Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.211

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 sierpnia 2013 r.

DECYZJA Nr 229/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 13 sierpnia 2013 r.
zmieniająca decyzję budżetową na rok 2013

Departament Budżetowy

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z poźn. zm.), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 169) oraz ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§  1. W decyzji budżetowej na rok 2013 Nr 42/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2013 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 49, 55, 83, 120, 143, 149, 161 i 197), w załączniku Nr 4 "Podział wydatków resortu obrony narodowej na 2013 rok", ulegają zmianie wydatki:
1) w podziale wydatków resortu obrony narodowej na 2013 r. według paragrafów - o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,
2) w podziale wydatków resortu obrony narodowej na 2013 r. według działów i rozdziałów - o kwoty określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2013 R. WEDŁUG

(w zł)
§Funkcja

Zadanie/ Podzadanie

Wydatki realizowaneOgółe
DADBDGWDDWSIWSZNCKOZ?WSKW
30711.1.1.-86.000-86.000
30711.1.4.-24.000-24.000
30711.1.6.110.000110.000
40111.1.1.-22.442.9061.086.97729.6801.546.143-19.780.106
40111.1.2.44.388375.240419.628
40122.1.1.67781.060795.370
40113.2.4.31.08531.085
40111.1.4.-2.063.000768.87212.505.61543.46011.254.947
40116.3.2.68.37068.370
40111.1.5.10.865168.540175.430354.835
4019.2.1141.11348.760189.873
40111.1.3.1149.4601.566.5481.717.598
40111.1.7.183.9101.315.72524.9101.524.545
40111.3.2.437.10041.870
40111.1.8.55.12068.900124.020
40111.1.6.15.90018.02033.920
40122.1.3.279
40122.2.2.48.49543.99092.485
40111.3.1.41.34041.340
40211.1.6.154.0002.961.0003.115.000
40222.2.2.32.86034.45067.310
40411.1.1.-125.878-125.878
40511.1.1.500.000-500.0000
40511.1.4.8.500.000-10.650.000-2.150.000
40511.1.5.-950.000-950.000
40511.1.3.4.350.0004.350.000
40511.3.2.-750.000-750.000
40511.2.2.-256.376-256.376
40711.3.1.-100.000-100.000
40711.2.2.-143.624-143.624
41111.1.1.-909.701187.8295267.173-449.570
41111.1.2.764.84172.511
41122.1.1.11134.967137.440
41113.2.4.-4.449.1755-4.443.804
41111.1.4.-355.000132.8622.160.97071.946.342
41116.3.2.11.81411.814
41111.1.5.129.1241.530.3141.561.315
4119.2.124.384832.810
41111.1.3.27353.882270.699624.856
41111.1.7.31.780227.8954263.979
41111.3.2.8267
41111.1.8.911.90621.431
41111.1.6.29.359514.774544.133
41122.1.3.4311
41122.2.2.14.05813.55427.612
41111.3.1.77
41211.1.1.-949.03026.6327237.881-883.790
41211.1.2.1910.281
41222.1.1.161819.13619.487
41213.2.4.7676
41211.1.4.-51.00018.837306.3881275.290
41216.3.2.11
41211.1.5.26448
4129.2.1314
41211.1.3.321.54738.38159.967
41211.1.7.432.23661037.352
41211.3.2.11901
41211.1.8.113
41211.1.6.472.98677.149
41222.1.3.61824
41222.2.2.113
41211.3.1.11
44211.1.1.-12.000-12.000
44216.3.2.12.00012.000
47811.1.3.77
Grupa 30000-86.00086.0000000000
Grupa 40005-22.345.6903.188.382-50.503567.99916.278.481935.1631.791.901-400.000-28.556
§Funkcja

Zadanie/ Podzadanie

Wydatki realizowaneOgółem
WBE

Bydgoszcz

WBE

Gdańsk

WBE

Krakó

WBE

Lublin

WBE

Olsztyn

WBE

Szczecin

WBE

Warszawa

WBE

Wrocław

40114.1.3.2222226223.850
41114.1.3.453645366454514584
41214.1.3.65656615658
Grupa 3000000000000
Grupa 40003232337328.556
OGÓŁE8-22.429.1523.277.555-47.965571.17216.281.654942.7781.795.074-400.0000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2013 R. WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

