Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2007.6.37

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 listopada 2007 r.

KOMUNIKAT NR 14
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 19 czerwca 2007 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 101/ 06

Poważny incydent lotniczy na paralotni, który wydarzył się w dniu 23 kwietnia 2006 r., klasyfikuję do kategorii:
Czynnik ludzki

w grupie przyczynowej "Postępowanie umyślne - H1"

1. Opis okoliczności poważnego incydentu.

(na podstawie raportu końcowego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z badania zdarzenia lotniczego sygn. ULC-BL/8120/101-06/529/06).

Podczas wektorowania na prostą do lądowania samolotu De Havilland Canada DHC8-400, w odległości około 10 NM od lotniska EPKK, pilot po wyjściu z chmur, zauważył paralotnię na wysokości około 7.600 stóp AMSL. Załoga wykonała manewr ominięcia jej w celu uniknięcia potencjalnej kolizji i bezpiecznego kontynuowania lotu. Podczas badania incydentu Komisji nie udało się ustalić danych pilota paralotni, która brała udział w zdarzeniu.

2. Przyczyna poważnego incydentu.

(na podstawie uchwały podjętej przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych)

Przyczyną incydentu byto wykonywanie przez pilota paralotni lotu, w przestrzeni powietrznej kontrolowanej klasy "C' bez zezwolenia właściwych organów służby ruchu lotniczego.

3. Stwierdza się naruszenie następujących przepisów lotniczych:

(na podstawie przeprowadzonej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego analizy dokumentacji zdarzenia lotniczego)

Rozdz. 2 pkt 2.2. i 2.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych technicznych przepisów ruchu lotniczego (Dz. U. nr 44, poz. 414).

4. Zalecenia profilaktyczne:

(na podstawie uchwały podjętej przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych)

Instruktorom ośrodków szkolenia omówić zdarzenie z pilotami: paralotni, paralotni z napędem, lotni i motolotni.