Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2013.43

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 23 maja 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej "Instrukcji Operacyjnej Lotnictwa Straży Granicznej"

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia nr 45 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Straży Granicznej "Instrukcji Operacyjnej Lotnictwa Straży Granicznej" (Dz. Urz. KGSG Nr 7 poz. 46, z 2009 r. Nr 2, poz. 9 i Nr 16, poz. 104, z 2010 r. Nr 9, poz. 44 i Nr 11, poz. 51 oraz z 2012 r. poz. 17) wprowadza się następujące zmiany:
1) w dziale A - Zasady ogólne:
a) spis treści instrukcji operacyjnej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
b) w podrozdziale 00-01-00 strony 1-4, 6-13 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
c) podrozdział 00-02-00 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,
d) podrozdział 01-01-00 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia,
e) w podrozdziale 01-02-00 strony 1-5 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia,
f) podrozdział 01-03-00 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia,
g) w podrozdziale 01-04-00 strony 2-3 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia,
h) podrozdział 02-01-00 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego zarządzenia,
i) w podrozdziale 02-02-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia,
j) w podrozdziale 02-03-00 strony 1-3 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszego zarządzenia,
k) w podrozdziale 02-04-00 strony 1-3 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszego zarządzenia,
l) w podrozdziale 02-05-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszego zarządzenia,
m) w podrozdziale 03-01-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 13 do niniejszego zarządzenia,
n) w podrozdziale 03-02-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 14 do niniejszego zarządzenia,
o) w podrozdziale 03-03-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 15 do niniejszego zarządzenia,
p) w podrozdziale 03-04-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 16 do niniejszego zarządzenia,
q) w podrozdziale 03-05-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 17 do niniejszego zarządzenia,
r) w podrozdziale 03-06-00 strony 1-3 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 18 do niniejszego zarządzenia,
s) w podrozdziale 03-07-00 strony 1-3 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 19 do niniejszego zarządzenia,
t) podrozdział 03-09-00 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 20 do niniejszego zarządzenia,
u) w podrozdziale 03-10-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 21 do niniejszego zarządzenia,
v) podrozdział 03-11-00 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 22 do niniejszego zarządzenia,
w) w podrozdziale 03-13-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 23 do niniejszego zarządzenia,
y) w podrozdziale 03-14-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 24 do niniejszego zarządzenia,
z) w podrozdziale 03-15-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 25 do niniejszego zarządzenia,
za) w podrozdziale 03-16-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 26 do niniejszego zarządzenia,
zb) w podrozdziale 03-17-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 27 do niniejszego zarządzenia,
ze) podrozdział 03-18-00 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 28 do niniejszego zarządzenia,
zd) w podrozdziale 03-19-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 29 do niniejszego zarządzenia,
ze) w podrozdziale 04-01-00 strony 1-2 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 30 do niniejszego zarządzenia,
zf) w podrozdziale 04-02-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 31 do niniejszego zarządzenia,
zg) w podrozdziale 05-01-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 32 do niniejszego zarządzenia,
zh) podrozdział 05-02-00 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 33 do niniejszego zarządzenia,
zi) w podrozdziale 05-03-00 strony 1-3 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 34 do niniejszego zarządzenia,
zj) w podrozdziale 05-04-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 35 do niniejszego zarządzenia,
zk) w podrozdziale 05-05-00 strony 1-3 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 36 do niniejszego zarządzenia,
zl) w podrozdziale 05-06-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 37 do niniejszego zarządzenia,
zm) w podrozdziale 05-07-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 38 do niniejszego zarządzenia,
zn) podrozdział 05-08-00 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 39 do niniejszego zarządzenia,
zo) w podrozdziale 05-09-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 40 do niniejszego zarządzenia,
zp) w podrozdziale 06-02-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 41 do niniejszego zarządzenia,
zq) w podrozdziale 06-03-00 strona 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 42 do niniejszego zarządzenia,
zr) w podrozdziale 07-01-00 strony 1-3 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 43 do niniejszego zarządzenia,
zs) w podrozdziale 07-02-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 44 do niniejszego zarządzenia,
zt) w podrozdziale 08-01-00 strony 1-2, 4-9, 17-18, 20-26 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 45 do niniejszego zarządzenia,
zu) w podrozdziale 08-02-00 strony 2-3 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 46 do niniejszego zarządzenia,
zv) w podrozdziale 08-03-00 strony 1, 4, 6, 9-12 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 47 do niniejszego zarządzenia,
zw) w podrozdziale 08-05-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 48 do niniejszego zarządzenia,
zy) w podrozdziale 08-06-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 49 do niniejszego zarządzenia,
zz) w podrozdziale 08-07-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 50 do niniejszego zarządzenia,
zza) podrozdział 08-08-00 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 51 do niniejszego zarządzenia,
zzb) w podrozdziale 09-01-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 52 do niniejszego zarządzenia,
zzc) w podrozdziale 09-02-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 53 do niniejszego zarządzenia,
zzd) w podrozdziale 09-03-00 strony 3, 5, 15 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 54 do niniejszego zarządzenia,
zze) w podrozdziale 10-01-00 strony 1-3 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 55 do niniejszego zarządzenia,
zzf) w podrozdziale 10-02-00 strony 1-3, 6-11, 13 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 56 do niniejszego zarządzenia,
zzg) w podrozdziale 10-03-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 57 do niniejszego zarządzenia,
zzh) w podrozdziale 10-04-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 58 do niniejszego zarządzenia,
zzi) w podrozdziale 11-01-00 strony 1-3 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 59 do niniejszego zarządzenia,
