Dziennik resortowy

B.I.LP.2008.2.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 7 stycznia 2008 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/2004 w sprawie powołania zespołów zadaniowych ds. serwisu informatycznego Lasów Państwowych

OI-021-02-08/07

Na podstawie § 6 i 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r., a także w związku z art. 33, ust. 1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst w Dz. U. z 2005 r., nr 45, poz. 435 z późn. zm.) zarządzam, co następuje.

§  1. W skład zespołu zadaniowego ds. tworzenia raportów SILP powołuję Pana Huberta Kowalczyka z Nadleśnictwa Karwin (RDLP Szczecin).
§  2. W zarządzeniu nr 2 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 12 stycznia 2004 r. w sprawie powołania zespołów zadaniowych ds. serwisu systemu informatycznego Lasów Państwowych wprowadza się następujące zmiany: § 2, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"Powołuję zespół zadaniowy ds. tworzenia raportów, zwany dalej zespołem, w składzie:

* Modest Winkowski, RDLP Poznań - przewodniczący

* Elżbieta Wolmann, RDLP Gdańsk - członek,

* Jan Filoda, Nadleśnictwo Krucz - członek,

* Krzysztof Matuszak, Nadleśnictwo Pniewy - członek,

* Marcin Pelcner, Nadleśnictwo Oborniki - członek,

* Krystyna Magiera, RDLP Poznań - członek,

* Hubert Kowalczyk, Nadleśnictwo Karwin - członek.

§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.