Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSP.2012.15

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 56
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)
z dnia 4 października 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Nr 47 Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej - Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 248, poz. 1488).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 82, poz. 451, Nr 201, poz. 1183 i Nr 185, poz. 1092.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

"Załącznik Nr 2

LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT RESTRUKTURYZACJI
Lp.Nazwa podmiotuSiedzibaBranża
1234
1Adextra S.A.Piasecznoagencje przedsiębiorczości
2Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.WarszawaARP SA
3Bumar sp. z o.o.Warszawaprzemysł obronny
4Bumar Elektronika S.A.Warszawaprzemysł obronny
5Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne "BELMA" S.A.Białe Błotaprzemysł obronny
6Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL" S.A.Bydgoszczprzemysł chemiczny i tworzyw sztucznych
7Centrala Nasienna w Warszawie sp. z o.o.Warszawaprzemysł spożywczy
8Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o.

Warszawajednostki usługowe
9Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A.Katowicejednostki otoczenia górnictwa
10Chłodnia "MORS-WOLA" sp. z o.o.Warszawaprzemysł spożywczy
11Elektrownia Chorzów S.A.Chorzówenergetyka
12EUROLOT S.A. w WarszawieWarszawakomunikacja lotnicza i przemysł lotniczy
13Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A.Kraśnikprzemysł obronny
14Fabryka Urządzeń Mechanicznych i Sprężyn FUMiS - Bumar sp. z o.o.Wadowiceprzemysł obronny
15FS Holding S.A.Lublinprzemysł drzewny i papierniczy
16Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.Gliwiceturystyka
17H. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.Poznańprzemysł maszynowy
18Huta Stalowa Wola S.A.Stalowa Wolaprzemysł obronny
19HUTMAR S.A.Częstochowaprzedsiębiorstwa handlowe i inne
20Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o.Warszawajednostki usługowe
21Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A. w KotlarniKotlarniaprzemysł wydobywczy i kopalin
22Kopalnia Soli "Kłodawa" S.A.Kłodawaprzemysł wydobywczy i kopalin
23Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wilkowie Sp. z o.o.Wilkówprzemysł wydobywczy i kopalin
24Krakowskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego Sp. z o.o.Krakówprzemysł elektrotechniczny
25LS Airport Services S.A.Warszawakomunikacja lotnicza i przemysł lotniczy
26Łódzkie Centrum Filmowe Sp. z o.o.Łódźjednostki usługowe
27Morska Stocznia Remontowa S.A.Świnoujścieprzemysł obronny
28Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne sp. z o.o.Warszawajednostki usługowe
29Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.Gdyniaprzemysł obronny
30Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" sp. z o.o.Poznańprzemysł chemiczny i tworzyw sztucznych
31Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM" sp. z o.o.Gliwiceprzemysł obronny
32Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o.Warszawaprzemysł środków transportu
33Polska Żegluga Bałtycka S.A.Kołobrzegżegluga i porty
34Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.Warszawakomunikacja lotnicza i przemysł lotniczy
35Polskie Linie Oceaniczne S.A.Gdyniażegluga i porty
36Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.Warszawajednostki usługowe
37Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.Gdańskotoczenie rolnictwa
38Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o.Szczecinbudownictwo
39Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.Warszawabudownictwo
40Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PSK Rzeszów" Sp. z o.o.Rzeszówprzemysł środków transportu
41Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowy Targ Sp. z o.o.Nowy Targtransport
42Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie S.A.Warszawatransport
43Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie sp. z o.o.Gnieznotransport
44Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe "PORT RYBACKI GRYF" Sp. z o.o.Szczecinżegluga i porty
45Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.Łódźturystyka
46Przedsiębiorstwo Wydawnicze "RZECZPOSPOLITA" S.A.Warszawawydawnictwa i poligrafia
47Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.Częstochowahutnictwo
48Stocznia Remontowa Nauta S.A.Gdyniaprzemysł obronny
49STOMIL-Poznań S.A.Poznańprzemysł obronny
50Szczecińska Stocznia Remontowa Gryfia S.A.Szczecinprzemysł obronny
51Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A.Szczecinprzemysł spożywczy
52Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.Katowicehutnictwo
53UNICON Sp. z o.o.Białogardprzemysł elektrotechniczny
54Unimor Radiocom Sp. z o.o.Gdańskprzemysł obronny
55UNITRA-UNIZET Sp. z o.o.Warszawaprzemysł elektrotechniczny
56Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.Warszawaprzemysł elektrotechniczny
57Waryński S.A. Grupa HoldingowaWarszawaprzemysł maszynowy
58Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach sp. z o.o.Katowicebudownictwo
59Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.Katowiceturystyka
60WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED Sp. z o.o.Warszawaprzemysł farmaceutyczny
61Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A,Brzozówprzemysł chemiczny i tworzyw sztucznych
62Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok sp. z o.o.Białystokbudownictwo
63Zakłady Ceramiczne "BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu Sp. z o.o.Bolesławiecprzemysł materiałów budowlanych
64Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.Tarnówprzemysł obronny
65Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM Sp z o.o.Dzierżoniówjednostki otoczenia górnictwa
66Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego LIDO Sp. z o.o.Łódźprzemysł odzieżowy
67Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET Sp. z o.o.Piłaprzemysł spożywczy
68Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO S.A.Brodnicaprzemysł środków transportu
69Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A.Łódźprzemysł odzieżowy
70Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR" S.A.Kielceprzemysł maszynowy
71Zakłady Wyrobów Kamionkowych MARYWIL S.A.Suchedniówprzemysł materiałów budowlanych
72Spółki w likwidacji i upadłości z wyłączeniem Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji oraz Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w likwidacji.
73Spółki nie prowadzące działalności

