Zdarzenie lotnicze nr 161/05.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2008.10.116

Akt indywidualny
Wersja od: 12 września 2008 r.

KOMUNIKAT Nr 35
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 14 sierpnia 2008 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 161/05

Na podstawie § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 225), w związku z zarządzeniem nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia klasyfikacji grup przyczynowych zdarzeń lotniczych (Dz. Urz. ULC z 2006 r. Nr 10, poz. 43) ogłasza się, co następuje:
1. Wypadek lotniczy, który wydarzył się w dniu 7 sierpnia 2005 r., na spadochronie DCM-9, na którym 2 skok wykonywał uczeń-skoczek, lat 24, klasyfikuję do kategorii:

"Czynnik ludzki"

w grupie przyczynowej "Brak kwalifikacji - H2".

2. Opis okoliczności wypadku:

Drugi skok w życiu ucznia-skoczka, a pierwszy w tym dniu, od momentu opuszczenia pokładu samolotu do czasu podejścia do lądowania, przebiegał prawidłowo. Przed przyziemieniem, uczeń-skoczek zakręcił w prawo, wystawiając prawą nogę i prawą rękę, co spowodowało pogłębienie zakrętu i przyziemienie na prawą nogę. W wyniku zderzenia się z ziemią, uczeń-skoczek doznał poważnych obrażeń ciała.

3. Przyczyna wypadku:

Przyczyną wypadku było lądowanie w zakręcie, wynikające z nierównomiernego zaciągnięcia przez ucznia-skoczka linek sterowniczych.

Okolicznością sprzyjającą wypadkowi było niewielkie doświadczenie ucznia-skoczka.

4. Zalecenia profilaktyczne Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych:

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych nie sformułowała zaleceń profilaktycznych.