Zdarzenie lotnicze nr 453/2016.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2016.152

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 listopada 2016 r.

KOMUNIKAT Nr 96
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 2 listopada 2016 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego nr 453/2016

Na podstawie § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. Nr 35, poz. 225) w związku z zarządzeniem nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia klasyfikacji grup przyczynowych zdarzeń lotniczych (Dz. Urz. ULC Nr 10, poz. 43) ogłasza się, co następuje:
1.
Incydent lotniczy, który wydarzył się w dniu 20 marca 2016 r. na samolocie Embraer 190 (E190), klasyfikuję do kategorii:

"Czynnik ludzki"

w grupie przyczynowej: "H4 - Błędy proceduralne".

2.
Opis okoliczności incydentu lotniczego:

Wystąpienie zdarzenia "kolizja lub nieomal kolizja na ziemi lub w powietrzu z innym statkiem powietrznym, terenem lub przeszkodą" na TWY "M2" nastąpiło na wysokości stanowiska nr 17. W zdarzeniu brały udział samolot E190 oraz pojazd "FOLLOW ME". Załoga samolotu E190 otrzymała zgodę na wypchanie i uruchomienie silników o 15:36 UTC. Wypychanie rozpoczęto o 15:37 UTC, ukończono o 15:40 UTC. Wydana instrukcja kołowania TWY "M2", "M3" i "E" do THR 29, lecz ze względu na inny wypychany samolot ze stanowiska nr 23, KRL GND spytał "FOLLOW ME" o możliwość przeprowadzenia E190 przez stanowisko nr 40 do TWY "A". O godz. 15:41 UTC samolot E190 ruszył, a w tym samym momencie przed samolotem dość gwałtownym manewrem podjechał pojazd "FOLLOW ME", który skręcił następnie na stanowisko nr 40. Spowodowało to gwałtowne zatrzymanie przez załogę samolotu, która po wyjaśnieniu sytuacji z kontrolerem TWR kontynuowała kołowanie za pojazdem "FOLLOW ME".

3.
Przyczyna incydentu lotniczego:
1)
czynnik ludzki. Opóźnienia w komunikacji radiowej oraz dążenie kierującego pojazdem "FOLLOW ME" KRLN do wykonania polecenia KRL TWR przed minięciem punktu zjazdu na stanowisko nr 40 przed kołującym samolotem;
2)
wykonanie manewru na zbyt dużej prędkości i zbyt blisko samolotu;
3)
dodatkowym czynnikiem było natężenie komunikacji radiowej, związane z dużym natężeniem ruchu statków powietrznych, które spowodowało opóźnienia w przekazywaniu i docieraniu informacji do adresatów.
4.
Zalecenia profilaktyczne Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące bezpieczeństwa:

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w trakcie badania zdarzenia materiałami nie wydała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Działania profilaktyczne podjęte przez użytkownika:

Materiał multimedialny z CCTV oraz TWR wykorzystać w szkoleniach dla koordynatorów ruchu naziemnego z uwzględnieniem "wpływu czynnika ludzkiego" (Human Influence in Aviation) dla personelu operacyjnego lotniska.