Zdarzenie lotnicze nr 2566/2016.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2016.135

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 października 2016 r.

KOMUNIKAT Nr 79
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 28 października 2016 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego nr 2566/2016

Na podstawie § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. Nr 35, poz. 225) w związku z zarządzeniem nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia klasyfikacji grup przyczynowych zdarzeń lotniczych (Dz. Urz. ULC Nr 10, poz. 43) ogłasza się, co następuje:
1.
Incydent lotniczy, który wydarzył się w dniu 24 sierpnia 2016 r. na samolocie Boeing 737-400, klasyfikuję do kategorii:

"Czynnik techniczny"

w grupie przyczynowej: "T12 - Inne".

2.
Opis okoliczności incydentu lotniczego:

Po wypchnięciu samolotu ze stanowiska postojowego i uruchomieniu silników o godz. 03:09 UTC zaświeciła lampka sygnalizacyjna LOWPRESSURE FWD FUEL MAIN TANK 2. Powtarzane kilkakrotnie próby włączania i wyłączania pompy paliwowej obsługującej ten zbiornik powodowały powrót do wskazań nieprawidłowego stanu. Po ok. 30 s. załoga zawróciła na stanowisko postojowe, kapitan dokonał wpisu do PDT i powiadomił MCC operatora. Personel techniczny przybyły do samolotu zidentyfikował usterkę jako niesprawność pompy paliwowej i dokonał jego dopuszczenia do lotu na podstawie MEL 28.1.1.2. Niesprawną pompę wymieniono w trakcie przeglądu zdawczego dla leasingodawcy.

3.
Przyczyna incydentu lotniczego:

Niesprawność pompy paliwowej przedniego głównego zbiornika paliwa nr 2.

4.
Zalecenia profilaktyczne Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące bezpieczeństwa:

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w trakcie badania zdarzenia materiałami nie wydała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.