(w zł)
WyszczególnienieWydatki realizowaneOgółem
DziałRozdział§Funkcja/ Zadanie/ PodzadanieDADBDGWDODWSIWSZNCKOZŻWSKW
7525.711-30.931.6903.274.382-50.503567.99924.778.481935.1631.791.901-400 000-28.556
75201-7.449.0008.774.2761.325.276
401011.1.1.-7.270.000356.690-6.913.310
401011.1.2.81.09081.090
401011.1.4.131.970131.970
401011.1.5.41.34041.340
40109.2.1.14.31014.310
401011.1.3.571.870571.870
401011.1.7.456.330456.330
401011.3.2.37.10037.100
405011.1.3.6.750.0006.750.000
411011.1.1.61.63661.636
411011.1.2.14.01214.012
411011.1.4.22.80422.804
411011.1.5.7.1447.144
41109.2.1.2.4732.473
411011.1.3.98.81998.819
411011.1.7.78.85478.854
411011.3.2.6.4116.411
412011.1.1.-179.0008.739-170.261
412011.1.2.1.9871.987
412011.1.4.3.2333.233
412011.1.5.1.0131.013
41209.2.1.351351
412011.1.3.14.01114.011
412011.1.7.11.18011.180
412011.3.2.909909
75202-7.626.0003.189.181-4.436.819
401011.1.1.-7.444.000665.018-6.778.982
401011.1.2.129.850129.850
401011.1.4.708.610708.610
401011.1.5.3.1803.180
40109.2.1.6.8906.890
401011.1.3.878.608878.608
401011.1.7.595.455595.455
401022.2.2.20.14020.140
405011.1.3.-400.000-400.000
411011.1.1.114.915114.915
411011.1.2.22.43822.438
411011.1.4.122.448122.448
411011.1.5.550550
41109.2.1.1.1911.191
411011.1.3.151.823151.823
411011.1.7.102.895102.895
411022.2.2.3.4803.480
412011.1.1.-182.00016.293-165.707
412011.1.2.3.1813.181
412011.1.4.17.36117.361
412011.1.5.7878
41209.2.1.169169
412011.1.3.21.52621.526
412011.1.7.14.58914.589
412022.2.2.493493
442011.1.1.-12.000-12.000
75203-3.906.000-595.064-4.501.064
401011.1.1.-3.631.000447.320-3.183.680
401011.1.2.71.55071.550
401011.1.4.465.870465.870
40109.2.1.13.78013.780
401011.1.3.116.070116.070
401011.1.7.44.52044.520
401011.1.6.2.1202.120
401022.2.2.12.19012.190
405011.1.3.-2.000.000-2.000.000
411011.1.1.-187.00077.297-109.703
411011.1.2.12.36412.364
411011.1.4.80.50280.502
41109.2.1.2.3812.381
411011.1.3.20.05720.057
411011.1.7.7.6937.693
411011.1.6.366366
411022.2.2.2.1062.106
412011.1.1.-88.00010.959-77.041
412011.1.2.1.7531.753
412011.1.4.11.41411.414
41209.2.1.338338
412011.1.3.2.8442.844
412011.1.7.1.0911.091
412011.1.6.5252
412022.2.2.299299
75275204-5.091.884-5.091.884
307011.1.1.-86.000-86.000
404011.1.1.-125.878-125.878
405011.1.1.500.000500.000
411011.1.1.-640.801-640.801
411013.2.4.-4.449.175-4.449.175
412011.1.1.-290.030-290.030
752071.791.9011.791.901
401011.1.4.43.46043.460
401011.1.5.175.430175.430
401011.1.7.24.91024.910
411011.1.4.7.5107.510
411011.1.5.1.530.3141.530.314
411011.1.7.4.3044.304
412011.1.4.1.0651.065
412011.1.5.4.2984.298
412011.1.7.610610
7520870.62970.629
401016.3.2.55.65055.650
411016.3.2.9.6169.616
412016.3.2.1.3631.363
442016.3.2.4.0004.000
7520912.88412.884
401016.3.2.7.4207.420
411016.3.2.1.2821.282
412016.3.2.182182
442016.3.2.4.0004.000
7521010.34610.346
401016.3.2.5.3005.300
411016.3.2.916916
412016.3.2.130130
442016.3.2.4.0004.000
752131.818.676-50.503-447.3311.320.842
401011.1.1.999.05043.9901.043.040
401011.1.4.458.980458.980
401011.1.5.4.2404.240
401011.1.3.1.5901.590
401011.1.8.55.12055.120
401011.3.1.41.34041.340
405011.1.1.-500.000-500.000
407011.3.1.-100.000-100.000
