepuckiJastarniaJurata1780,5472
e) skreśla się lp. 2392,
f) po lp. 2392 dodaje się lp. 23921 w brzmieniu:
23921pomorskiepuckiJastarniaJurata71,0044
g) skreśla się lp. 2393,
h) po lp. 2393 dodaje się lp. 23931 w brzmieniu:
23931pomorskiepuckiJastarniaJurata80,8492
i) skreśla się lp. 2869,
j) po lp. 2869 dodaje się lp. 28691 w brzmieniu:
28691pomorskietczewskiTczew M.Tczew 521/492,8889
10) w tomie 12 województwo śląskie:
a) skreśla się lp. 64, 65 i 6131,
b) po lp. 6131 dodaje się lp. 61311 w brzmieniu:
61311śląskiem. CzęstochowaCzęstochowa M.2792797/136,2716
c) skreśla się lp. 6217,
d) po lp. 6217 dodaje się lp. 62171 w brzmieniu:
62171śląskiem. Dąbrowa GórniczaDąbrowa Górnicza M.Dąbrowa Górnicza1799/111,2236
e) skreśla się lp. 6245,
f) po lp. 6245 dodaje się lp. 62451 w brzmieniu:
62451śląskiem. Dąbrowa GórniczaDąbrowa Górnicza M.Dąbrowa Górnicza3738/202,2564
11) w tomie 13 województwo świętokrzyskie:
a) skreśla się lp. 959,
b) po lp. 959 dodaje się lp. 9591 w brzmieniu:
9591świętokrzyskiekoneckiStąporków - miasto0002 OBRĘB 22794/2113,0392
c) skreśla się lp. 961,
d) po lp. 961 dodaje się lp. 9611 w brzmieniu:
9611świętokrzyskiekoneckiStąporków - miasto0002 OBRĘB 22794/190,6402
e) skreśla się lp. 2061,
f) po lp. 2061 dodaje się lp. 20611 w brzmieniu:
20611świętokrzyskiestaszowskiOsiek - obszar wiejski0016 Sworoń277/290,0743
g) skreśla się lp. 2087,
h) po lp. 2087 dodaje się lp. 20871 w brzmieniu:
20871świętokrzyskiestaszowskiOsiek - obszar wiejski0018 Trzcianka Wieś283/230,1131
12) w tomie 15 województwo wielkopolskie:
a) po lp. 181 dodaje się lp. 1811 w brzmieniu:
1811wielkopolskiegnieźnieńskiGnieznoJankowo Dolne1360,6800
b) po lp. 296 dodaje się lp. 2961 w brzmieniu:
2961wielkopolskiegnieźnieńskiTrzemesznoRudki151,7300
c) skreśla się lp. 3702,
d) po lp. 3702 dodaje się lp. 37021 - 37023 w brzmieniu:
37021wielkopolskiepleszewskiPleszewKowalew10/90,7235
37022wielkopolskiepleszewskiPleszewKowalew10/113,0677
37023wielkopolskiepleszewskiPleszewKowalew10/130,5887
e) skreśla się lp. 3703,
f) po lp. 3703 dodaje się lp. 37031 - 37033 w brzmieniu:
37031wielkopolskiepleszewskiPleszewKowalew34/70,4277
37032wielkopolskiepleszewskiPleszewKowalew34/91,5760
37033wielkopolskiepleszewskiPleszewKowalew34/110,0374
g) po lp. 40511 dodaje się lp. 40512 w brzmieniu:
40512wielkopolskiepoznańskiPobiedziskaPobiedziska210,0386
h) skreśla się lp. 4200,
i) po lp. 4200 dodaje się lp. 42001 w brzmieniu:
42001wielkopolskiepoznańskiSwarzędzBogucin232/160,1004
j) skreśla się lp. 4840,
k) po lp. 4840 dodaje się lp. 48401 w brzmieniu:
48401wielkopolskiewągrowieckiDamasławekTurza129/13,8182
13) w tomie 16 województwo zachodniopomorskie:
a) skreśla się lp. 850,
b) po lp. 8582 dodaje się lp. 8583 i 8584 w brzmieniu:
8583zachodniopomorskieM. SzczecinSzczecin M.Śródmieście

91

1/1380,3525
8584zachodniopomorskieM. SzczecinSzczecin M.Śródmieście

91

1/13919,1544
c) skreśla się lp. 871,
d) po lp. 871 dodaje się lp. 8711 i 8712 w brzmieniu:
8711zachodniopomorskieM. SzczecinSzczecin M.Śródmieście 1151/61,0067
8712zachodniopomorskieM. SzczecinSzczecin M.Śródmieście

115

1/725,7145
e) skreśla się lp. 11315,
f) po lp. 11315 dodaje się lp. 11316 w brzmieniu:
11316zachodniopomorskiestargardzkiStargardStargard100/817,4475
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).