Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MT.2006.2.9

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA Nr 3
MINISTRA TRANSPORTU
z dnia 12 czerwca 2006 r.
zmieniająca decyzje w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027) ustala się, co następuje:
§  1.
Z ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 11, poz. 72) wyłącza się działki ewidencyjne:
1.
nr 498/2 o pow. 0,1107 ha, powstałą z podziału działki nr 498 o pow. 13,8700 ha, obręb Bednary Wieś, gmina Nieborów, powiat łowicki, województwo łódzkie, wpisanej w części V załącznika do decyzji nr 62 dla województwa łódzkiego pod pozycją 524, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 15 marca 2006 r., Nr KRN5g-073/04/05/06 w ten sposób, że w ww. części V załącznika w pozycji 524 rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; łowicki; Nieborów; Bednary Wieś; 498/1; 13,7600,
2.
nr 759/69 o pow. 0,6768 ha, obręb Tychy, gmina Tychy, powiat m. Tychy, województwo śląskie, wpisaną w części XIII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa śląskiego pod pozycją 11648, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 7 marca 2006 r., Nr KRN5g-073/12/05/06 w ten sposób, że w ww. części XIII załącznika skreśla się pozycję 11648,
3.
nr 3803/7 o pow. 0,0508 ha, powstałą z podziału działki nr 3803/6 o pow. 9,7059 ha, obręb Goleszów, gmina Goleszów, powiat cieszyński, województwo śląskie, wpisanej w części XII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa śląskiego pod pozycją 2406, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 15 marca 2006 r., Nr KRN5g-073/07/05/06 w ten sposób, że w ww. części XII załącznika w pozycji 2406 rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; ark mapy; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; cieszyński; Goleszów; Goleszów; 3803/8; 9,6551,
4.
- nr 8/1 o pow. 0,2047 ha,

- nr 8/2 o pow. 0,1462 ha,

- nr 8/3 o pow. 0,5123 ha,

- nr 8/4 o pow. 0,9936 ha,

- nr 8/5 o pow. 0,1951 ha,

- nr 8/6 o pow. 0,1945 ha,

- nr 8/7 o pow. 0,1983 ha,

- nr 8/8 o pow. 0,1959 ha,

- nr 8/9 o pow. 0,1977 ha,

- nr 8/10 o pow. 0,1980 ha,

powstałe z podziału działki nr 8 o pow. 11,5332 ha, obręb Stargard Szczeciński 17, gmina Stargard Szczeciński M., powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w części XVII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa zachodniopomorskiego pod pozycją 579, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 16 marca 2006 r., Nr KRN5g-073/32/06 w ten sposób, że w ww. części XVII załącznika w pozycji 579 rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; stargardzki; Stargard Szczciński M.; Stargard Szczeciński 17; 8/11; 8,4864,

5.
- nr 1/1 o pow. 0,0039 ha,

- nr 1/2 o pow. 0,0068 ha,

- nr 1/3 o pow. 0,1322 ha,

- nr 1/4 o pow. 0,1113 ha

- nr 1/5 o pow. 0,1047 ha,

powstałe z podziału działki nr 1 o pow. 19,9727 ha, obręb 4-Zagrody Lubartowskie (w załączniku do decyzji ujęta pod błędną nazwą obrębu 04 Zagrody Lubartowskie), gmina Lubartów M., powiat lubartowski, województwo lubelskie, wpisanej w części III załącznika do decyzji nr 62 dla województwa lubelskiego pod pozycją 523, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 21 marca 2006 r., Nr KRN5g-073/30/06 w ten sposób, że w ww. części III załącznika w pozycji 523 rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; lubartowski; Lubartów M.; 4-Zagrody Lubartowskie; 1/6; 19,6138,

