Zdarzenie lotnicze nr 267/2016.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2017.197

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 lutego 2017 r.

KOMUNIKAT Nr 193
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 14 lutego 2017 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego nr 267/2016

Na podstawie § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. Nr 35, poz. 225) w związku z zarządzeniem nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia klasyfikacji grup przyczynowych zdarzeń lotniczych (Dz. Urz. ULC Nr 10, poz. 43) ogłasza się, co następuje:
1.
Incydent lotniczy, który wydarzył się w dniu 20 lutego 2016 r. na samolocie Embraer 170-200, klasyfikuję do kategorii:

"Czynnik techniczny"

w grupie przyczynowej: "T11 - Uszkodzenie systemu/ów hydraulicznych".

2.
Opis okoliczności incydentu lotniczego:

Skrócony opis zdarzenia powstał na podstawie raportu końcowego przesłanego przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Po odladzaniu samolotu, podczas kołowania, na wyświetlaczu EICAS zaświeciła się sygnalizacja: "A-I ENG2 LEAK". Załoga podjęła decyzję powrotu na stanowisko postojowe i po sprawdzeniu samolotu przez mechaników zdecydowano o przekazaniu go służbom technicznym. Na pierwszym etapie usuwania usterki wymieniono przełącznik A-I ENG2 PRESSURE SWITCH (P/N 1103P1113) i samolot został dopuszczony do eksploatacji. Ta sama sygnalizacja wystąpiła w kolejnym dniu. Służby techniczne dopuściły samolot do eksploatacji zgodnie z MEL 36-00-00A. W dniu 22 lutego 2016 r. wymieniono NAPRSOV FILTER ELEMENT (NACELLE PRESS REG S/O VALVE) i samolot przywrócono do eksploatacji bez ograniczeń.

3.
Przyczyna incydentu lotniczego:

Usterka zaworu odcinającego i regulacji ciśnienia.

4.
Zalecenia profilaktyczne Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące bezpieczeństwa:

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w trakcie badania zdarzenia materiałami nie wydała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.