Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2007.6.36

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 listopada 2007 r.

KOMUNIKAT NR 13
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 19 czerwca 2007 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 341/06

Wypadek lotniczy na spadochronie Spectra 170, który wydarzył się w dniu 28 października 2006 r. w czasie wykonywania 431 skoku spadochronowego przez mężczyznę lat 39, klasyfikuję do kategorii:
Czynnik ludzki

w grupie przyczynowej "Błędy proceduralne - H5"

1. Opis okoliczności wypadku.

(na podstawie raportu końcowego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z badania zdarzenia lotniczego sygn. ULC-LBL/8124/341-06/341/06).

Podczas skoku treningowego z wysokości 3.000 m z opóźnieniem 45 s i otwarciem spadochronu na wysokości około 900 m, skoczek spadochronowy wykonał manewru w lewo na wysokości około 300 m, czym doprowadził do zderzenia z innym skoczkiem. W wyniku zderzenia skoczek spadochronowy, bez wypinania czaszy spadochronu głównego, otworzył spadochron zapasowy. Lądowanie odbyło się na lotnisku. Po lądowaniu skoczek spadochronowy zgłosił uraz okolic lewej kostki oraz prawego barku. Drugi skoczek spadochronowy wylądował na lotnisku bez następstw.

2. Przyczyna wypadku.

(na podstawie uchwały podjętej przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych)

Przyczyną wypadku była nieprawidłowa obserwacja przez skoczka położenia pozostałych skoczków będących w powietrzu i niezachowanie bezpiecznej odległości.

3. Nie stwierdza się naruszenia przepisów lotniczych.

(na podstawie przeprowadzonej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego analizy dokumentacji zdarzenia lotniczego)

4. Zalecenia profilaktyczne:

(na podstawie uchwały podjętej przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych)

Instruktorzy omówić zaistniałe zdarzenie ze skoczkami spadochronowymi.