zzj) w podrozdziale 12-01-00 strony 1, 3-8 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 60 do niniejszego zarządzenia,
zzk) w podrozdziale 12-02-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 61 do niniejszego zarządzenia,
zzl) w podrozdziale 12-03-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 62 do niniejszego zarządzenia,
zzm) w podrozdziale 12-05-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 63 do niniejszego zarządzenia,
zzn) w podrozdziale 12-06-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 64 do niniejszego zarządzenia,
zzo) w podrozdziale 12-09-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 65 do niniejszego zarządzenia,
zzp) w podrozdziale 13-01-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 66 do niniejszego zarządzenia,
zzq) w podrozdziale 14-01-00 strony 1, 3-9 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 67 do niniejszego zarządzenia,
zzr) podrozdział 14-02-00 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 68 do niniejszego zarządzenia,
zzs) podrozdział 14-03-00 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 69 do niniejszego zarządzenia,
zzt) w podrozdziale 14-05-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 70 do niniejszego zarządzenia,
zzu) podrozdział 14-06-00 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 71 do niniejszego zarządzenia,
zzv) w podrozdziale 14-07-00 strony 1-15 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 72 do niniejszego zarządzenia,
zzw) w podrozdziale 14-08-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 73 do niniejszego zarządzenia,
zzy) w podrozdziale 14-09-00 strony 1-2, 6 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 74 do niniejszego zarządzenia,
zzz) podrozdział 14-11-00 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 75 do niniejszego zarządzenia,
zzza) w podrozdziale 14-12-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 76 do niniejszego zarządzenia,
zzzb) podrozdział 15-03-00 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 77 do niniejszego zarządzenia,
zzzc) w podrozdziale 15-04-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 78 do niniejszego zarządzenia,
zzzd) w podrozdziale 15-05-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 79 do niniejszego zarządzenia,
zzze) w podrozdziale 15-07-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 80 do niniejszego zarządzenia,
zzzf) w podrozdziale 15-08-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 81 do niniejszego zarządzenia,
zzzg) w podrozdziale 15-09-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 82 do niniejszego zarządzenia,
zzzh) w podrozdziale 15-10-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 83 do niniejszego zarządzenia,
zzzi) w podrozdziale 15-12-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 84 do niniejszego zarządzenia,
zzzj) w podrozdziale 15-13-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 85 do niniejszego zarządzenia,
zzzk) w podrozdziale 15-14-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 86 do niniejszego zarządzenia,
zzzl) w podrozdziale 15-15-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 87 do niniejszego zarządzenia,
zzzm) w podrozdziale 15-16-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 88 do niniejszego zarządzenia,
zzzn) w podrozdziale 15-22-00 strona 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 89 do niniejszego zarządzenia,
zzzo) w podrozdziale 15-23-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 90 do niniejszego zarządzenia,
zzzp) w podrozdziale 15-24-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 91 do niniejszego zarządzenia;
2) w dziale D - Instrukcja szkolenia personelu:
a) w podrozdziale 01-01-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 92 do niniejszego zarządzenia,
b) w podrozdziale 01-03-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 93 do niniejszego zarządzenia,
c) w podrozdziale 01-04-00 strony 1-2 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 94 do niniejszego zarządzenia,
d) podrozdział 01-05-00 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 95 do niniejszego zarządzenia,
e) w podrozdziale 02-01-00 strony 1-3, 6 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 96 do niniejszego zarządzenia,
f) w podrozdziale 02-02-00 strony 1-4, 6, 9, 11 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 97 do niniejszego zarządzenia,
g) w podrozdziale 02-03-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 98 do niniejszego zarządzenia,
h) w podrozdziale 02-04-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 99 do niniejszego zarządzenia,
i) w podrozdziale 02-05-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 100 do niniejszego zarządzenia,
j) w podrozdziale 02-06-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 101 do niniejszego zarządzenia,
k) podrozdział 02-07-00 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 102 do niniejszego zarządzenia,
l) w podrozdziale 02-07-01 strony 1, 3 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 103 do niniejszego zarządzenia,
m) w podrozdziale 02-07-03 strony 1, 4 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 104 do niniejszego zarządzenia,
n) podrozdział 02-07-04 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 105 do niniejszego zarządzenia,
o) w podrozdziale 02-07-05 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 106 do niniejszego zarządzenia,
p) w podrozdziale 02-07-06 strony 1-2 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 107 do niniejszego zarządzenia,
q) w podrozdziale 02-07-07 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 108 do niniejszego zarządzenia,
r) w podrozdziale 02-07-08 strony 1-2, 5-9, 11, 14, 16-17, 19-22, 28, 32, 34, 38, 41, 44, 46, 48-50, 53, 57-58, 61-62, 68, 70, 75-80 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 109 do niniejszego zarządzenia,
s) w podrozdziale 02-07-09 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 110 do niniejszego zarządzenia,
t) w podrozdziale 02-07-11 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 111 do niniejszego zarządzenia,
u) w podrozdziale 02-07-12 strony 1, 3 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 112 do niniejszego zarządzenia,
v) w podrozdziale 02-07-13 strony 1, 3, 5-6 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 113 do niniejszego zarządzenia,
w) podrozdział 02-07-14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 114 do niniejszego zarządzenia,
y) podrozdział 02-07-15 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 115 do niniejszego zarządzenia,
z) w podrozdziale 02-07-16 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 116 do niniejszego zarządzenia,
za) w podrozdziale 02-08-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 117 do niniejszego zarządzenia,
zb) w podrozdziale 02-09-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 118 do niniejszego zarządzenia,
ze) w podrozdziale 02-11-00 strona 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 119 do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. Nr 627, 664, 769 i 951.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

