Zdarzenie lotnicze nr 1047/2012.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2016.240

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 grudnia 2016 r.

KOMUNIKAT Nr 171
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego nr 1047/2012

Na podstawie § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. Nr 35, poz. 225) w związku z zarządzeniem nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia klasyfikacji grup przyczynowych zdarzeń lotniczych (Dz. Urz. ULC Nr 10, poz. 43) ogłasza się, co następuje:
1.
Wypadek lotniczy, który wydarzył się w dniu 24 sierpnia 2012 r. na samolocie ultralekkim Apollo Fox, klasyfikuję do kategorii:

"Czynnik ludzki"

w grupie przyczynowej: "H4 - Błędy proceduralne"

oraz

"Czynnik środowiskowy"

w grupie przyczynowej: "E1 - Meteorologiczne (MET)".

2.
Opis okoliczności wypadek lotniczego:

Podczas podejścia do lądowania na lądowisko GSS Żar, w fazie wyrównania, według oceny pilota, nastąpił silny podmuch tylno-boczny z prawej strony, w wyniku czego samolot przepadł najpierw na lewą goleń podwozia głównego, a następnie przechylił się na prawo i zaczepił końcówką prawego skrzydła o ziemię. Spowodowało to obrót w prawo, który doprowadził do wyłamania przedniej goleni i zniszczenia śmigła i uszkodzeń kadłuba. Pilot i pasażer nie odnieśli żadnych obrażeń. Zgodnie z oświadczeniem pilota podejście było wykonywane z prędkością 110 km/h z klapami wypuszczonymi w pozycję "małe". Było to trzecie lądowanie pilota na tym lądowisku.

3.
Przyczyna wypadku lotniczego:

Podejście do lądowania ze zbyt małą prędkością, w warunkach lądowania na lądowisku górskim. Okolicznością sprzyjającą był nagły tylno-boczny podmuch wiatru w fazie wyrównania.

Komentarz Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, zwanej dalej "PKBWL":

PKBWL przypomina, że podejście do lądowania na lądowiskach górskich powinno odbywać się z większą prędkością i na zwiększonych obrotach silnika, tak aby pilot miał możliwość w przypadku nagłego podmuchu tylnego wiatru nie dopuścić do przepadnięcia samolotu poprzez szybkie zwiększenie ciągu silnika.

4.
Zalecenia profilaktyczne PKBWL dotyczące bezpieczeństwa:

PKBWL po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w trakcie badania zdarzenia materiałami nie wydała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.