Zdarzenie lotnicze Nr 221/09.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2010.1.11

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 lutego 2010 r.

KOMUNIKAT Nr 115
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 221/09

Na podstawie § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 225), w związku z zarządzeniem nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia klasyfikacji grup przyczynowych zdarzeń lotniczych (Dz. Urz. ULC z 2006 r. Nr 10, poz. 43) ogłasza się, co następuje:
1. Wypadek lotniczy, który wydarzył się w dniu 19 kwietnia 2009 r., na samolocie ultralekkim Fox-33, na którym lot wykonywał pilot, posiadający licencję pilota samolotów ultralekkich wydaną przez Letecká Amatérská Asociace Česká Republika (LAA ČR), lat 36, klasyfikuję do kategorii:

"Czynnik techniczny"

w grupie przyczynowej: "Poważna awaria silnika - T1",

oraz do kategorii: "Czynnik ludzki"

w grupie przyczynowej "Brak kwalifikacji - H2".

2. Opis okoliczności wypadku:

Pilot przygotował samolot do lotu po trasie. Po zabraniu na pokład samolotu pasażera, pokołował na miejsce startu, którym była nieczynna droga kołowania a obecnie częściowo droga gminna. Po kilkuminutowym oczekiwaniu pilot wystartował. Na wysokości kilkudziesięciu metrów, będąc w fazie wznoszenia, pilot wykonał zakręt w prawo. W trakcie zakrętu samolot został aerodynamicznie przeciągnięty, wpadł w lewy korkociąg i zderzył się z ziemią. Pilot odniósł poważne, a pasażer lekkie obrażenia ciała. Samolot w trakcie zderzenia z ziemią uległ zniszczeniu.

Zdaniem Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, zwanej dalej "PKBWL", decyzja o wykonaniu zakrętu na tak małej wysokości mogła być spowodowana postępującym spadkiem mocy silnika. Prawdopodobnie, pilot, widząc przed sobą przeszkody, chciał uniknąć czołowego zderzenia z drzewami i krzakami oraz wykonać zakręt o 180°, aby wylądować na nieużytkach po południowej stronie pasa startu. Wykonując ten manewr pilot nie zabezpieczył się w prędkość postępową niezbędną do wykonania zakrętu, doprowadził do przekroczenia krytycznych kątów natarcia i korkociągu.

3. Przyczyna wypadku:

PKBWL uznała, że przyczynami wypadku lotniczego były:

- stopniowa utrata mocy niecertyfikowanego silnika podczas fazy wznoszenia po starcie lub nawet całkowite przerwanie pracy w trakcie zakrętu. Przyczyny niesprawności silnika nie ustalono;

- przeciągnięcie samolotu w zakręcie na małej wysokości, w fazie wznoszenia po starcie.

4. Zalecenia profilaktyczne PKBWL:

PKBWL nie proponuje zaleceń profilaktycznych.

Komentarz: PKBWL przypomina pilotom wykonującym loty na samolotach wyposażonych w niecertyfikowane zespoły napędowe o konieczności uwzględniania tego faktu przy planowaniu miejsca startu i trasy lotu.