Zm.: zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2009.1.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 lutego 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 6 stycznia 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej

Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1

Na podstawie art. 21 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§  1.
W zarządzeniu Nr 9/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 141, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 uchyla się pkt 52 i 59;
2)
w załączniku Nr 1 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Batalionu określa "Szczegółowy zakres działania 1 Batalionu Czołgów", nadany według odrębnych przepisów.";

3)
w załączniku Nr 3 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Batalionu określa "Szczegółowy zakres działania 1 Batalionu Dowodzenia", nadany według odrębnych przepisów.";

4)
w załączniku Nr 4 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Batalionu określa "Szczegółowy zakres działania 1 Batalionu Remontowego", nadany według odrębnych przepisów.";

5)
w załączniku Nr 5 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Batalionu określa "Szczegółowy zakres działania 1 Batalionu Rozpoznawczego", nadany według odrębnych przepisów.";

6)
w załączniku Nr 6 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Batalionu określa "Szczegółowy zakres działania 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich", nadany według odrębnych przepisów.";

7)
w załączniku Nr 8 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Batalionu określa "Szczegółowy zakres działania 2 Batalionu Saperów", nadany według odrębnych przepisów.";

8)
w załączniku Nr 9 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Batalionu określa "Szczegółowy zakres działania 3 Batalionu Rozpoznawczego", nadany według odrębnych przepisów.";

9)
w załączniku Nr 10 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Batalionu określa "Szczegółowy zakres działania 3 Batalionu Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych", nadany według odrębnych przepisów.";

10)
w załączniku Nr 11 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Batalionu określa "Szczegółowy zakres działania 4 Batalionu Zaopatrzenia", nadany według odrębnych przepisów.";

11)
w załączniku Nr 13 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Batalionu określa "Szczegółowy zakres działania 5 Batalionu Saperów", nadany według odrębnych przepisów.";

12)
w załączniku Nr 14 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Batalionu określa "Szczegółowy zakres działania 5 Batalionu Zmechanizowanego", nadany według odrębnych przepisów.";

13)
w załączniku Nr 16 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Batalionu określa "Szczegółowy zakres działania 6 Batalionu Dowodzenia", nadany według odrębnych przepisów.";

14)
w załączniku Nr 17 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Batalionu określa "Szczegółowy zakres działania 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej", nadany według odrębnych przepisów.";

15)
w załączniku Nr 18 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Batalionu określa "Szczegółowy zakres działania 8 Batalionu Remontowego", nadany według odrębnych przepisów.";

16)
w załączniku Nr 19 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Batalionu określa "Szczegółowy zakres działania 8 Batalionu Walki Radioelektronicznej", nadany według odrębnych przepisów.";

17)
w załączniku Nr 20 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Batalio nu określa "Szczegółowy zakres działania 10 Batalionu Rozpoznawczego", nadany według odrębnych przepisów.";

18)
w załączniku Nr 21 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Batalionu określa "Szczegółowy zakres działania 11 Batalionu Dowodzenia", nadany według odrębnych przepisów.";

19)
w załączniku Nr 22 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Batalionu określa "Szczegółowy zakres działania 11 Batalionu Remontowego", nadany według odrębnych przepisów.";

20)
w załączniku Nr 24 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Batalionu określa "Szczegółowy zakres działania 12 Batalionu Dowodzenia", nadany według odrębnych przepisów.";

21)
w załączniku Nr 25 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Batalionu określa "Szczegółowy zakres działania 12 Batalionu Rozpoznawczego", nadany według odrębnych przepisów.";

22)
w załączniku Nr 26 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Batalionu określa "Szczegółowy zakres działania 12 Batalionu Zaopatrzenia", nadany według odrębnych przepisów.";

23)
w załączniku Nr 27 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Batalionu określa "Szczegółowy zakres działania 15 Batalionu Saperów", nadany według odrębnych przepisów.";

24)
w załączniku Nr 28 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Batalionu określa "Szczegółowy zakres działania 16 Batalionu Dowodzenia", nadany według odrębnych przepisów.";

25)
w załączniku Nr 29 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Batalionu określa "Szczegółowy zakres działania 16 Batalionu Powietrznodesantowego", nadany według odrębnych przepisów.";

26)
w załączniku Nr 30 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Batalionu określa "Szczegółowy zakres działania 16 Batalionu Remontowego", nadany według odrębnych przepisów.";

27)
w załączniku Nr 31 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Batalionu określa "Szczegółowy zakres działania 16 Batalionu Saperów", nadany według odrębnych przepisów.";

