Zdarzenie lotnicze nr 376/06.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2008.10.147

Akt indywidualny
Wersja od: 12 września 2008 r.

KOMUNIKAT Nr 66
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 26 sierpnia 2008 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 376/06

Na podstawie § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 225), w związku z zarządzeniem nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia klasyfikacji grup przyczynowych zdarzeń lotniczych (Dz. Urz. ULC z 2006 r. Nr 10, poz. 43) ogłasza się, co następuje:
1. Wypadek lotniczy, który wydarzył się w dniu 16 grudnia 2006 r., na samolocie Piper PA-34-200 Seneca I, pilotowanym przez pilota samolotowego zawodowego, lat 42, klasyfikuję do kategorii:

"Czynnik środowiskowy"

w grupie przyczynowej "Ptaki, zwierzęta, inne

obiekty - E4".

2. Opis okoliczności wypadku:

Pilot wykonywał lot na wysokości około 1.500 stóp, przy prędkości 140 węzłów, napotkał rozproszone stado ptaków. Ponieważ było ich stosunkowo niewiele, pilot nie wykonał żadnej próby ominięcia ich. W momencie przelatywania przez stado, jeden z ptaków uderzył w krawędź natarcia prawego skrzydła. W wyniku zderzenia z ptakiem uległo uszkodzeniu poszycie samolotu oraz pneumatyczna instalacja przeciwoblodzeniowa. Pilot nie doznał żadnych obrażeń.

3. Przyczyna wypadku:

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, zwana dalej "PKBWL", w trakcie badania ustaliła, że przyczyną wypadku lotniczego był brak próby ominięcia ptaków.

Okolicznością sprzyjającą zaistnieniu wypadku był lot pod słońce, które utrudniło zauważenie stada ptaków.

4. Zalecenia profilaktyczne PKBWL:

PKBWL, po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w trakcie badania materiałami, zaproponowała zapoznanie personelu z zaistniałym zdarzeniem.