Zdarzenie lotnicze nr 1008/2015.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2017.454

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 marca 2017 r.

KOMUNIKAT Nr 436
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 21 marca 2017 r.
w sprawie zdarzenia lotniczego nr 1008/2015

Na podstawie § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych (Dz. U. Nr 35, poz. 225) w związku z zarządzeniem nr 14 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia klasyfikacji grup przyczynowych zdarzeń lotniczych (Dz. Urz. ULC Nr 10, poz. 43) ogłasza się, co następuje:
1.
Incydent lotniczy, który wydarzył się w dniu 11 czerwca 2015 r. na samolocie Embraer ERJ-195LR, klasyfikuję do kategorii:

"Czynnik organizacyjny"

w grupie przyczynowej: "O5 - Działanie obsługi naziemnej".

2.
Opis okoliczności incydentu lotniczego:

Skrócony opis zdarzenia powstał na podstawie raportu końcowego przesłanego przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Po powrocie samolotu z Istambułu przed przystawieniem sprzętu lotniskowego do samolotu personel LS stwierdził uszkodzenie kadłuba w rejonie przednich drzwi pasażerskich (poważne, poza limit SRM). Uzgodniono z wytwórnią samolotu i wykonano naprawę tymczasową z dopuszczeniem na 200FH (następnie przedłużonym do 300FH) przed skierowaniem samolotu do naprawy finalnej.

3.
Przyczyna incydentu lotniczego:

Najbardziej prawdopodobną przyczyną zdarzenia było uszkodzenie kadłuba podczas przystawiania rękawa w Istambule w okolicznościach, których nie udało się ustalić.

4.
Zalecenia profilaktyczne Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące bezpieczeństwa:

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych po zapoznaniu się ze zgromadzonymi w trakcie badania zdarzenia materiałami nie wydała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.