Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2007.6.39

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 listopada 2007 r.

KOMUNIKAT NR 16
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 25 czerwca 2007 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 228/04

Wypadek lotniczy na samolocie ultralekkim WT-1 Whild Thing, pilotowanym przez mężczyznę lat 47, posiadającego licencję pilota sportowego, który wydarzył się w dniu 28 sierpnia 2004 r., klasyfikuję do kategorii:
Czynnik ludzki

w grupie przyczynowej "Brak kwalifikacji - H2

oraz do kategorii Czynnik techniczny

w grupie przyczynowej "Uszkodzenie silnika, niesprawność - T2"

1. Opis okoliczności wypadku.

(na podstawie raportu końcowego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z badania zdarzenia lotniczego sygn. ULC-BL/8120/228-04/385/06).

Po zajęciu miejsca w kabinie samolotu przez pasażera, pilot uruchomił silnik, podgrzał go i w ustalonej kolejności wykołował na pas startowy, a następnie wystartował. Od chwili startu za samolotem widoczna była smuga dymu. O tym fakcie kierujący ruchem powiadomił pilota samolotu, polecając mu wykonanie skróconego kręgu nadlotniskowego i lądowanie. Pilot przerwał wznoszenie na wysokości około 100 m przechodząc do lotu poziomego stwierdził, że silnik traci moc. Wykonał zakręt w prawo o 90° i krótki lot po prostej. Następnie wykonał drugi zakręt w prawo o 90° i lot ze zniżaniem w kierunku lotniska. Na wysokości około 10 m, samolot pochylił nos w dół i z przechyleniem na prawą stronę zderzył się z ziemią. W wyniku zderzenia samolotu, pasażer samolotu poniósł śmierć na miejscu, pilot odniósł lekkie obrażenia ciała. Samolot uległ uszkodzeniu w znacznym stopniu.

2. Przyczyna wypadku.

(na podstawie uchwały podjętej przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych)

Przyczyną wypadku było przeciągniecie samolotu podczas wykonywania manewru awaryjnego lądowania.

Okoliczności sprzyjające zaistnieniu zdarzenia lotniczego:

- spadek mocy silnika i utrata ciągu śmigła po uszkodzeniu instalacji olejowej;

- niewłaściwe działanie pilota podczas przymusowego lądowania po awarii silnika, polegające na nie zabezpieczeniu prędkości niezbędnej do lotu szybowego.

3. Nie stwierdza się naruszenia przepisów lotniczych.

(na podstawie przeprowadzonej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego analizy dokumentacji zdarzenia lotniczego)

4. Zalecenia profilaktyczne:

(na podstawie uchwały podjętej przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych)

Z uwagi na fakt, że silnik i jego osprzęt zabudowany na samolocie był typu niecertyfikowanego, Komisja nie zaproponowała zaleceń profilaktycznych.