DZIAŁ A "ZASADY OGÓLNE"

ZAŁĄCZNIK Nr  2

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  3

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  4

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  5

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  6

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  7

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  8

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  9

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  10

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  11

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  12

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  13

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  14

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  15

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  16

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  17

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  18

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  19

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  20

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  21

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  22

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  23

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  24

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  25

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  26

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  27

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  28

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  29

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  30

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  31

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  32

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  33

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  34

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  35

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  36

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  37

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  38

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  39

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  40

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  41

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  42

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  43

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  44

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  45

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  46

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  47

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  48

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  49

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  50

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  51

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  52

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  53

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  54

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  55

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  56

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  57

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  58

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  59

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  60

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  61

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  62

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  63

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  64

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  65

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  66

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  67

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  68

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  69

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  70

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  71

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  72

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  73

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  74

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  75

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  76

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  77

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  78

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  79

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  80

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  81

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  82

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  83

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  84

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  85

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  86

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  87

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  88

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  89

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  90

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  91

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  92

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  93

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  94

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  95

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  96

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  97

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  98

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  99

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  100

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  101

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  102

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  103

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  104

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  105

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  106

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  107

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  108

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  109

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

grafika

Załącznik Nr  1

PROTOKÓŁ Z EGZAMINU PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA PODSTAWOWEGO OPERATORÓW SYSTEMÓW POKŁADOWYCH

Załącznik Nr  2

PROTOKÓŁ Z EGZAMINU PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA PRZEJŚCIOWEGO I W RÓŻNICACH NA TYP STATKU POWIETRZNEGO

Załącznik Nr  3

Karta przebiegu szkolenia (dziennik lekcyjny)

Załącznik Nr  4

PROTOKÓŁ Z EGZAMINU PO ZAKOŃCZENIU SZKOLENIA OPERATORA INSTRUKTORA (SYSTEMÓW POKŁADOWYCH) / TECHNIKA INSTRUKTORA (POKŁADOWEGO)*

ZAŁĄCZNIK Nr  110

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  111

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  112

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  113

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  114

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  115

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  116

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  117

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  118

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  119

INSTRUKCJA OPERACYJNA

ZBIÓR PROCEDUR OPERACYJNYCH