411011.1.1.172.6367.601180.237
411011.1.4.79.31279.312
411011.1.5.733733
411011.1.3.275275
411011.1.8.9.5259.525
411011.3.1.7.1447.144
412011.1.1.24.4771.07825.555
412011.1.4.11.24511.245
412011.1.5.104104
412011.1.3.3939
412011.1.8.1.3501.350
412011.3.1.1.0131.013
75218-400.000-400.000
405011.2.2.-256.376-256.376
407011.2.2.-143.624-143.624
75219567.999567.999
401011.1.1.29.68029.680
401011.1.3.149.460149.460
411011.1.1.5.1295.129
411011.1.3.353.882353.882
412011.1.1.727727
412011.1.3.21.54721.547
478011.1.3.7.5747.574
75220-6.858.806312.78813.957.6217.411.603
307011.1.6.110.000110.000
401011.1.1.-4.097.90627.825-4.070.081
401011.1.4.-2.063.00013.25010.943.1758.893.425
401011.1.5.105.470105.470
40109.2.1.13.78013.780
401011.1.7.179.140179.140
401011.1.6.2.12015.90018.020
402011.1.6.154.0002.961.0003.115.000
405011.1.4.-2.150.000-2.150.000
405011.1.5.-950.000-950.000
411011.1.1.-81.9004.808-77.092
411011.1.4.-355.0002.2901.890.9811.538.271
411011.1.5.18.22518.225
41109.2.1.2.3812.381
411011.1.7.31.49331.493
411011.1.6.26.978514.408541.386
412011.1.1.-210.000682-209.318
412011.1.4.-51.000325268.108217.433
412011.1.5.2.5842.584
41209.2.1.338338
412011.1.7.4.3894.389
412011.1.6.3.82572.93476.759
752752955.7111.049.059-100.202935.1631.889.731
307011.1.4.-24.000-24.000
401011.1.1.87.9275.30093.227
401011.1.2.44.38892.750137.138
401022.1.1.6.8907.420781.060795.370
401013.2.4.31.08531.085
401011.1.4.296.642255.990552.632
401011.1.5.6.62518.55025.175
40109.2.1.141.113141.113
401011.1.7.183.91040.280224.190
401011.3.2.4.7704.770
401011.1.8.68.90068.900
401011.1.6.13.78013.780
401022.1.3.2.5187.4209.938
401022.2.2.48.49511.66060.155
402022.2.2.32.86034.45067.310
405011.3.2.-750.000-750.000
411011.1.1.15.19391616.109
411011.1.2.7.67016.02723.697
411022.1.1.1.1911.282134.967137.440
411013.2.4.5.3715.371
411011.1.4.51.26044.23595.495
411011.1.5.1.1443.2054.349
41109.2.1.24.38424.384
411011.1.7.31.7806.96038.740
411011.3.2.824824
411011.1.8.11.90611.906
411011.1.6.2.3812.381
411022.1.3.4351.2821.717
411022.2.2.14.0587.96822.026
412011.1.1.2.1551302.285
412011.1.2.1.0882.2723.360
412022.1.1.16918219.13619.487
412013.2.4.762762
412011.1.4.7.2676.27213.539
412011.1.5.162454616
41209.2.1.3.4573.457
412011.1.7.4.5069875.493
412011.3.2.117117
412011.1.8.1.6881.688
412011.1.6.338338
412022.1.3.62182244
412022.2.2.1.9931.1303.123
8518.500.000-8.500.0000
851958.500.000-8.500.0000
405011.1.4.8.500.000-8.500.0000
Grupa 30000-86.00086.0000000000
Grupa 40005.711-22.345.6903.188.382-50.503567.99916.278.481935.1631.791.901-400.000-28.556
WyszczególnienieWydatki realizowaneOgółem
DziałRozdział§Funkcja/ Zadanie/ PodzadanieWBE

Bydgoszcz

WBE

Gdańsk

WBE

Kraków

WBE

Lublin

WBE

Olsztyn

WBE

Szczecin

WBE

Warszawa

WBE

Wrocław

7523.1732.5383.1732.5383.1733.1737.6153.17328.556
752953.1732.5383.1732.5383.1733.1737.6153.17328.556
401014.1.3.2.6502.1202.6502.1202.6502.6506.3602.65023.850
411014.1.3.4583664583664584581.0994584.121
412014.1.3.65526552656515665585
Grupa 3000000000000
Grupa 40003.1732.5383.1732.5383.1733.1737.6153.17328.556
OGÓŁEM8.884-22.429.1523.277.555-47.965571.17216.281.654942.7781.795.074-400.0000