ZAŁĄCZNIK Nr  2

"Załącznik Nr 3

LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW W NADZORZE DEPARTAMENTU NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO, Z WYŁĄCZENIEM PODMIOTÓW OKREŚLONYCH W § 3 UST. 2 NINIEJSZEGO ZARZĄDZENIA

1. Agencje przedsiębiorczości, z wyłączeniem ADEXTRA S.A.

2. Budownictwo, z wyłączeniem:

- Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.,

- Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 sp. z o.o. w Szczecinie,

- Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach sp. z o.o.,

- Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Białystok sp. z o.o.

3. Chemia ciężka.

4. Energetyka, z wyłączeniem:

- ENEA S.A. w Poznaniu,

- ENERGA S.A. w Warszawie,

- TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach,

- PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w Warszawie,

- Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie.

5. Fundacje.

6. Górnictwo, z wyłączeniem:

- Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM sp. z o.o. w Dzierżoniowie,

- Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. w Katowicach.

7. Gry losowe i zakłady wzajemne.

8. Hodowla zwierząt i uprawa roślin.

9. Hutnictwo, z wyłączeniem:

- Towarzystwo Finansowe SILESIA sp. z o.o. w Katowicach,

- Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Katowicach.

10. Instytucje rynku finansowego i kapitałowego, z wyłączeniem:

- Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

- Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

11. Komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy, z wyłączeniem:

- Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. w Warszawie,

- EUROLOT S.A. w Warszawie,

- LS Airport Services S.A. w Warszawie.

12. Media.

13. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

14. Przedsiębiorstwa handlowe i inne, z wyłączeniem:

- HUTMAR S.A. w Częstochowie.

15. Przedsiębiorstwa i centrale handlu zagranicznego.

16. Przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia rolnictwa.

17. Przedsiębiorstwa i jednostki usługowe, z wyłączeniem:

- Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie,

- COBRABID sp. z o.o. w Warszawie,

- Łódzkie Centrum Filmowe sp. z o.o. w Łodzi,

- Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne sp. z o.o. w Warszawie,

- Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o. w Warszawie.

18. Przedsiębiorstwa państwowe.

19. Przedsiębiorstwa turystyczne, z wyłączeniem:

- Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych sp. z o.o. w Katowicach,

- Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. w Gliwicach,

- Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH sp. z o.o. w Łodzi.

20. Przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych, z wyłączeniem:

- Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego "STOMIL" S.A. w Bydgoszczy,

- Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A. w Brzozowie,

- Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil" sp. z o.o.

21. Przemysł cukrowniczy.

22. Przemysł drzewny i papierniczy, z wyłączeniem FS Holding S.A. w Lublinie.

23. Przemysł elektroniczny, z wyłączeniem:

- UNITRA-UNIZET sp. z o.o. w Warszawie,

- UNICON sp. z o.o. w Białogardzie.

24. Przemysł elektrotechniczny, z wyłączeniem:

- Krakowskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego sp. z o.o. w Krakowie,

- Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A. w Warszawie.

25. Przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków, z wyłączeniem Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED sp. z o.o. w Warszawie.

26. Przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel), z wyłączeniem:

- Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie,

- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie.

27. Przemysł koksowniczy.

28. Przemysł maszynowy, z wyłączeniem:

- H. Cegielski - POZNAŃ S.A. w Poznaniu,

- Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR" S.A. w Kielcach,

- Waryński S.A. Grupa Holdingowa w Warszawie.

29. Przemysł materiałów budowlanych i ceramicznych, z wyłączeniem:

- Zakłady Ceramiczne BOLESŁAWIEC w Bolesławcu sp. z o.o.,

- Zakłady Wyrobów Kamionkowych MARYWIL S.A. w Suchedniowie.

30. Przemysł meblowy.

31. Przemysł metalowy.

32. Przemysł mięsny i przetwórstwa mięsnego.

33. Przemysł naftowy, z wyłączeniem:

- Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku,

- LOTOS PETROBALTIC S.A w Gdańsku,

- Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w Płocku,

- Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A. w Płocku,

- Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych "NAFTOPORT" Sp. z o.o. w Gdańsku,

- Siarkopol Gdańsk S.A. w Gdańsku.

34. Przemysł odzieżowy, z wyłączeniem Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego LIDO sp. z o.o. w Łodzi.

35. Przemysł skórzany.

36. Przemysł spirytusowy.

37. Przemysł spożywczy, z wyłączeniem:

- Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET sp. z o.o.,

- Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A. w Szczecinie,

- Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku,

- Chłodnia "MORS-WOLA" Sp. z o.o. w Warszawie,

- Centrala Nasienna Sp. z o.o. w Warszawie.

38. Przemysł stoczniowy.

39. Przemysł surowców odzieżowych, z wyłączeniem:

- Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A. w Łodzi.

40. Przemysł środków transportu, z wyłączeniem:

- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PSK Rzeszów sp. z o.o. w Rzeszowie,

- Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu sp. z o.o. w Warszawie,

- Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO S.A. w Brodnicy.

41. Przemysł wydobywczy i kopalin, z wyłączeniem:

- Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wilkowie sp. z o.o. w Wilkowie,

- Kopalnia Soli Kłodawa S.A. w Kłodawie,

- Kopalnia Piasku "KOTLARNIA" S.A.

42. Telekomunikacja.

43. Transport, z wyłączeniem:

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowy Targ sp. z o.o. w Nowym Targu,

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie S.A.,

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie sp. z o.o.

44. Uzdrowiska.

45. Wydawnictwa i poligrafia, z wyłączeniem Przedsiębiorstwo Wydawnicze RZECZPOSPOLITA S.A. w Warszawie.

46. Wyścigi konne.

47. Zarządzanie nieruchomościami.

48. Żegluga i porty, z wyłączeniem:

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PORT RYBACKI GRYF sp. z o.o. w Szczecinie,

- Polska Żegluga Bałtycka S.A. w Kołobrzegu,

- Polskie Linie Oceaniczne S.A. w Gdyni,

- Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie,

- Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku,

- Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni.

49. Zakłady Opieki Zdrowotnej.

50. Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji.

51. Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w likwidacji.".