Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2007.6.41

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 listopada 2007 r.

KOMUNIKAT NR 18
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 4 lipca 2007 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 112/03

Wypadek lotniczy na samolocie Cessna 152 II, pilotowanym przez mężczyznę, lat 57, posiadającego licencję plota samolotowego turystycznego, który wydarzył się w dniu 26 lipca 2003 r., klasyfikuję do kategorii:
Czynnik ludzki

w grupie przyczynowej "Brak kwalifikacji - H2"

1. Opis okoliczności wypadku.

(na podstawie raportu końcowego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z badania zdarzenia lotniczego sygn. ULC-BL/8120/112-03/166/07).

Pilot wykonywał przelot nawigacyjny na samolocie Cessna 152. Podczas lądowania samolotem na lotnisku docelowym pilot wykonał przyziemienie na "trzy punkty" z przewagą na przednie koło, co spowodowało odbicie samolotu od trawiastej nawierzchni pasa lądowania na wysokość ok. 1 m. Pilot chcąc powstrzymać wznoszenie, odruchowo oddał od siebie wolant i spowodował powtórne przyziemienie na przednie koło. Nastąpiły trzy kolejne "kangury", które pilot poprawiał tą samą metodą, pomimo radiowych podpowiedzi zawiadowcy lotniska, aby reagował spokojniej. Pilot nie odniósł obrażeń i po zdarzeniu opuścił kabinę samolotu o własnych siłach. Samolot został uszkodzony.

Działania pilota podczas kolejnych "kangurów" świadczą o braku umiejętności poprawiania błędu podczas lądowania. Sugerują także nieprawidłowości w metodyce szkolenia pilota w przeszłości.

Ponadto Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych ustaliła, że:

- Pilot wchodząc w krąg nad lotniskiem lądowania nie uwzględnił różnicy poziomów tego lotniska w stosunku do lotniska startu, która wynosi ok. +124 m. W wyniku popełnionego błędu pilot faktycznie wykonywał lot po kręgu nad lotniskiem lądowania na wysokości rzeczywistej ok. 150 m, zamiast 300 m, co stanowiło dodatkowe utrudnienie dla pilota o małym doświadczeniu lotniczym.

- Podejście do lądowania na samolocie Cessna 152 wykonywane było prawdopodobnie bez klap.

2. Przyczyna wypadku:

(na podstawie uchwały podjętej przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych)

- niewłaściwy podział uwagi pilota podczas lądowania;

- przyziemienie bez wytrzymania na zwiększonej prędkości, równocześnie na podwozie główne i przednie koło, w wyniku czego nastąpiło czterokrotne odbicie samolotu od nawierzchni pasa lądowania;

- nieumiejętne poprawianie "kangura".

3. Nie stwierdza się naruszenia przepisów lotniczych.

(na podstawie przeprowadzonej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego analizy dokumentacji zdarzenia lotniczego)

4. Zalecenia profilaktyczne:

(na podstawie uchwały podjętej przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych)

Organizatorzy szkolenia omówić powyższe zdarzenie z personelem latającym ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności lądowania i poprawiania błędów w podobnych sytuacjach.