Dziennik resortowy

Dz.Urz.MI.2019.2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 stycznia 2019 r.

DECYZJA Nr 2
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 4 stycznia 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1669) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Min. Inf. i Roz. poz. 25, z późn. zm.), w załączniku, wprowadza się następujące zmiany:
1) w tomie 1 województwo dolnośląskie po lp. 71 dodaje się lp. 711 w brzmieniu:
711dolnośląskiebolesławieckiGromadkaBorówki43519,6204
2) w tomie 2 województwo kujawsko-pomorskie:
a) skreśla się lp. 1338 i 1339,
b) po lp. 1339 dodaje się lp. 13391 w brzmieniu:
13391kujawsko-pomorskieM. ToruńToruń M.337/100,5662
3) w tomie 5 województwo łódzkie:
a) skreśla się lp. 2432 i 2580,
b) po lp. 2580 dodaje się lp. 25801 w brzmieniu:
25801łódzkiesieradzkiWróblew0033 Wróblew92/23,4792
c) skreśla się lp. 2639,
d) po lp. 2639 dodaje się lp. 26391 w brzmieniu:
26391łódzkieskierniewickiKowiesy0013 Michałowice43/50,1311
e) skreśla się lp. 2642,
f) po lp. 2642 dodaje się lp. 26421 w brzmieniu:
26421łódzkieskierniewickiKowiesy0013 Michałowice45/100,0175
g) skreśla się lp. 2696,
h) po lp. 2696 dodaje się lp. 26961 i 26962 w brzmieniu:
26961łódzkieskierniewickiKowiesy0027 Zawady18/100,4251
26962łódzkieskierniewickiKowiesy0027 Zawady18/110,1083
4) w tomie 6 województwo małopolskie:
a) skreśla się lp. 1536,
b) po lp. 1536 dodaje się lp. 15361 w brzmieniu:
15361małopolskiemiechowskiKozłów0005 Kępie2267/50,4006
c) skreśla się lp. 1537,
d) po lp. 1537 dodaje się lp. 15371 w brzmieniu:
15371małopolskiemiechowskiKozłów0005 Kępie2273/323,9004
e) skreśla się lp. 1538,
f) po lp. 1538 dodaje się lp. 15381 w brzmieniu:
15381małopolskiemiechowskiKozłów0005 Kępie2333/40,0099
5) w tomie 7 województwo mazowieckie:
a) po lp. 199 dodaje się lp. 1991 i 1992 w brzmieniu:
1991mazowieckiegrodziskiJaktorówStare Budy803/10,0154
1992mazowieckiegrodziskiJaktorówStare Budy803/20,0185
b) skreśla się lp. 294;
6) w tomie 8 województwo opolskie:
a) skreśla się lp. 2322,
b) po lp. 2322 dodaje się lp. 23221 i 23222 w brzmieniu:
23221opolskieprudnickiGłogówekRacławice Śląskie1534/33,4167
23222opolskieprudnickiGłogówekRacławice Śląskie1534/51,7929
c) skreśla się lp. 2359,
d) po lp. 2359 dodaje się lp. 23591 w brzmieniu:
23591opolskieprudnickiGłogówek M.Głogówek899/34,3501
7) w tomie 11 województwo pomorskie:
a) skreśla się lp. 3149,
b) po lp. 3149 dodaje się lp. 31491 w brzmieniu:
31491pomorskiewejherowskiWejherowoGóra172/50,0780
8) w tomie 12 województwo śląskie:
a) skreśla się lp. 3601 i 3602,
b) po lp. 3602 dodaje się lp. 36021 w brzmieniu:
36021śląskiegliwickiToszekPaczyna7237/530,0491
c) skreśla się lp. 16982,
d) po lp. 16982 dodaje się lp. 169821 w brzmieniu:
169821śląskiezawierciańskiIrządzeZawada Pilicka1194/110,3895
9) w tomie 13 województwo świętokrzyskie:
a) po lp. 105 dodaje się lp. 1051 w brzmieniu:
1051świętokrzyskiebuskiTuczępy0005 Grzymała369/20,0150
b) po Ip. 109 dodaje się Ip. 1091 i 1092 w brzmieniu:
1091świętokrzyskiebuskiTuczępy0005 Grzymała377/20,0041
1092świętokrzyskiebuskiTuczępy0005 Grzymała381/20,0077
c) po lp. 9358 dodaje się lp. 9359 w brzmieniu:
935aświętokrzyskiekoneckiSłupia Konecka29 - Piaski987/40,0147
d) skreśla się lp. 1218,
