Zdarzenie lotnicze Nr 614/08.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2009.7.140

Akt indywidualny
Wersja od: 10 sierpnia 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 62
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 7 lipca 2009 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 614/08

Na podstawie § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 225), w związku z zarządzeniem nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia klasyfikacji grup przyczynowych zdarzeń lotniczych (Dz. Urz. ULC z 2006 r. Nr 10, poz. 43) ogłasza się, co następuje:
1. Wypadek lotniczy, który wydarzył się w dniu 24 sierpnia 2008 r., na spadochronie Drakkar, na którym uczeń-skoczek spadochronowy, lat 18, wykonywał siódmy skok, klasyfikuję do kategorii:

"Czynnik ludzki"

w grupie przyczynowej "Brak kwalifikacji - H2".

2. Opis okoliczności wypadku:

Uczeń-skoczek spadochronowy wyskoczył z samolotu na wysokości 1.200m. Czasza spadochronu napełniła się prawidłowo. Podczas odhamowywania układu sterowniczego uczeń-skoczek stwierdził, że prawy uchwyt jest zablokowany, a spadochron samoczynnie skręca w prawą stronę. Silnymi szarpnięciami próbował odblokować uchwyt sterowniczy, ale bez powodzenia. Częściowe ściągnięcie lewego uchwytu sterowniczego niwelowało samoczynne skręcanie spadochronu w prawo. Uczeń-skoczek ocenił, że spadochron jest wystarczająco sterowny, aby nim bezpiecznie wylądować i odstąpił od procedury wypięcia czaszy głównej i otwarcia czaszy spadochronu zapasowego. Pomimo problemów ze sterowaniem, posługując się jedynie lewym uchwytem sterowniczym, uczeń-skoczek zdołał wykonać podejście do lądowania pod wiatr na użytkowej części lotniska. Podczas końcowego podejścia do lądowania, chcąc zmniejszyć prędkość postępową, uczeń-skoczek ściągnął lewy uchwyt sterowniczy i prawą tylną taśmę nośną. Na wysokości ocenianej przez ucznia 4-6 m doszło do przeciągnięcia czaszy spadochronu. W wyniku upadku na ziemię, uczeń-skoczek doznał poważnego urazu ciała. Niezwłocznie udzielono mu pierwszej pomocy, a następnie został przetransportowany helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala, gdzie stwierdzono uraz kręgosłupa.

3. Przyczyna wypadku:

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, zwana dalej "PKBWL", ustaliła, że przyczyną wypadku było przeciągniecie czaszy spadochronu podczas podejścia do lądowania, spowodowane zbyt głębokim ściągnięciem tylnej prawej taśmy nośnej i lewego uchwytu sterowniczego.

Okolicznością sprzyjającą zaistnieniu zdarzenia lotniczego było niewielkie doświadczenie ucznia-skoczka.

4. Zalecenia profilaktyczne PKBWL:

PKBWL nie zaproponowała zaleceń profilaktycznych.

Komentarz PKBWL:

Pomimo nieustalenia przyczyny niesprawności układu sterowania w odniesieniu do tego wypadku, PKBWL informuje osoby układające spadochrony do skoku i dokonujące oględzin technicznych, że z dotychczasowych doświadczeń wynika, iż problemy z układaniem sterowania spadochronów mogą wynikać z niedokładnego mocowania uchwytów na taśmach nośnych, bądź ze zużycia elementów mocujących uchwyty do taśm nośnych.