28)
w załączniku Nr 32 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Batalionu określa "Szczegółowy zakres działania 16 Batalionu Zaopatrzenia", nadany według odrębnych przepisów.";

29)
w załączniku Nr 33 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Batalionu określa "Szczegółowy zakres działania 18 Batalionu Desantowoszturmowego", nadany według odrębnych przepisów.";

30)
w załączniku Nr 35 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Brygady określa "Szczegółowy zakres działania 1 Brygady Artylerii", nadany według odrębnych przepisów.";

31)
w załączniku Nr 37 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Brygady określa "Szczegółowy zakres działania 1 Brygady Pancernej", nadany według odrębnych przepisów.";

32)
w załączniku Nr 38 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Brygady określa "Szczegółowy zakres działania 1 Brygady Saperów", nadany według odrębnych przepisów.";

33)
w załączniku Nr 39 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Brygady określa "Szczegółowy zakres działania 2 Brygady Saperów", nadany według odrębnych przepisów.";

34)
w załączniku Nr 40 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Brygady określa "Szczegółowy zakres działania 2 Brygady Zmechanizowanej", nadany według odrębnych przepisów.";

35)
w załączniku Nr 42 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Brygady określa "Szczegółowy zakres działania 3 Brygady Zmechanizowanej", nadany według odrębnych przepisów.";

36)
w załączniku Nr 44 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Brygady określa "Szczegółowy zakres działania 7 Brygady Obrony Wybrzeża", nadany według odrębnych przepisów.";

37)
w załączniku Nr 45 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Brygady określa "Szczegółowy zakres działania 9 Brygady Kawalerii Pancernej", nadany według odrębnych przepisów.";

38)
w załączniku Nr 46 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Brygady określa "Szczegółowy zakres działania 10 Brygady Kawalerii Pancernej", nadany według odrębnych przepisów.";

39)
w załączniku Nr 48 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Brygady określa "Szczegółowy zakres działania 12 Brygady Zmechanizowanej", nadany według odrębnych przepisów.";

40)
w załączniku Nr 51 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Brygady określa "Szczegółowy zakres działania 15 Brygady Zmechanizowanej", nadany według odrębnych przepisów.";

41)
w załączniku Nr 53 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Brygady określa "Szczegółowy zakres działania 17 Brygady Zmechanizowanej", nadany według odrębnych przepisów.";

42)
w załączniku Nr 55 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Brygady określa "Szczegółowy zakres działania 20 Brygady Zmechanizowanej", nadany według odrębnych przepisów.";

43)
w załączniku Nr 57 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Brygady określa "Szczegółowy zakres działania 23 Brygady Artylerii", nadany według odrębnych przepisów.";

44)
w załączniku Nr 58 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Brygady określa "Szczegółowy zakres działania 34 Brygady Kawalerii Pancernej", nadany według odrębnych przepisów.";

45)
w załączniku Nr 60 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Centrum określa "Szczegółowy zakres działania Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych", nadany według odrębnych przepisów.";

46)
w załączniku Nr 61 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Centrum określa "Szczegółowy zakres działania Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia", nadany według odrębnych przepisów.";

47)
w załączniku Nr 62 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Centrum określa "Szczegółowy zakres działania Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki", nadany według odrębnych przepisów.";

48)
w załączniku Nr 63 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Centrum określa "Szczegółowy zakres działania Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Drawsko", nadany według odrębnych przepisów.";

49)
w załączniku Nr 64 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Centrum określa "Szczegółowy zakres działania Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych", nadany według odrębnych przepisów.";

50)
w załączniku Nr 65 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Dywizjonu określa "Szczegółowy zakres działania 1 Dywizjonu Lotniczego", nadany według odrębnych przepisów.";

51)
w załączniku Nr 66 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Dywizjonu określa "Szczegółowy zakres działania 7 Dywizjonu Lotniczego", nadany według odrębnych przepisów.";

52)
w załączniku Nr 67 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Dywizjonu określa "Szczegółowy zakres działania 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej", nadany według odrębnych przepisów.";

53)
w załączniku Nr 79 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Narodowego Elementu Wsparcia określa "Szczegółowy zakres działania Narodowego Elementu Wsparcia Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód", nadany według odrębnych przepisów.";

54)
w załączniku Nr 84 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Ośrodka określa "Szczegółowy zakres działania 1 Ośrodka Szkolenia Kierowców", nadany według odrębnych przepisów.";

55)
w załączniku Nr 85 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Ośrodka określa "Szczegółowy zakres działania 2 Ośrodka Szkolenia Kierowców", nadany według odrębnych przepisów.";

