Dz.Urz.MI.2018.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 lipca 2018 r.

DECYZJA N R 28
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 11 lipca 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Min. Inf. i Roz. poz. 25, z późn. zm.) w załączniku, w tomie 5 województwo łódzkie, wprowadza się następujące zmiany:
1) skreśla się lp. 2902;
2) po lp. 2902 dodaje się lp. 29021 w brzmieniu:
29021łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola149/40,2060
3) skreśla się lp. 2903;
4) po lp. 2903 dodaje się lp. 29031 w brzmieniu:
29031łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola150/40,3151
5) skreśla się lp. 2904;
6) po lp. 2904 dodaje się lp. 29041 w brzmieniu:
29041łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola151/40,0864
7) skreśla się lp. 2905;
8) po lp. 2905 dodaje się lp. 29051 w brzmieniu:
29051łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola152/40,3735
9) skreśla się lp. 2906;
10) po lp. 2906 dodaje się lp. 29061 w brzmieniu:
29061łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola153/40,7168
11) skreśla się lp. 2907;
12) po lp. 2907 dodaje się lp. 29071 w brzmieniu:
29071łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola154/30,0867
13) skreśla się lp. 2908;
14) po lp. 2908 dodaje się lp. 29081 w brzmieniu:
29081łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola157/70,1594
15) skreśla się lp. 2910;
16) po lp. 2910 dodaje się lp. 29101 w brzmieniu:
29101łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola159/60,3220
17) skreśla się lp. 2916;
18) po lp. 2916 dodaje się lp. 29161 w brzmieniu:
29161łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola190/60,1376
19) skreśla się lp. 2918;
20) po lp. 2918 dodaje się lp. 29181 w brzmieniu:
29181łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola191/60,1729
21) skreśla się lp. 2921;
22) po lp. 2921 dodaje się lp. 29211 w brzmieniu:
29211łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola192/40,0478
23) skreśla się lp. 2922;
24) po lp. 2922 dodaje się lp. 29221 w brzmieniu:
29221łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola193/40,0465
25) skreśla się lp. 2923;
26) po lp. 2923 dodaje się lp. 29231 w brzmieniu:
29231łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola194/40,0747
27) skreśla się lp. 2924;
28) po lp. 2924 dodaje się lp. 29241 w brzmieniu:
29241łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola195/40,1685
29) skreśla się lp. 2925;
30) po lp. 2925 dodaje się lp. 29251 w brzmieniu:
29251łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola196/40,0718
31) skreśla się lp. 2926;
32) po lp. 2926 dodaje się lp. 29261 w brzmieniu:
29261łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola197/40,1363
33) skreśla się lp. 2927;
34) po lp. 2927 dodaje się lp. 29271 w brzmieniu:
29271łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola198/40,1384
35) skreśla się lp. 2928;
36) po lp. 2928 dodaje się lp. 29281 w brzmieniu:
29281łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola199/40,1420
37) skreśla się lp. 2929;
38) po lp. 2929 dodaje się lp. 29291 w brzmieniu:
29291łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola200/40,1513
39) skreśla się lp. 2930;
40) po lp. 2930 dodaje się lp. 29301 w brzmieniu:
29301łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola201/60,3160
41) skreśla się lp. 2931;
41) po lp. 2931 dodaje się lp. 29311 w brzmieniu:
29311łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola202/40,5549
43) skreśla się lp. 2932;
44) po lp. 2932 dodaje się lp. 29321 w brzmieniu:
29321łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola203/40,1175
45) skreśla się lp. 2933;
46) po lp. 2933 dodaje się lp. 29331 w brzmieniu:
29331łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola204/40,2431
47) skreśla się lp. 2934;
48) po lp. 2934 dodaje się lp. 29341 w brzmieniu:
29341łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola205/40,1192
49) skreśla się lp. 2935;
50) po lp. 2935 dodaje się lp. 29351 w brzmieniu:
29351łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola206/40,2278
51) skreśla się lp. 2940;
52) po lp. 2940 dodaje się lp. 29401 w brzmieniu:
29401łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola214/40,2493
53) skreśla się lp. 2941;
54) po lp. 2941 dodaje się lp. 29411 w brzmieniu:
29411łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola215/40,4819
55) skreśla się lp. 2946;
56) po lp. 2946 dodaje się lp. 29461 w brzmieniu:
29461łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola308/70,2815
57) skreśla się lp. 2948;
58) po lp. 2948 dodaje się lp. 29481 w brzmieniu:
29481łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola363/30,3668
59) skreśla się lp. 2949;
60) po lp. 2949 dodaje się lp. 29491 w brzmieniu:
29491łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola364/40,2608
61) skreśla się lp. 2950;
62) po lp. 2950 dodaje się lp. 29501 w brzmieniu:
29501łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola365/90,0240
63) skreśla się lp. 2952;
64) po lp. 2952 dodaje się lp. 29521 w brzmieniu:
29521łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola367/50,4000
65) skreśla się lp. 2953;
66) po lp. 2953 dodaje się lp. 29531 w brzmieniu:
29531łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola368/70,6728
67) skreśla się lp. 2954;
68) po lp. 2954 dodaje się lp. 29541 w brzmieniu:
29541łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola371/60,2432
69) skreśla się lp. 2956;
70) po lp. 2956 dodaje się lp. 29561 w brzmieniu:
