Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSP.2013.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)
z dnia 15 lutego 2013 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r., poz. 392) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 63 Ministra Skarbu Państwa z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa, zmienionym Zarządzeniem Nr 68 z dnia 17 grudnia 2012 r. Zarządzeniem nr 1 z dnia 4 stycznia 2013 r. oraz Zarządzeniem Nr 2 z dnia 15 stycznia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Podsekretarz Stanu Urszula Pasławska koordynuje nadzór właścicielski, poprzez przygotowywanie standardów i wytycznych w tym zakresie, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 oraz § 5 ust. 7.";

2) w § 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Podsekretarz Stanu Tomasz Lenkiewicz koordynuje sprawy z zakresu dezinwestycji w grupach kapitałowych, poprzez przygotowywanie zaleceń w zakresie ograniczenia ich struktury organizacyjnej.";

3) w § 4 w ust. 3 w pkt 14 uchyla się lit. c;
4) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
5) w załączniku nr 3 do zarządzenia pkt 41 otrzymuje brzmienie:

"41. Przemysł wydobywczy i kopalin, z wyłączeniem:

– Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wilkowie sp. z o.o. w Wilkowie,

– Kopalnia Soli Kłodawa S.A. w Kłodawie.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej - Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1488).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r., Nr 82, poz. 451, Nr 201, poz. 1183 i Nr 185, poz. 1092.

Lp.Nazwa podmiotuSiedzibaBranża
1234
1Adextra S.A.Piasecznoagencje przedsiębiorczości
2Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.WarszawaARP
3Bumar sp. z o.o.Warszawaprzemysł obronny
4Bumar Elektronika S.A.Warszawaprzemysł obronny
5Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne "BELMA" S.A.Białe Błotaprzemysł obronny
6Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL" S.A.Bydgoszczprzemysł chemiczny i tworzyw sztucznych
7Centrala Nasienna w Warszawie sp. z o.o.Warszawaprzemysł spożywczy
8Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o.Warszawajednostki usługowe
9Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A.Katowicejednostki otoczenia górnictwa
10Chłodnia "MORS-WOLA" sp. z o.o.Warszawaprzemysł spożywczy
11Elektrownia Chorzów S.A.Chorzówenergetyka
12EUROLOT S.A. w WarszawieWarszawakomunikacja lotnicza i przemysł lotniczy
13Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A.Kraśnikprzemysł obronny
14Fabryka Urządzeń Mechanicznych i Sprężyn

FUMiS - Bumar sp. z o.o.

Wadowiceprzemysł obronny
15FS Holding S.A.Lublinprzemysł drzewny i papierniczy
16Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.Gliwiceturystyka
17H. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.Poznańprzemysł maszynowy
18Huta Stalowa Wola S.A.Stalowa Wolaprzemysł obronny
19HUTMAR S.A.Częstochowaprzedsiębiorstwa handlowe i inne
20Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o.Warszawajednostki usługowe
21Kopalnia Soli "Kłodawa" S.A.Kłodawaprzemysł wydobywczy i kopalin
22Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wilkowie Sp. z o.o.Wilkówprzemysł wydobywczy i kopalin
23Krakowskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego Sp. z o.o.Krakówprzemysł elektrotechniczny
24LS Airport Services S.A.Warszawakomunikacja lotnicza i przemysł lotniczy
25Morska Stocznia Remontowa S.A.Świnoujścieprzemysł obronny
26Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne sp. z o.o.Warszawajednostki usługowe
27Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.Gdyniaprzemysł obronny
28Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" sp. z o.o.Poznańprzemysł chemiczny i tworzyw sztucznych
29Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM" sp. z o.o.Gliwiceprzemysł obronny
30Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o.Warszawaprzemysł środków transportu
31Polska Żegluga Bałtycka S.A.Kołobrzegżegluga i porty
32Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.Warszawakomunikacja lotnicza i przemysł lotniczy
33Polskie Linie Oceaniczne S.A.Gdyniażegluga i porty
34Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.Warszawajednostki usługowe
35Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.Gdańskotoczenie rolnictwa
36Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego

ODRA 3 Sp. z o.o.

Szczecinbudownictwo
37Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.Warszawabudownictwo
38Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PSK Rzeszów" Sp. z o.o.Rzeszówprzemysł środków transportu
39Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowy Targ Sp. z o.o.Nowy Targtransport
40Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie S.A.Warszawatransport
41Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie sp. z o.o.Gnieznotransport
42Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe "PORT RYBACKI GRYF" Sp. z o.o.Szczecinżegluga i porty
43Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.Łódźturystyka
44Przedsiębiorstwo Wydawnicze "RZECZPOSPOLITA" S.A.Warszawawydawnictwa i poligrafia
45Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.Częstochowahutnictwo
46Stocznia Remontowa Nauta S.A.Gdyniaprzemysł obronny
47STOMIL-Poznań S.A.Poznańprzemysł obronny
48Szczecińska Stocznia Remontowa Gryfia S.A.Szczecinprzemysł obronny
49Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A.Szczecinprzemysł spożywczy
50Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.Katowicehutnictwo
51UNICON Sp. z o.o.Białogardprzemysł elektroniczny
52Unimor Radiocom Sp. z o.o.Gdańskprzemysł obronny
53UNITRA-UNIZET Sp. z o.o.Warszawaprzemysł elektroniczny
54Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.Warszawaprzemysł elektrotechniczny
55Waryński S.A. Grupa HoldingowaWarszawaprzemysł maszynowy
56Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach sp. z o.o.Katowicebudownictwo
57Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.Katowiceturystyka
58WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED Sp. z o.o.Warszawaprzemysł farmaceutyczny
59Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A,Brzozówprzemysł chemiczny i tworzyw sztucznych
60Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok sp. z o.o.Białystokbudownictwo
61Zakłady Ceramiczne "BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu Sp. z o.o.Bolesławiecprzemysł materiałów budowlanych
62Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.Tarnówprzemysł obronny
63Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM Sp z o.o.Dzierżoniówjednostki otoczenia górnictwa
64Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET Sp. z o.o.Piłaprzemysł spożywczy
65Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO S.A.Brodnicaprzemysł środków transportu
66Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A.Łódźprzemysł surowców odzieżowych
67Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR" S.A.Kielceprzemysł maszynowy
68Zakłady Wyrobów Kamionkowych MARYWIL S.A.Suchedniówprzemysł materiałów

budowlanych

69Spółki w likwidacji i upadłości z wyłączeniem Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji oraz Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w likwidacji
70Spółki nie prowadzące działalności