Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2018.195

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 grudnia 2018 r.

DECYZJA Nr 170/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 grudnia 2018 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2018

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w celu zapewnienia właściwej realizacji budżetu resortu obrony narodowej, ustala się co następuje:
§  1.  W decyzji budżetowej na rok 2018 Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 1, z późn. zm.), w załączniku Nr 3 "Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej", ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

(w zł)
WyszczególnienieDysponenci środków budżetowychOgółem
DziałRozdział§DB
75200
75213-20 077 000-20 077 000
3070-77 000-77 000
4540-20 000 000-20 000 000
7521524 355 04024 355 040
283024 355 04024 355 040
75295-4 278 040-4 278 040
2130-910 200-910 200
2810-670 000-670 000
2820-1 436 000-1 436 000
2830-1 261 840-1 261 840
200020 077 00020 077 000
3000-77 000-77 000
4000-20 000 000-20 000 000
Cz. 2900