e) po lp. 1218 dodaje się lp. 12181 w brzmieniu:
12181świętokrzyskieostrowieckiĆmielów - obszar wiejski8 - Grójec2893,2117
f) skreśla się lp. 1219,
g) po lp. 1219 dodaje się lp. 12191 w brzmieniu:
12191świętokrzyskieostrowieckiĆmielów - obszar wiejski21 - Wojnowice3322,5874
h) skreśla się lp. 1220,
i) po lp. 1220 dodaje się lp. 12201 w brzmieniu:
12201świętokrzyskieostrowieckiĆmielów - obszar wiejski23 - Wólka Wojnowska8581,6505
j) po lp. 1451 dodaje się lp. 14511 w brzmieniu:
14511świętokrzyskiesandomierskiŁoniów0004 Chodków Stary644/60,1241
k) skreśla się lp. 1489,
l) po lp. 4009 dodaje się lp. 40091 w brzmieniu:
40091świętokrzyskiewłoszczowskiSecemin0011 Psary Kolonia1.229/30,0139
10) w tomie 14 województwo warmińsko-mazurskie:
a) skreśla się lp. 289,
b) po lp. 289 dodaje się lp. 2891 w brzmieniu:
2891warmińsko-mazurskieełckiProstki0031 Prostki149/41,2564
c) skreśla się lp. 290,
d) po lp. 290 dodaje się lp. 2901-2903 w brzmieniu:
2901warmińsko-mazurskieełckiProstki0031 Prostki333/179,9448
2902warmińsko-mazurskieełckiProstki0031 Prostki333/200,0813
2903warmińsko-mazurskieełckiProstki0031 Prostki333/230,1758
11) w tomie 15 województwo wielkopolskie:
a) po lp. 189 dodaje się lp. 1891-1893 w brzmieniu:
1891wielkopolskiegnieźnieńskiGnieznoPyszczyn70/40,1802
1892wielkopolskiegnieźnieńskiGnieznoPyszczyn70/50,0075
1893wielkopolskiegnieźnieńskiGnieznoPyszczyn70/63,0546
b) po lp. 3001 dodaje się lp. 3002 i 3003 w brzmieniu:
3002wielkopolskiegnieźnieńskiTrzemesznoLubiń1430,3800
3003wielkopolskiegnieźnieńskiTrzemesznoWymysłowo483,6000
c) po lp. 302 dodaje się lp. 3021 w brzmieniu:
3021wielkopolskiegnieźnieńskiTrzemesznoWymysłowo1573,0100
d) skreśla się lp. 737,
e) po lp. 737 dodaje się lp. 7371 i 7372 w brzmieniu:
7371wielkopolskiejarocińskiKotlinKotlin709/11,1209
7372wielkopolskiejarocińskiKotlinKotlin709/22,9827
f) skreśla się lp. 760,
g) po lp. 760 dodaje się lp. 7601 w brzmieniu:
7601wielkopolskiekaliskiSzczytnikiRadliczyce66/1212,5046
h) po lp. 883 dodaje się lp. 8831-8833 w brzmieniu:
8831wielkopolskiekolskiBabiakKiejsze206/17,0700
8832wielkopolskiekolskiBabiakKiejsze206/20,6200
8833wielkopolskiekolskiBabiakKiejsze217/26,7700
i) po lp. 890 dodaje się lp. 8901 w brzmieniu:
8901wielkopolskiekolskiBabiakMaliniec3003,0000
j) po lp. 901 dodaje się lp. 9011 w brzmieniu:
9011wielkopolskiekolskiBabiakŻurawieniec1101,5800
k) po lp. 922 dodaje się lp. 9221 w brzmieniu:
9221wielkopolskiekolskiGrzegorzewBorysławice Zamkowe204,5300
l) po lp. 1015 dodaje się lp. 10151 w brzmieniu:
10151wielkopolskiekolskiGrzegorzewPonętów Dolny65/30,7070
m) po lp. 1070 dodaje się lp. 10701 w brzmieniu:
10701wielkopolskiekolskiKołoKiełczew Smużny IV403/30,6326
n) po lp. 1093 dodaje się lp. 10931 w brzmieniu:
10931wielkopolskiekolskiOlszówkaAdamin212/26,0700
o) po lp. 1357 dodaje się lp. 13571 w brzmieniu:
13571wielkopolskiekrotoszyńskiKobylinWyganów14/82,3400
p) skreśla się lp. 3073,
q) po lp. 3073 dodaje się lp. 30731 w brzmieniu:
30731wielkopolskieobornickiRyczywółRyczywół50/174,8795
r) skreśla się lp. 4270,
s) po lp. 4270 dodaje się lp. 42701 i 42 702 w brzmieniu:
42701wielkopolskiepoznańskiSwarzędzPaczkowo242/191,2607
42702wielkopolskiepoznańskiSwarzędzPaczkowo242/203,6623
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).