6.
nr 391 o pow. 8,6183 ha, obręb Korsze 2, gmina Korsze M., powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie, wpisaną w części XV załącznika do decyzji nr 62 dla województwa warmińsko-mazurskiego pod pozycją 332, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 21 marca 2006 r., Nr KRN5g-073/16/06 w ten sposób, że w ww. części XV załącznika skreśla się pozycję 332,
7.
nr 1285/13 o pow. 0,3341 ha, obręb Chełm Śląski, gmina Chełm Śląski., powiat bieruńsko-lędziński, województwo śląskie, wpisaną w części XII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa śląskiego pod pozycją 1793, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 21 marca 2006 r., Nr KRN5g-073/08/06 w ten sposób, że w ww. części XII załącznika skreśla się pozycję 1793,
8.
nr 165/3 o pow. 0,0595 ha, powstałą z podziału działki nr 165/2 o pow. 2,6268 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 2,6266 ha), obręb Olsztyn 033, gmina Olsztyn M., powiat M. Olsztyn, województwo warmińsko-mazurskie, wpisanej w części XV załącznika do decyzji nr 62 dla województwa warmińsko-mazurskiego pod pozycją 361, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 21 marca 2006 r., Nr KRN5g-073/29/06 w ten sposób, że w ww. części XV załącznika w pozycji 361 rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: warmińsko-mazurskie; M. Olsztyn; Olsztyn M.; Olsztyn 033; 165/4; 2,5673,
9.
nr 2052/71 o pow. 0,1128 ha, powstałą z podziału działki nr 2052/62 o pow. 19,5878 ha, obręb Łochów, gmina Łochów M., powiat węgrowski, województwo mazowieckie, wpisanej w części VII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa mazowieckiego pod pozycją 1868, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 21 marca 2006 r., Nr KRN5g-073/20/06 w ten sposób, że w ww. części VII załącznika w pozycji 1868 rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; węgrowski; Łochów M.; Łochów; 2052/72; 19,4744,
10.
- nr 358 o pow. 7,2908 ha, obręb Trzebień,

- nr 19 o pow. 2,1600 ha, obręb Kruszyn,

- nr 691 o pow. 1,0700 ha, obręb Kruszyn,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

- nr 864/1 o pow. 1,4000 ha, obręb Łaziska, będącą własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A, położone w gminie Bolesławiec, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie, wpisane w części I załącznika do decyzji nr 62 dla województwa dolnośląskiego odpowiednio pod pozycjami 27; 9; 10 oraz 11, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 21 marca 2006 r., Nr KRN5g-073/17/06 w ten sposób, że w ww. części I załącznika skreśla się pozycje 27; 9; 10 oraz 11,

11.
- nr 426/2 o pow. 1,1361 ha,

- nr 426/3 o pow. 0,1306 ha,

powstałe z podziału działki nr 426 o pow. 14,3354 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 14,3400 ha), obręb Sycze, gmina Nurzec - Stacja, powiat siemiatycki, województwo podlaskie, wpisanej w części X załącznika do decyzji nr 62 dla województwa podlaskiego pod pozycją 291, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 21 marca 2006 r., Nr KRN5g-073/19/06 w ten sposób, że w ww. części X załącznika w pozycji 291 rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; siemiatycki; Nurzec - Stacja; Sycze; 426/1; 13,0687,

12.
nr 124 o pow. 0,1796 ha, obręb Wąbrzeźno 4, gmina Wąbrzeźno M., powiat wąbrzeski, województwo kujawsko-pomorskie, wpisanej w części II załącznika do decyzji nr 62 dla województwa kujawsko-pomorskiego pod pozycją 2955, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 marca 2006 r., Nr KNN5g-073/02/06 w ten sposób, że w ww. części II załącznika skreśla się pozycję 2955,
13.
- nr 2/24 o pow. 0,0340 ha,

- nr 2/25 o pow. 0,0237 ha,

- nr 2/26 o pow. 0,0167 ha,

- nr 2/27 o pow. 0,0177 ha,

- nr 2/28 o pow. 0,0238 ha,

- nr 2/29 o pow. 0,0181 ha,

- nr 2/30 o pow. 0,0219 ha,

- nr 2/31 o pow. 0,0083 ha,

- nr 2/32 o pow. 0,0072 ha,

powstałe z podziału działki nr 2/8 o pow. 0,1714 ha, obręb nr 18 (w załączniku do decyzji ujęta pod nazwą obrębu Zielona Góra Obr. 18), gmina Zielona Góra M., powiat M. Zielona Góra, województwo lubuskie, wpisanej w części IV załącznika do decyzji nr 62 dla województwa lubuskiego pod pozycją 176, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 22 marca 2006 r., Nr KRN5g-073/31/06 w ten sposób, że w ww. części IV załącznika skreśla się pozycję 176,