56)
w załączniku Nr 86 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Ośrodka określa "Szczegółowy zakres działania 2 Ośrodka Radioelektronicznego", nadany według odrębnych przepisów.";

57)
w załączniku Nr 91 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Ośrodka określa "Szczegółowy zakres działania Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Nowa Dęba", nadany według odrębnych przepisów.";

58)
w załączniku Nr 92 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Ośrodka określa "Szczegółowy zakres działania Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Orzysz", nadany według odrębnych przepisów.";

59)
w załączniku Nr 93 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Ośrodka określa "Szczegółowy zakres działania Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Wędrzyn", nadany według odrębnych przepisów.";

60)
w załączniku Nr 94 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Ośrodka określa "Szczegółowy zakres działania Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Żagań", nadany według odrębnych przepisów.";

61)
w załączniku Nr 95 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Batalionu określa "Szczegółowy zakres działania Polsko-Ukraińskiego Batalionu Sił Pokojowych", nadany według odrębnych przepisów.";

62)
w załączniku Nr 96 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Pułku określa "Szczegółowy zakres działania 1 Pułku Artylerii", nadany według odrębnych przepisów.";

63)
w załączniku Nr 99 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Pułku określa "Szczegółowy zakres działania 2 Pułku Artylerii", nadany według odrębnych przepisów.";

64)
w załączniku Nr 101 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Pułku określa "Szczegółowy zakres działania 2 Pułku Rozpoznawczego", nadany według odrębnych przepisów.";

65)
w załączniku Nr 104 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Pułku określa "Szczegółowy zakres działania 4 Pułku Chemicznego", nadany według odrębnych przepisów.";

66)
w załączniku Nr 105 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Pułku określa "Szczegółowy zakres działania 4 Pułku Przeciwlotniczego", nadany według odrębnych przepisów.";

67)
w załączniku Nr 106 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Pułku określa "Szczegółowy zakres działania 5 Pułku Artylerii", nadany według odrębnych przepisów.";

68)
w załączniku Nr 108 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Pułku określa "Szczegółowy zakres działania 5 Pułku Inżynieryjnego", nadany według odrębnych przepisów.";

69)
w załączniku Nr 109 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Pułku określa "Szczegółowy zakres działania 8 Pułku Przeciwlotniczego", nadany według odrębnych przepisów.";

70)
w załączniku Nr 111 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Pułku określa "Szczegółowy zakres działania 9 Pułku Rozpoznawczego", nadany według odrębnych przepisów.";

71)
w załączniku Nr 112 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Pułku określa "Szczegółowy zakres działania 13 Pułku Przeciwlotniczego", nadany według odrębnych przepisów.";

72)
w załączniku Nr 113 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Pułku określa "Szczegółowy zakres działania 14 Pułku Artylerii Przeciwpancernej", nadany według odrębnych przepisów.";

73)
w załączniku Nr 114 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Pułku określa "Szczegółowy zakres działania 15 Pułku Przeciwlotniczego", nadany według odrębnych przepisów.";

74)
w załączniku Nr 115 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Pułku określa "Szczegółowy zakres działania 16 Pułku Artylerii", nadany według odrębnych przepisów.";

75)
w załączniku Nr 116 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Pułku określa "Szczegółowy zakres działania 49 Pułku Śmigłowców Bojowych", nadany według odrębnych przepisów.";

76)
w załączniku Nr 117 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Pułku określa "Szczegółowy zakres działania 56 Pułku Śmigłowców Bojowych", nadany według odrębnych przepisów.";

77)
w załączniku Nr 118 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Pułku określa "Szczegółowy zakres działania 69 Pułku Przeciwlotniczego", nadany według odrębnych przepisów.";

78)
w załączniku Nr 148 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Batalionu określa "Szczegółowy zakres działania 104 Batalionu Zabezpieczenia", nadany według odrębnych przepisów.";

79)
w załączniku Nr 152 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Batalionu określa "Szczegółowy zakres działania 5 Batalionu Dowodzenia", nadany według odrębnych przepisów.";

80)
w załączniku Nr 153 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Batalionu określa "Szczegółowy zakres działania 9 Batalionu Łączności", nadany według odrębnych przepisów.";

81)
w załączniku Nr 157 do zarządzenia w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zadania Batalionu określa "Szczegółowy zakres działania 18 Batalionu Obrony Terytorialnej", nadany według odrębnych przepisów.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2006 r. Nr 16, poz. 196 i Nr 19, poz. 248 z 2007 r. Nr 23, poz. 233 oraz z 2008 r. Nr 8, poz. 84 i Nr 18, poz. 239.