Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2012.129

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 grudnia 2012 r.

KOMUNIKAT Nr 78
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 1024/11

Na podstawie § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 225), w związku z zarządzeniem nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia klasyfikacji grup przyczynowych zdarzeń lotniczych (Dz. Urz. ULC z 2006 r. Nr 10, poz. 43) ogłasza się, co następuje:
1. Wypadek lotniczy, który wydarzył się w dniu 14 sierpnia 2011 r., na samolocie ultralekkim Dallach D4BK Fascination zarejestrowanym w Republice Czeskiej, klasyfikuję do kategorii:

"Czynnik organizacyjny"

w grupie przyczynowej: "Obsługa techniczna - O10".

2. Opis okoliczności wypadku:

Samolot wystartował na przelot VFR do Łososina Dolna (EPNL). Lot po trasie przebiegał bez zakłóceń. Pilot zbliżając się do ATZ lotniska EPNL zgłosił lądowanie i uzyskał zgodę na wejście do lewego kręgu. Po dolocie do lotniska pilot przez radiostację zgłosił wejście do II zakrętu, następnie zgłosił pozycję z wiatrem. Pilot wyprowadził samolot na prostą do lądowania. Przyziemienie samolotu nastąpiło na pasie trawiastym, zgodnie z wyłożonymi znakami startowymi. Podczas dobiegu nastąpiło wyłamanie widelca koła przedniego z goleni. Samolot pochylił się na silnik. Uszkodzone zostały: śmigło, rama silnika, wyłamana została przednia goleń. Nastąpiło złożenie się podwozia głównego podczas dobiegu. Na końcu dobiegu samolot obrócił się o ok. 90° w prawo. Pilot, po wyłączeniu obwodów elektrycznych i zamknięciu zaworów paliwowych, bez obrażeń opuścił kabinę.

Dowódca statku powietrznego, lat 54, posiadał ważną licencję pilota samolotów ultralekkich wydaną przez Letecka Amatérská Asociace Česke Republiky (LAA ĆR). Nalot ogólny na samolotach 107 godzin 11 minut, w tym na typie D4BK Fascination 74 godziny 7 minut.

Warunki meteorologiczne nie miały wpływu na zaistnienie zdarzenia.

3. Przyczyna wypadku lotniczego:

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, zwana dalej "PKBWL", ustaliła, że przyczynami wypadku lotniczego było wyłamanie widelca podwozia przedniego podczas dobiegu, na skutek osłabienia nitami rury goleni, co było spowodowane niefachową naprawą podwozia przedniego po poprzednim wypadku.

4. Zalecenia PKBWL dotyczące bezpieczeństwa:

PKBWL nie sformułowała zaleceń.