29561łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola373/40,0487
71) skreśla się lp. 2957;
72) po lp. 2957 dodaje się lp. 29571 w brzmieniu:
29571łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola464/70,0087
73) skreśla się lp. 2960;
74) po lp. 2960 dodaje się lp. 29601 w brzmieniu:
29601łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola466/50,0312
75) skreśla się lp. 2962;
76) po lp. 2962 dodaje się lp. 29621 w brzmieniu:
29621łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola467/50,0459
77) skreśla się lp. 2964;
78) po lp. 2964 dodaje się lp. 29641 w brzmieniu:
29641łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola468/50,0404
79) skreśla się lp. 2965;
80) po lp. 2965 dodaje się lp. 29651 w brzmieniu:
29651łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola469/40,0217
81) skreśla się lp. 2967;
82) po lp. 2967 dodaje się lp. 29671 w brzmieniu:
29671łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola470/50,0735
83) skreśla się lp. 2968;
84) po lp. 2968 dodaje się lp. 29681 w brzmieniu:
29681łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola471/40,1513
85) skreśla się lp. 2969;
86) po lp. 2969 dodaje się lp. 29691 w brzmieniu:
29691łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola472/40,2134
87) skreśla się lp. 2970;
88) po lp. 2970 dodaje się lp. 29701 w brzmieniu:
29701łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola473/40,1172
89) skreśla się lp. 2971;
90) po lp. 2971 dodaje się lp. 29711 w brzmieniu:
29711łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola474/40,1060
91) skreśla się lp. 2972;
92) po lp. 2972 dodaje się lp. 29721 w brzmieniu:
29721łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola475/50,1269
93) skreśla się lp. 2973;
94) po lp. 2973 dodaje się lp. 29731 w brzmieniu:
29731łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola476/60,0831
95) skreśla się lp. 2975;
96) po lp. 2975 dodaje się lp. 29751 w brzmieniu:
29751łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola477/60,1147
97) skreśla się lp. 2977;
98) po lp. 2977 dodaje się lp. 29771 w brzmieniu:
29771łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola478/60,1253
99) skreśla się lp. 2979;
100) po lp. 2979 dodaje się lp. 29791 w brzmieniu:
29791łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola479/60,1271
101) skreśla się lp. 2981;
102) po lp. 2981 dodaje się lp. 29811 w brzmieniu:
29811łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola482/40,1039
103) skreśla się lp. 2982;
104) po lp. 2982 dodaje się lp. 29821 w brzmieniu:
29821łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola483/40,0977
105) skreśla się lp. 2983;
106) po lp. 2983 dodaje się lp. 29831 w brzmieniu:
29831łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola484/40,1055
107) skreśla się lp. 2984;
108) po lp. 2984 dodaje się lp. 29841 w brzmieniu:
2984 1łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola485/40,0739
109) skreśla się lp. 2985;
110) po lp. 2985 dodaje się lp. 29851 w brzmieniu:
29851łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola486/40,0811
111) skreśla się lp. 2986;
112) po lp. 2986 dodaje się lp. 29861 w brzmieniu:
29861łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola487/40,0936
113) skreśla się lp. 2987;
114) po lp. 2987 dodaje się lp. 29871 w brzmieniu:
29871łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola488/40,0591
115) skreśla się lp. 2988;
116) po lp. 2988 dodaje się lp. 29881 w brzmieniu:
29881łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola489/40,0745
117) skreśla się lp. 2989;
118) po lp. 2989 dodaje się lp. 29891 w brzmieniu:
29891łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola490/90,1662
119) skreśla się lp. 2990;
120) po lp. 2990 dodaje się lp. 29901 w brzmieniu:
29901łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola491/40,0436
121) skreśla się lp. 2991;
121) po lp. 2991 dodaje się lp. 29911 w brzmieniu:
29911łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola492/40,0658
123) skreśla się lp. 2992;
124) po lp. 2992 dodaje się lp. 29921 w brzmieniu:
29921łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola493/40,0648
125) skreśla się lp. 2993;
126) po lp. 2993 dodaje się lp. 29931 w brzmieniu:
29931łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola494/40,0925
127) skreśla się lp. 2994;
128) po lp. 2994 dodaje się lp. 29941 w brzmieniu:
29941łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola495/40,0904
129) skreśla się lp. 2999;
130) po lp. 2999 dodaje się lp. 29991 w brzmieniu:
29991łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola526/30,2065
131) skreśla się lp. 3000;
132) po lp. 3000 dodaje się lp. 30001 w brzmieniu:
30001łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola527/40,1721
133) skreśla się lp. 3001;
134) po lp. 3001 dodaje się lp. 30011 w brzmieniu:
30011łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola528/30,0821
135) skreśla się lp. 3003;
136) po lp. 3003 dodaje się lp. 30031 w brzmieniu:
30031łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola555/30,0017
137) skreśla się lp. 3004;
138) po lp. 3004 dodaje się lp. 30041 w brzmieniu:
30041łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola556/30,0230
139) skreśla się lp. 3005;
140) po lp. 3005 dodaje się lp. 30051 w brzmieniu:
30051łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola557/30,0220
141) skreśla się lp. 3008;
142) po lp. 3008 dodaje się lp. 30081 w brzmieniu:
30081łódzkietomaszowskiRzeczyca0016 Roszkowa Wola573/40,0090
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).