14.
nr 132/3 o pow. 0,3812 ha, powstałą z podziału dziatki nr 132/2 o pow. 14,3966 ha, obręb 3-Międzyrzec Podl. (w załączniku do decyzji ujęta pod nazwą obrębu Międzyrzec Podl.), gmina Międzyrzec Podl. M., powiat bialski, województwo lubelskie, wpisanej w części III załącznika do decyzji nr 62 dla województwa lubelskiego pod pozycją 35, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 marca 2006 r., Nr KRN5g-073/36/06 w ten sposób, że w ww. części III załącznika w pozycji 35 rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; bialski; Międzyrzec Podl. M.; 3 Międzyrzec Podl.; 132/4; 14,0154,
15.
nr 122/24 o pow. 01553 ha, powstałą z podziału działki nr 122/8 o pow. 11,7636 ha, obręb Rejowiec Fabryczny 6, gmina Rejowiec Fabryczny M., powiat chełmski, województwo lubelskie, wpisanej w części III załącznika do decyzji nr 62 dla województwa lubelskiego pod pozycją 336, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 marca 2006 r., Nr KRN5g-073/22/06 w ten sposób, że w ww. części III załącznika w pozycji 336 rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: lubelskie; chełmski; Rejowiec Fabryczny M.; Rejowiec Fabryczny 6; 122/25; 11,6082,
16.
- nr 944/1 o pow. 0,0195 ha,

- nr 944/2 o pow. 0,4617 ha,

powstałe z podziału działki nr 944 o pow. 0,4812 ha, obręb 2 Zabawa (w załączniku do decyzji ujęta pod nazwą obrębu Zabawa), gmina Skoczów M., powiat cieszyński, województwo śląskie, wpisanej w części VII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa śląskiego pod pozycją 2482, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 marca 2006 r., Nr KRN5g-073/25/06 w ten sposób, że w ww. części VII załącznika skreśla się pozycję 2482,

17.
- nr 113/1 o pow. 0,1428 ha,

- nr 113/2 o pow. 0,1292 ha,

- nr 113/3 o pow. 0,0459 ha,

- nr 113/4 o pow. 0,5733 ha,

powstałe z podziału działki nr 113 o pow. 1,8645 ha, obręb Dobropole, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w części XVII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa zachodniopomorskiego pod pozycją 242, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 20 kwietnia 2006 r., Nr KRN5g-073/05/05/06 w ten sposób, że w ww. części XVII załącznika w pozycji 242 rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; kamieński; Wolin; Dobropole; 113/5; 1,0299,

18.
- nr 14/2 o pow. 0,0935 ha,

- nr 14/3 o pow. 0,2661 ha,

- nr 14/4 o pow. 0,6801 ha,

- nr 14/5 o pow. 0,3147 ha,

- nr 14/6 o pow. 0,4981 ha,

- nr 14/7 o pow. 3,2617 ha,

powstałe z podziału działki nr 14 o pow. 14,7531 ha, obręb 125 (w załączniku do decyzji ujęta pod nazwą obrębu Zgierz-125), gmina Zgierz M., powiat zgierski, województwo łódzkie, wpisanej w części V załącznika do decyzji nr 62 dla województwa łódzkiego pod pozycją 4091, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 kwietnia 2006 r., Nr KRN5g-073/21/06 w ten sposób, że w ww. części V załącznika w pozycji 4091 rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; zgierski; Zgierz M.; 125; 14/1; 9,6389,

19.
- nr 1/23 o pow. 3,0879 ha,

- nr 70/34 o pow. 0,1143 ha,

położone w obrębie Śródmieście, gmina Nysa M., powiat nyski, województwo opolskie, wpisane w części VIII załącznika do decyzji nr 62 dla województwa opolskiego pod pozycjami 813 oraz 817, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 kwietnia 2006 r., Nr KRN5g-073/24/06 w ten sposób, że w ww. części VIII załącznika skreśla się pozycje 813 oraz 817,

20.
nr 1960/2 o pow. 0,0407 ha, powstałą z podziału działki nr 1960 o pow. 6,3232 ha, obręb Sokółka, gmina Sokółka M., powiat sokolski, województwo podlaskie, wpisanej w części X załącznika do decyzji nr 62 dla województwa lubelskiego pod pozycją 351, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 7 kwietnia 2006 r., Nr KNN5g-073/10/06 w ten sposób, że w ww. części X załącznika w pozycji 351 rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; sokolski; Sokółka M.; Sokółka; 1960/1; 6,2825.
§  2.
Decyzja obowiązuje z dniem ogłoszenia.