Zdarzenie lotnicze Nr 47/05.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2013.25

Akt indywidualny
Wersja od: 5 lutego 2013 r.

KOMUNIKAT Nr 19
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 4 lutego 2013 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 47/05

Na podstawie § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 225), w związku z zarządzeniem nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia klasyfikacji grup przyczynowych zdarzeń lotniczych (Dz. Urz. ULC z 2006 r. Nr 10, poz. 43) ogłasza się, co następuje:
1.
Wypadek lotniczy, który wydarzył się w dniu 30 kwietnia 2005 r., na szybowcu SZD-9bis Bocian 1E, klasyfikuję do kategorii:

"Czynnik techniczny"

w grupie przyczynowej: "Podwozie - T3".

2.
Opis okoliczności wypadku:

W aeroklubie regionalnym wykonywano loty szkolne na szybowcach. Podczas końcowej fazy dobiegu w trakcie lądowania po wykonaniu lotu szkolnego nastąpiło wyrwanie osi koła podwozia głównego z obejm widelca podwozia i oddzielenie się koła od szybowca. Oderwane koło weszło w kontakt z dolnymi pokryciami tylnej części kadłuba, powodując dalsze uszkodzenia.

Warunki atmosferyczne nie miały wpływu na zaistnienie zdarzenia.

3.
Przyczyna wypadku lotniczego:

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, zwana dalej "PKBWL", ustaliła, że najbardziej prawdopodobną przyczyną wypadku było zniszczenie sworzni obejm osi koła podwozia głównego i w następstwie wyłamanie części obejm spowodowane zużyciem eksploatacyjnym.

4.
Zalecenia PKBWL dotyczące bezpieczeństwa:

PKBWL nie zaproponowała zaleceń.