Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2009.1.15

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 stycznia 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 55
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 20 sierpnia 2007 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 165/04

Wypadek lotniczy, na szybowcu Jantar Standard-3, pilotowanym przez pilota szybowcowego, lat 58, który wydarzył się w dniu 20 lipca 2004 r., klasyfikuję do kategorii:
"Czynnik ludzki"

w grupie przyczynowej "Błędy operacyjne - H3".

1. Opis okoliczności wypadku:

(na podstawie raportu końcowego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z badania zdarzenia lotniczego sygn. ULC-BL/8122/165-04/275/06)

Pilot wykonywał lot do lotniska w ramach zawodów szybowcowych. W trakcie lotu na wysokości ok. 400 m nastąpił zanik noszeń. W tej sytuacji pilot podjął decyzję o lądowaniu w terenie przygodnym. Z uwagi na usytuowanie wybranego pola przygodnego lądowania, zejście oraz lądowanie wykonane zostało "z wiatrem" na polu o niewystarczającej długości do wykonania bezpiecznego lądowania. Po przyziemieniu i kilkudziesięciometrowym dobiegu, lewe skrzydło szybowca zetknęło się z nawierzchnią. W wyniku tego szybowiec wykonał gwałtowny zakręt w lewo, zmieniając kierunek dobiegu o 180°. Szybowiec zatrzymał się w odległości 60 m od granic pola przygodnego lądowania. Powstałe przeciążenia podczas gwałtownej zmiany kierunku spowodowały uszkodzenie szybowca. Pilot nie doznał obrażeń.

2. Przyczyna wypadku:

(na podstawie uchwały podjętej przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych)

Przyczyną wypadku lotniczego była zbyt późno podjęta decyzja o lądowaniu w terenie przygodnym w czasie dolotu do lotniska, co utrudniło prawidłowy wybór miejsca lądowania.

Okolicznością sprzyjającą był udział pilota w rywalizacji sportowej i chęć utrzymania wysokiej pozycji w klasyfikacji zawodów.

3. Stwierdza się naruszenie następujących przepisów lotniczych:

(na podstawie przeprowadzonej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego analizy dokumentacji zdarzenia lotniczego)

IWL - wybór pola lądowania awaryjnego oraz lądowanie "z wiatrem".

4. Zalecenia profilaktyczne:

(na podstawie uchwały podjętej przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych)

Okoliczności wypadku przedstawić pilotom szybowcowym na odprawach przed zawodami szybowcowymi.